Pools Online logo
Zaloguj się

Samodzielna nauka języka niderlandzkiego – konwersacje A2

Na poziomie A2 rozpoczynamy od tematów z życia codziennego. Pozwoli nam to udzielić odpowiedzi na kolejne 100 pytań. Odpowiadamy mówiąc o sobie. O czym możemy poinformować rozmówcę?  
  • Jak wygląda nasz dzień.
  • Jak wygląda nasz weekend.
  • Jak spędzamy wakacje.
  • O naszym życiu w Holandii.
  • O naszych planach, zamiarach i sukcesach.
  • O naszych zainteresowaniach, upodobaniach czy sposobie życia.
  Do wszystkich tych tematów możesz się przygotować korzystając z naszych lekcji. Każdą lekcję rozpoczynamy od poznania nowych wyrazów - w tym przypadku: czasowników w czasie przeszłym. Omawiamy temat „Mój weekend”. Ważne jest to aby poprawnie przeczytać wyrazy i poznać ich znaczenie.   Następnie usłyszymy wersję polską czasownika i spróbujemy go powtórzyć po niderlandzku. Sama znajomość czasowników jednakże nie wystarczy. Musimy je zapamiętać w postaci pytań. Pytań tych należy najpierw uważnie wysłuchać, zwracając uwagę na ich tłumaczenie.  Następnie spróbujmy je powiedzieć na głos, tak aby je poprawnie wypowiedzieć.  Spróbujmy zapamiętać 3 pytania dziennie.   Kolejne nagranie ułatwi nam zadawanie pytań. Zaprezentowane zostaną nam czasownik i pytanie w języku polskim. Następnie naszym zadaniem będzie samodzielnie ułożyć pytanie po niderlandzku. Jeżeli od razu nam to się nie uda - nie należy się tym przejmować. Zachęcamy do powtarzania materiału codziennie, aby pytania się utrwaliły.  

Próbujemy jeszcze raz słyszć pytanie sprawdzić czy je rozumiemy, poprawnie wymawiamy i czy możemy już udzielić pierwszej odpowiedzi.

Jeszcze raz słuchamy pytania i sprawdzamy czy je rozumiemy, umiemy je poprawnie wymówić oraz udzielić na nie odpowiedzi. Sprawdzamy jeszcze raz czy widząc pytanie w języku polskim potrafimy je sformułować po niderlandzku.     Sprawdzamy jeszcze raz czy znamy znaczenie odpowiedzi.     Nadszedł czas, by opowiedzieć na podstawie informacji uzyskanych podczas lekcji o swoim weekendzie. Nie musisz od razu używać 21 pytań. Naucz się najpierw opowiadać co zwykle robisz w czasie weekendu. Zapytaj w pracy kolegów co robili w czasie weekendu. Wykorzystaj pytania, które poznałeś i zapisuj odpowiedzi. Celem tej lekcji nabycie umiejętności opowiadania o swoim weekendzie oraz prowadzenia ze znajomymi rozmów na ten temat. Co tydzień mamy weekend - warto więc nauczyć się o nim opowiadać!