Pools Online logo
Zaloguj się

Wyślij pracę domową do sprawdzenia

Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.


Prace domowe można wysyłać bezpośrednio ze strony www.poniderlandzku.nl
https://www.poniderlandzku.nl/lessen/les-2/huiswerk/

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 4. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

"Huiswerk opsturen" - wysyłamy automatycznie napisaną pracę domową do kontroli. Odpowiedź z poprawkami w ciągu 24 godzin.