Pools Online logo
Zaloguj się

Ogólne zasady korzystania z kursu internetowego “Po holendersku”

Privacy Policy

W poniższych paragrafach przedstawiamy ogólne warunki korzystania z kursu internetowego “Po holendersku” oferowanego na stronie internetowej www.poniderlandzku.nl
Używamy następujących zwrotów: ”Po holendersku” to kurs internetowy oferowany na stronie internetowej www.poniderlandzku.nl, który jest wykorzystywany do nauki języka holenderskiego i słowo ”kursant” określa osobę, która korzysta z tego kursu. ”Właściciel” występuje jako właściciel firmy Netpol w ramach której oferowany jest ten kurs internetowy do nauki języka holenderskiego i nauki języka polskiego www.poolsonline.nl

Świadczone usługi
Strona internetowa www.poniderlandzku.nl oferuje następujące usługi:

  • Korzystanie z kursu do nauki języka odbywa się za opłatą
  • Strona internetowa daje możliwość utworzenia konta i zalogowania się oraz korzstania z zawartego materiału do nauki języka
  • Możliwość korzystania z lekcji próbnych

W przypadku gdy strona internetowa www.poniderlandzku.nl nie jest dostępna, ponieważ są trudności z połączeniem, prosimy o kontakt z właścicielem korzystając z e-maila info@poniderlandzku.nl

Właściciel strony nie jest odpowiedzialny za techniczne problemy związane z użyciem komputera przez kursanta lub jego ograniczenia, które utrudniają dostęp do strony internetowej.

Konto na stronie www.poniderlandzku.nl
1. Po rejestracji i opłacie za kurs internetowy ”Po holendersku” kursant ma całkowity dostęp do strony kursu internetowego www.poniderlandzku.nl
2. Obowiązuje podanie prawidłowego adresu e-mail. Po opłacie zostaną przesłane dane do logowania właśnie na ten e-mail.
3. Kursanta obowiązuje ochrona własnego hasła. Zabrania się publikowania, odstępowania czy sprzedaży osobom trzecim.
4. Jedynie kursant ma dostęp do swojego konta.
5. W punkcie 4 obowiązuje wyjątek dotyczący członków rodziny, korzystających wspólnie z tego komputera.
6. Kursant może być zalogowany na jednym komputerze jednocześnie. W przypadku użycia innych komputerów wskazane jest uprzednie wylogowanie się.
7. Istnieje możliwość rezygnacji z kursu ”Po holendersku” w ciągu dwóch tygodni od zakupu. Kwota wpłacona na kurs zostanie wpłacona na konto kursanta. Po tym nastąpi zablokowanie dostępu do kursu.

Zawartość kursu i prawa autorskie
8. Właściciel kursu nie jest odpowiedzialny za błędy językowe, które w czasie
korzystania z kursu zostaną zauważone. Właściciel kursu dokonał wszelkich starań aby uniknąć błędów. W przypadku zauważenia prosimy o kontakt.
9. Kurs internetowy jest chroniony prawami autorskimi HBEE502000. Nie jest dozwolone bez zgody właściciela na publikowanie czy kopiowanie materiałów i przekazywanie ich osobom trzecim.
10. Zwartość kursu internetowego nie może być używana jako dodatek do innych kursów czy lekcji indywidualnych bez ówczesnej zgody właściciela.
11. Właściciel może kursantowi przesłać materiały dotyczące funkcjonowania strony internetowej i kursu internetowego.

Naruszenise zasad i warunków
12. Jeśli kursant nie przestrzega ogólnych zasad korzystanie z kursu internetowego, właściciel ma prawo bez dodatkowych wyjaśnień zablokować konto kursanta.
13. Jeżeli kursant nie akceptuje ogólnych warunków korzystania z kursu, nie może on korzystać z kursu internetowego ”Po holendersku”

Zasady te obowiązują od 01.03.2017. Zmiany regulaminu są aktulane w momencie publikacji na stronie internetowej www.poniderlandzku.nl