Pools Online logo
Zaloguj się

Samodzielna nauka języka niderlandzkiego – po zalogowaniu się

Po zalogowaniu wybieramy opcję "Poziomy nauczania"

Rozpoczynamy od pierwszego menu "Lesmateriaal"  - to w nim znajdują się materiały lekcyjne.

Wybieramy opcję „E-books”.

E-booki zawierają informacje z następujących zakresów:
  • gramatyka,
  • testy,
  • opowiadania,
  • najczęściej używane zwroty na 13 tygodni.
  E- booki te są używane w trakcie lekcji, jednakże mają one formę nagranego filmu. Dzięki temu nie będziesz mieć problemu z wymową oraz słuchaniem i pełnym zrozumieniem konwersacji.

Konwersacje A1  - kolejna sekcja zawiera plan lekcji i materiały przerabiane w każdym tygodniu.  

13 map obejmuje 13 tygodni nauki. Tempo przyswajania informacji możesz określić samodzielnie w zależności od własnych preferencji.

Każdy temat lekcji omawiany jest w dwóch mapach.

Wszystkie dostępne materiały możesz pobrać i wydrukować lub też przechowywać je na laptopie lub telefonie. Możesz także uzyskać do nich dostęp w formie filmów.   Plan lekcji pomoże ci uczyć się w sposób systematyczny. To właśnie dzięki niemu  
  • sprawdzasz czy przerabiałeś wszystkie elementy z danego tematu,
  • sprawdzasz czy je znasz i rozumiesz.

Konwersacje to moja specjalność.