Pools Online logo
Zaloguj się

„Dziękuję” po niderlandzku możemy wyrazić na kilka sposobów

„Dziękuję” po niderlandzku możemy wyrazić na kilka sposobów. W mniej formalnych sytuacjach wystarczy powiedzieć po prostu bedankt lub dank je wel. Osobie, do której zwracamy się per u (pan/pani), należy podziękować zwrotem dank u.