Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Praca domowa lekcja 2

Praca domowa lekcja 2

Praca domowa lekcja 2

Wyślij pracę domową do kontroli. Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 2. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

Jak z wymową holenderską – zapoznaj się z naszym filmem  –  Wymowa holenderska na śpiewająco
W naszej nowej metodzie nauczania “Zapamiętaj 3 zdania dziennie” zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi czasownikami.
https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/oefeningen-gesprekken/
Na naszym blogu są wszelkie informacje dotyczące tej nowej metody.
https://www.poniderlandzku.nl/blog/

 • 2.1 Utwórz zdania z następującymi słowami, według przykładu np: okno a. Wat is dat? b. Dat is een raam.
 • książka
 • samochód
 • krzesło
 • dom
 • 2.2 Utwórz zdania z następującymi słowami, według przykładu np: stoel a. Is dat een stoel? b. Dat is een stoel. c. Dat is geen stoel.
 • koffie
 • auto
 • thee
 • 2.3 Ułóż zdania z rozsypanych słów
 • is Jan Dat.
 • met gaat het Hoe u ?
 • voornaam Wat je is ?
 • Piotr broer Anna van de is .
 • Femmy ben Ik .
 • 2. 4 Podziel ciąg słów, wyodrębniając poszczególne słowa. Następnie wypisz otrzymane słowa, przetłumacz je i dopisz rodzajnik (het, de) – tak jak w przykładzie poniżej. zus huisstoelboompoesraamautokoffie - vb. - de zus – siostra
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • 2. 5 Uzupełnij zdania
 • • ……….. heet je?
 • • Hoe ………… het met u?
 • • Goed, dank je. En ……….. jou?
 • • Niets ……………………………….
 • • ………. ziens.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU