Pools Online logo
Zaloguj się

Zapoznajmy się z założeniami kursu dla zaawansowanych, który – jak sama nazwa wskazuje -zorientowany jest na gruntowniejsze opanowanie języka.

 
 • Etap 1: każda lekcja zawiera osobną listę słówek. Wysłuchaj ich uważnie i powtarzaj często na głos.

 • Etap 2: opowiadania (27) przedstawiane są z tłumaczeniem, tak aby możliwe było pełne zrozumienie poprawnej treści.

 • Etap 3: jest to pierwszy krok na drodze do budowy zdań, pytań i odpowiedzi. Nagrania czytane przez native speakera stanowią zadowalający wstęp do słuchania i powtarzania na głos zdań oraz słów.

 • Etap 4: nauka bez sprawdzania tego co zapamiętalismy nie da nam zbyt dużych efektow. Bezpośrednio ze stron możesz odpowiedzieć na pytanie zawarte w pracy domowej. Odpowiedź gwarantowana.

 • Etap 4: nauka gramaytki, sądząc po reakcjach uczniów to bardzo przyjemna i niezmernie efektywna forma edukacji. Bazując na przykładach,  wyjaśniamy jak budowane są zdania, pytania i zaprzecznia. Zaczynamy od najprostszych zdań i zwrotów. Wyjśniamy, pozycję czasownika w zdaniu, funkcje rodzajników, rzeczowników, przymiotnków, użycie spójników, budowę zdań złożonych…oraz wiele wiele więcej.

  Nawet osoby mające kłopoty z polską gramatyką na pewno zrozumieją, jakimi zasadami kieruje się jej holenderska odpowiedniczka.
 
 • Etap 5: pierwszy etap polega na wymienianiu podstawowych zwrotów dotyczących omawianego tematu.    Holenderski native speaker przeczyta je na głos, dzięki czemu zapoznasz się z wymową. Następnie spróbuj je przetłmaczyć. Nawet jeżeli Ci się to nie uda, nie martw się – będzie jeszcze wiele okazji, aby poprawnie przetłumaczyć i zapamiętać te zdania.

 • Etap 6: powtarzanie jest naprawdę bardzo istotne podczas nauki języka – bez tego możemy zapomnieć czego się już nauczyliśmy, a nieregularność sprawi, że powtarzać będziemy materiał, który już dawno powinniśmy znać. Wykorzystaj nasze interakcyjne ćwicznia i testy.

 • Etap 7: po zapoznaniu się z regułami gramatycznymi omawianych zdań, ich budową i znaczeniem przyjdzie czas na sprawdzenie swoich umiejętności. Tym razem poznasz tłumaczenie w języku polskim, natomiast brakować będzie jego odpowiednika w języku holenderskim. Zobacz, czy jesteś w stanie zdania te prawidłowo przetłumaczyć.
 

 • Etap 8: vraag van de dag in het Nederlands = Pytanie dnia po holendersku 54 pytań po holendersku (każda lekcja obejmuje  2 takie pytania), prawidłowe odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem, prezentacja najczęściej popełnianych błędów oraz komentarze odautorskie.

 • Etap 9: biorąc udział w naszym kursie internetowym, możesz także uczestniczyć w życiu wybranej grupy na Facebooku, która to dostosowana zostanie do Twojego poziomu. Nasze grupy mają charakter zamknięty, a więc tylko uczniowie mają nich dostęp i tylko oni widzą wpisy własne oraz innych kursantów. Gwarantuje to pewien rodzaj komfortu. Najprostsze pytania sprawiają najczęściej najwięcej kłopotów.

  Zapisz je razem z tłumaczeniem i powtarzaj do momentu bezbłędnego ich opanowania.

Dzięki stronie poniderlandzku.nl opanujesz ten skomplikowany język już w ciągu 6 miesięcy, po odbyciu dwudziestu siedmiu intensywnych lekcji! Przygotują Cię one do komunikowania się po holendersku w sytuacjach typowych dla życia codziennego. Zaznajomimy Cię z popularnymi frazami, zwrotami i jednostkami leksykalnymi, jak również pozwolimy lepiej zrozumieć zasady holenderskiej gramatyki!

Popraw swoje umiejętności językowe już dziś!

Zapraszamy do poszerzania swoich horyzontów językowych!