Pools Online logo
Zaloguj się

W naszej metodzie zapamiętujemy 3 zdania dziennie

Ucząc się nowego języka próbujemy zapamiętać jak najwięcej słówek.

O wiele ważniejsze jest jednak zapamiętywanie całych zdań.

Pomyśl tyko: gdy potrafimy całym zdaniem zareagować na zaistniałą sytuację, łatwiej i szybciej można nawiązać rozmowę. Zadając pytanie lub zaprzeczając mamy szansę kontynuowania rozmowy i jasnego określenia naszego punktu widzenia.

Dzięki temu, że znamy budowę jednego zdania na dany temat, zmieniając jedno słowo, przecząc czy tworząc pytanie możemy bardzo łatwo prowadzić poprawną rozmowę korzystając z przykładów, których się nauczyliśmy.

Wyobraź sobie, że uczysz się tylko 3 zdania dziennie.

1. Gdzie jest twoja córka?

1. Waar is jouw dochter?

2. Nie wiem, gdzie jest teraz moja córka.

2. Ik weet niet waar mijn dochter is.

3. Moja córka jest w górach.

3. Mijn dochter is in de bergen.

  Skontaktuj się z nami – znacznie ułatwi to wybór formy nauki języka holenderskiego.

  Formularz kontaktowy  

Naszą ofertę przesyłamy w ciągu 24 godzin bazując na danych zawartych w formularzu