Pools Online logo
Zaloguj się

Szybki kurs języka holenderskiego pozwoli Ci zgłębić tajniki języka już w 13 tygodni!

Plan nauki

  • Etap 1: Rozpoczynamy od nauki 3 zdań dziennie z tłumaczeniem na język polski i holenderską wymową.

  • Etap 2: Zapamiętujemy powtórzone zdania w formie interaktywnych ćwiczeń. W ich ramach udzielamy odpowiedzi na zadawane nam pytania, które to są następnie automatycznie sprawdzane pod kątem poprawności.

  • Etap 3: Uczymy się przekształcać poznane zdania, tworząc z nich pytania lub zaprzeczenia przydatne w codziennej konwersacji. Zapamiętujemy w ten sposób ponad 80 zdań tygodniowo.

  • Etap 4: Poznajemy 50 najważniejszych z punktu widzenia codziennej komunikacji czasowników wraz z odmianami. Aby przyswajanie informacji było jeszcze łatwiejsze, zaznajamiamy się dodatkowo ze zdaniem, w którym dany czasownik występuje – znacznie przyspiesza to zapamiętywanie.

  • Etap 5: Utrwalamy zasady wymowy obowiązujące w języku holenderskim oraz uczymy się stosować innowacyjną metodę nauki.

  • Etap 6: Bierzemy udział w konwersacjach z innymi uczestnikami w grupie na Facebooku lub też odbywamy dodatkowe lekcje indywidualne z lektorem poprzez komunikator internetowy Skype.

Jak więc widać – nauka języka holenderskiego może być nie tylko łatwa, ale i przyjemna!  
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!