Pools Online logo
Zaloguj się

Korzyści wynikające z zastosowania w nauce języka holenderskiego map myśli.

  Mapa myśli to doskonała alternatywa dla notatek tradycyjnych.

  Tak oto pokrótce przedstawiają się podstawy tworzenia map myśli oraz ich cechy wyróżnikowe.

Technika ta jest niezwykle prosta – zamiast zapisywać całe strony notatek, przygotowujemy czystą kartkę lub pusty plik w edytorze tekstu, a następnie wpisujemy temat zajęć lub materiału edukacyjnego na środku. Następnie, zamiast zapisywać całe zdania, w różnych miejscach arkusza umieszamy słowa kluczowe, które to łączymy z tematem głównym przy pomocy linii.

Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu dokumentu będziemy w stanie szybko zauważyć powiązania pomiędzy poszczególnymi hasłami jak również ich hierarchię w dosłownie mgnieniu oka. Da to nam także możliwość szybkiego rozeznania się w temacie, jako że wszystkie istotne informacje ściśle z nim związane zawarte są na jednej stronie.

Tak przygotowaną mapę wzbogacić można także o notatki lub hiperłącza (w wersji cyfrowej), które to poszerzą naszą wiedzę, jednocześnie nie zaburzając przejrzystości treści. Możemy w ich obrębie użyć także dodatkowo kolorów, ikon, rysunków i symboli, które nasz umysł w szybki oraz efektywny sposób powiąże z tematem. Pozwoli to zastąpić kilka długich zdań jednym niewielkim elementem graficznym.

W przypadku, gdy nauczyciel nie prezentuje informacji w sposób liniowy i uporządkowany, będziemy w stanie lepiej uzupełnić zdobytą w późniejszych częściach lekcji informacji poprzez dopisywanie istotnych kwestii do przygotowanego schematu.

 

Nie należy zapominać także, że tworzenie map myśli to doskonała zabawa. Bardziej przypomina ona tworzenie grafiki informacyjnej z kluczowymi aspektami danej lekcji niż faktyczną naukę. Co więcej, podchodząc do tematu kreatywnie w znacznie mniejszym stopniu obciążymy mózg. Zamiast na przepisywaniu będzie mógł się on skupić na tworzeniu powiązań pomiędzy prezentowanymi informacjami.

   

Mimo, że mapy myśli zawsze bazują na tej samej koncepcji, żadna z nich nie wygląda identycznie. Mają one bowiem wysoce spersonalizowany charakter, co znaczy że nawet w sytuacji, gdy kilka osób przygotowuje mapę na ten sam temat, każda będzie choćby odrobinę inna. Jest to spowodowane indywidualnym podejściem każdego ucznia do zagadnienia. Pamiętać jednak należy, że im bliższa naszemu sercu i umysłowi taka mapa, tym więcej z niej wyniesiemy oraz w tym pełniejszym stopniu zrozumiemy omawiany temat.

Jeszcze przed wakacjami rozmawiasz po holendersku – nie wychodząc z domu na zajęcia.

Internetowa szkoła języka holenderskiego - trening konwersacyjny dla początkujących i zaawansowanych.

 

Bez kosztów dojazdu i czasu podróżowania na zajęcia.       Więcej informacji - kliknij na poniższy link

Internetowa szkoła języka holenderskiego