Pools Online logo
Zaloguj się

Poza tym to zaszczyt być w gronie sponsorów tak prestiżowego przedsięwzięcia jakim jest Polonus.

 

Anna Konowalczyk:  Domyślam się, że jest Pan z Polonusem sercem i duszą od samego początku. Zdradzi nam Pan jak to się zaczęło?

  Richard Dudkiewicz: Moja obecność na wyborach Polaka Roku w Beglii w 2010 roku stała się inspiracją do organizcji podobnej imprezy w Holandii. Razem z przewodniczącą PNKV Hanną Hummel (obecnie Prezesem Polonusa) i Marcinem Lewandowskim (Prezesem zarządu SPPN/VPNO) oraz ówczesnym konsulem Leszkiem Rowickim rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszej edycji wyborów Polaka Roku w Holandii, uświetnionej występem legendarnej grupy Budka Suflera.

Anna Konowalczyk:  Co najbardziej pasjonuje Pana w tworzeniu tego wydarzenia?

  Richard Dudkiewicz: Wybory Polaka Roku w Holandii to magnes, który przyciąga i łączy dziesiątki organizacji polonijnych, media, firmy polsko-holenderskie oraz  wolontaruszy. A co naważniejsze ukazuje Polaków w Holandii, którzy swoją pracą i zaangażowaniem pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Świadomość swoich celów – to pierwszy krok na drodze do sukcesu.

Anna Konowalczyk:  Co skłoniło Pana do sponsorowania Wyborów Polaka Roku?

  Richard Dudkiewicz: Widzę to jako mój udział w propagowaniu skucesów Polaków w Holandii. Poza tym to zaszczyt być w gronie sponsorów tak prestiżowego przedsięwzięcia jakim jest Polonus.

  Anna Konowalczyk: Ik kan me voorstellen dat u vanaf het begin met hart en ziel verbonden bent met Polonus. Hoe is dat begonnen?  

Richard Dudkiewicz: Mijn aanwezigheid in 2010 tijdens de verkiezingen van de Pool van het Jaar in België was de inspiratie om deze verkiezingen ook in Nederland te organiseren. Samen met toen de voorzitter van PNKV Hanka Hummel (nu de voorzitter van Polonus), Marcin Lewandowski (de voorzitter SPPN/VPNO)  en toenmalige  conusl Leszek Rowicki zijn we begonnen aan de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Pool van het Jaar in Nederland met het optreden van één van de beste groepen in Polen Budka Suflera.  

Anna Konowalczyk: Wat is er zo bijzonders om deze verkiezingen voor te bereiden?

Richard Dudkiewicz: De verkiezingen van de Pool van het Jaar in Nederland is een magneet die tientallen Poolse organisaties in Nederland, pers, Pools-Nederlands bedrijven en vrijwilligers trekt en verbindt. En wat het belangrijkste is het toont dat Polen via hun werk en betrokkenheid laten zijn dat alles mogelijk is. Bewust zijn van eigen doelen is de eerste stap om succesvol te zijn.

Anna Konowalczyk: Waarom bent u de sponsor van de verkiezingen van de Pool van het Jaar geworden?

Richard Dudkiewicz: Ik zie het als mijn deel in de promotie van Poolse successen in Nederland. Daarnaast is het een eer om deel uit te maken van deze groep bedrijven die dit prestigieuze evenement promoten.