Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Tydzień 1

Tydzień 1

Nasza metoda nauki holenderskiego

 

W naszej metodzie zapamiętujemy 3 zdania dziennie.

Ucząc się nowego języka próbujemy zapamiętać jak najwięcej słówek.

O wiele ważniejsze jest jednak zapamiętywanie całych zdań.

Pomyśl tyko: gdy potrafimy całym zdaniem zareagować na zaistniałą sytuację, łatwiej i szybciej można nawiązać rozmowę.

Zadając pytanie lub zaprzeczając mamy szansę kontynuowania rozmowy i jasnego określenia naszego punktu widzenia.

Dzięki temu, że znamy budowę jednego zdania na dany temat, zmieniając jedno słowo, przecząc czy tworząc pytanie możemy bardzo łatwo prowadzić poprawną rozmowę korzystając z przykładów, których się nauczyliśmy.


Wyobraź sobie, że uczysz się tylko 3 zdania dziennie.

Jeżeli te zdania minimalnie 3 czy 4 razy w ciągu dnia powtarzasz, zapamiętujesz codziennie 3 nowe zdania.W ciągu tygodnia uczysz się w ten sposób 21 zdań.

Z 21 nauczonych zdań łatwo zrobić pytanie.

Zaprzeczając 21 zdań, zapamiętujesz kolejne  21 zdań.

Zmieniając jedno  słowo w zdaniu, tworzysz ponownie 21 nowych zdań. Zanim się zorientujesz zapamiętujsz w ciągu tygodnia ponad 80 zdań i to poprawnych gramatycznie.

Zdania, które potrafisz po prostu powiedzieć. Czy to nie jest proste?

(Metoda 9 krotnego powtarzania zdań w ciągu 3 miesięcy – w Tips en Trucks.)

[vc_table]Dzie%C5%84%201,[align-left]Dag%201|To%20jest%20Jan.,[align-left]Dit%20is%20Jan.|To%20jest%20kawa.,[align-left]Dit%20is%20koffie.|Tak%2C%20to%20%20jest%20Jan.,[align-left]Ja%2C%20dit%20is%20Jan[/vc_table]

[vc_table]Dzie%C5%84%202,Dag%202|Cze%C5%9B%C4%87.,Hallo.|Dzie%C5%84%20dobry.,Goedemorgen.|Dobry%20wiecz%C3%B3r.,Goedenavond.[/vc_table]

[vc_table]Dzie%C5%84%203,Dag%203|Dobrze%2C%20dzi%C4%99kuj%C4%99.,Goed%2C%20dank%20je.|Nic%20ciekawego.,Niets%20bijzonders.|Mi%C5%82o%20mi.,Aangenaam.[/vc_table]

[vc_table]Dzie%C5%84%204,Dag%204|Nazywam%20si%C4%99%20Kowalski.,Ik%20heet%20Kowalski.|Mam%20na%20imi%C4%99%20Tomasz.,Mijn%20voornaam%20is%20Tomasz.|Kasia%20nazywa%20si%C4%99%20Jankowska.,Kasia%20heet%20Jankowska.[/vc_table]

[vc_table]Dzie%C5%84%205,Dag%205|Wiem.,Ik%20weet%20het.|Rozumiem.,Ik%20begrijp%20het.|Jestem.,Ik%20ben%20er.[/vc_table]

[vc_table]Dzie%C5%84%206%20Mam%20si%C4%99%20dobrze.,Dag%206%20Het%20gaat%20me%20goed.|,|Jacek.,Jacek.|To%20jest%20nasz%20brat.,Dit%20is%20onze%20broer.|Ola%2C%20Kasia%20i%20Jacek%20to%20rodze%C5%84stwo.,Ola%2C%20Kasia%20en%20Jacek%20zijn%20broer%20en%20zus.[/vc_table]

[vc_table]Dzie%C5%84%207%20Kto%20to%20jest%3F,Dag%207%20Wie%20is%20dat%3F|,|To%20jest%20Anna.,Dit%20is%20Anna.|Piotr%20to%20brat%20Anny.,Peter%20is%20de%20broer%20van%20Anna.|Piotr%20jest%20bardzo%20ma%C5%82y.,Peter%20is%20erg%20klein.[/vc_table]

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU