Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 3

Gramatyka lekcja 3

Gramatyka lekcja 3

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 – Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5 –  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Kom je uit Polen?  Czy pochodzisz z Polski?

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

[vc_table]Nederlands,Pools|Kom%20je%20uit%20Polen%3F,|Wat%20is%20je%20voornaam%3F,|Wat%20is%20je%20adres%3F,|Wat%20is%20je%20postcode%20en%20de%20plaats%3F,|Wat%20is%20je%20geboortedatum%3F,|Wanneer%20ben%20je%20geboren%3F,|Ik%20ben%20geboren%20op%2028%20julli%201999.,|Wanneer%20ben%20je%20jarig%3F,|Vandaag%20ben%20ik%20jarig.%20Op%20maandag%20ben%20ik%20jarig.,|Wat%20is%20je%20nationaliteit%3F,|Hoe%20lang%20woon%20je%20al%20in%20Nederland%3F,[/vc_table]

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

[vc_table]Nederlands,Pools|1.%20Kom%20je%20uit%20Polen%3F,1.%20—%20pochodzisz%20z%20Polski%3F|2.%20Wat%20is%20je%20achternaam%3F,2.%20—%20jest%20—%20nazwisko%3F%20%20(Jak%20si%C4%99%20nazywasz%3F)|3.%20Mijn%20achternaam%20is%20Zatorski.,3.%20—%20si%C4%99%20Zatorski.%20(Moje%20nazwisko%20to%20Zatorski)|4.%20.Wat%20is%20je%20voornaam%3F%20,4.%20Jak%20—%20na%20imi%C4%99%3F|5.%20Mijn%20voornaam%20is%20Piotr.,5.%20—%20na%20—%20Piotr.|6.%20Ik%20ben%20Piotr.,6.%20—%20Piotr.|7.%20Wat%20is%20je%20adres%3F,7.%20Jaki%20jest%20—%20adres%3F|8.%20Adres%3A%20Stationsstraat%20100.,8.%20—%3A%20Stationsstraat%20100.|%209.%20Wat%20is%20je%20postcode%20en%20de%20plaats%3F,9.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20—%20i%20—%20zamieszkania%3F|10.%20Mijn%20postcode%20is%207812%20PH.,10.%20—%20kod%207812%20PH.|%2011.%20En%20jouw%20telefoon%3F,11.%20—%20—%20telefon%3F|%2012.%20Telefoon%20mobiel.%20Jouw%20nul%20zes%20nummer%3F,—%20.%20%20—%20%20—%20%20—%20%20numer%3F|13.%20Telefoon%20op%20mijn%20werk.,.—%20w%20(mojej)%20pracy.|14.%20Telefoon%20thuis.,Telefon%20—|15.%20Wat%20is%20je%20geboortedatum%3F,15.%20Jaka%20jest%20twoja%20—%20%20—%20%3F|16.%20Wanneer%20ben%20je%20geboren%3F,16.%20—%20si%C4%99%20—%3F|17.%20Ik%20ben%20geboren%20op%2028%20julli%201999.,17.%20—%20si%C4%99%2028%20—%201999.|18.%20Wanneer%20ben%20je%20jarig%3F,18.%20Kiedy%20—%20%20urodziny%3F|19.%20Volgende%20week.,19.%20W%20nast%C4%99pnym%20—.|20.%20Volgende%20maand.,20.%20W%20nast%C4%99pnym%20—.|21.%20Volgend%20jaar.,21.%20W%20nast%C4%99pnym%20—.|22.%20Volgende%20week%20vrijdag%20ben%20ik%20jarig.%20Kom%20je%20ook%3F,22.%20Za%20tydzie%C5%84%20—%20urodziny.%20Przyjdziesz%20—%3F|23.%20Vandaag%20ben%20ik%20jarig.%20Op%20maandag%20ben%20ik%20jarig.,23.%20—%20mam%20urodziny.%20W%20—%20mam%20urodziny.|24.%20Wat%20is%20je%20nationaliteit%3F%20%20Przy%20wymowie%20s%C5%82yszymy%20%20polskie%20%C5%9B%20(na%C5%9Bjonalitajt),24.%20Jaka%20jest%20twoja%20—%20%3F%20(Jakiej%20jeste%C5%9B%20narodowo%C5%9Bci)|25.%20Ik%20ben%20een%20Pool.%20%20(Nie%20zapomnij%20o%20d%C5%82ugim%20oooo),25.%20Jestem%20—.|26.%20Ik%20ben%20een%20Poolse.,26.%20Jestem%20—%20.|27.%20Hoe%20lang%20woon%20je%20al%20in%20Nederland%3F,27.%20Jak%20—%20%20—%20ju%C5%BC%20w%20Holandii%3F|28.%20Woon%20je%20hier%20al%20lang%3F,28.%20—%20mieszkasz%20—%20%20ju%C5%BC%20d%C5%82ugo%3F|29.%20Ik%20woon%205%20jaar%20in%20Nederland.,29.%20—%20w%20Holandii%205%20lat.|30.%20Hoe%20oud%20ben%20je%3F,30.%20—%20%20masz%20—%20%3F|31.%20Ik%20ben%2050%20jaar%20oud.,31.—%20%2050%20lat.|32.%20Woon%20je%20alleen%3F,32.%20Czy%20mieszkasz%20—%20%3F|33.%20Ik%20woon%20niet%20alleen.%20,33.%20—%20%20mieszkam%20sam.|34.%20Ik%20ben%20getrouwd%2C%20met%20een%20Poolse.,34.%20Jestem—%20z%20Polk%C4%85.|35.%20Hebben%20jullie%20kinderen%3F,35.%20Czy%20—%20%20dzieci%3F|36.%20We%20hebben%203%20kinderen.,36.%20—%20tr%C3%B3jk%C4%99%20dzieci.|37.%20Een%20zoon%20en%202%20dochters.,37.%20—%20%20i%20dwie%20—.|38.%20Waarom%20wil%20je%20het%20weten%3F,38.—%20chcesz%20—%20%3F[/vc_table]

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1 Ik kom uit Polen.
2. Wat is je achternaam?
3. Mijn achternaam is Zatorski.
4. Wat is je voornaam?
5. Mijn voornaam is Piotr.
6. Ik ben Piotr.
7. Wat is je adres?
8.Adres: Stationsstraat 100
9. Wat is je postcode en de plaats?
10. Mijn postcode is 7812 PH.

Przybliżyłem Ci proste pytania odnośnie nazwiska, imienia czy adresu, które możesz zadać samodzielnie lub usłyszeć je od swojego rozmówcy.
Wat is je……
Jaki jest twój adres?,
Jak masz na imię?
Jak się nazywasz?
Jakie jest twoje nazwisko?

11.En jouw telefoon?
12. Telefoon mobiel. Jouw nul zes nummer?
13. Telefoon op mijn werk.
14. Telefoon thuis.
Let op! (Uwaga) Jeżeli jesteśmy w domu używamy słowa – thuis.
Ik ben thuis. Jeżeli idziemy do domu. Ik ga naar huis.

Najczęściej popełnianym błędem jest używanie wypowiedzenia: Ik ben huis. Obecnie niczym szczególnym nie jest posiadanie wielu numerów telefonu.
Możemy bowiem być posiadaczami numeru domowego, firmowego oraz komórkowego.

Bardzo często pytamy o numer 06 (Jouw 06 nummer?) – czyli

telefon komórkowy.

15. Wat is je geboortedatum?
16. Wanneer ben je geboren?
17. Ik ben geboren op 28 juli 1999.

Jeżeli chcemy poznać datę urodzenia interlokutora, powiemy Czyli Wat is je geboortedatum? Of Wanneer ben je geboren?
Nie zapomnijmy użyć wypowiedzenia : Op 28 juli ben ik jarig  of In juli ben ik jarig.

18.Wanneer ben je jarig?
19. Volgende week.
20. Volgende maand.
21. Volgend jaar.

Każdy z nas chętnie świętuje urodziny. Kiedy jednak mają one miejsce?

19. Volgende week vrijdag ben ik jarig. Kom je ook? (Przyjdziesz również?)
20. Vandaag ben ik jarig. Op maandag ben ik jarig.

Polskie życzenia mają niejednokrotnie bardzo rozwlekłą formę. U Holendrów zamykają się one w 5 słowach. I co mówią Holendrzy?
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag.

Mało tego. Gratulują oni także najbliższej rodzinie solenizanta. Gefeliciteerd met Richard’s verjaardag of gewoon Ook gefeliciteerd.

24.Wat is je nationaliteit? Przy wymowie słyszymy polskie ś (naśjonalitajt)
25. Ik ben een Pool.  (Nie zapomnij o długim oooo)
26. Ik ben een Poolse.

Podobnie jak u nas. Jestem Polakiem lub Jestem Polką.

Zwróć uwagę na rodzajnik nieokreślony „een”. My często o nim zapominamy, w przeciwieństwie do Holendrów, dla których jest on niezwykle ważny.

Jakiś Polak czy jakaś Polka. Chyba, że mówimy konkretnie – użyjemy wtedy wyrażenia: De Pool die daar woont. Odnosimy się wtedy do ściśle określonego Polaka zamieszkałego pod danym adresem.

27.Hoe lang woon je al in Nederland?
28. Woon je hier al lang?
29. Ik woon 5 jaar in Nederland.

Mimo, że w Holandii przebywać możemy już dłuższy okres czasu, nadal popełniać możemy błąd polegający na używaniu słowa „5 jaren” zamiast „5 jaar”

30. Hoe oud ben je?
31. Ik ben 50 jaar oud.

To pytanie zawsze powoduje zdziwienie. Ja przecież “mam” a nie “jestem”.  Mówimy więc „Ik ben 50 jaar.”  a myślimy (po cichu)  „Ja mam 50 lat.”

 32. Woon je alleen?
33. Ik woon niet alleen.

Nie zawsze mieszkamy sami. Ik woon samen met Jannie. Samen oznacza razem. W oddzielnym temacie poruszymy kwestie związane z mieszkaniem…warto uzbroić się w cierpliwość!

34. Ik ben getrouwd, met een Poolse.

Tak właśnie powiedziałby Holender, który pojął za żonę Polkę.

(nie zapominajmy o „een”)

35. Hebben jullie kinderen?
36. We hebben 3 kinderen.
37. Een zoon en 2 dochters.

Ilość dzieci łatwiej jest przedstawić w języku holenderskim niż polskim.
Polski przypadek noszący nazwę biernika (Mam…) sprawia Holendrom uczącym się języka polskiego nie lada kłopot. Mam (syn) syna, (córka) córkę, brata… Osobna trudnością są liczebniki (jednego, dwóch, trzech, dwie)

Tym razem to my mamy ułatwione zadanie!

Dwie córki to twee dochters.
Dwóch synów to twee zonen. (wymawiamy zooooonen)

zonen – w wielu wyrazach, gdzie występuje samogłoski „o”, spółgłoski „n” i samogłoski „e” wymawia się pierwszą samogłoskę jako podwójne oo. Napiszemy więc „zonen”, ale wyraz taki wymówimy jako zoonen.

de zoon – ten syn
de zon – to słońce.

Jak więc widać, jeżeli nie zadbamy o wymowę,  Holendrzy zrozumieć mogą, że zamiast dwóch synów mamy w domu dwa słońca.

Dziecko jest oczywiście naszym słoneczkiem, gwiazdką na niebie…..ale jak to wyjaśnimy zdziwionym Holendrom?  Może przy następnej wizycie 🙂

38. Waarom wil je dat  weten?

Jak przetłumaczyłbyś powyższe pytanie?
Odpowiedź poznasz w trakcie następnej lekcji.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

[vc_table]Nederlands,Pools|1.—%20%20je%20uit%20Polen%3F,1.%20Czy%20pochodzisz%20z%20Polski%3F|2.%20—%20is%20je%20—%20%3F,2.%20Jakie%20jest%20twoje%20nazwisko%3F%20(Jak%20si%C4%99%20nazywasz%3F)|3.%20—%20%20achternaam%20is%20Zatorski.,3.%20Nazywam%20si%C4%99%20Zatorski.%20|4.%20.Wat%20is%20je%20—%20%3F,4.%20Jak%20masz%20na%20imi%C4%99%3F|5.%20Mijn%20voornaam%20—%20%20Piotr.,5.%20Mam%20na%20imi%C4%99%20Piotr.|6.%20—%20ben%20Piotr.,6.%20Jestem%20Piotr.|7.%20—%20is%20je%20adres%3F,7.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20adres%3F|8.—%20%3A%20Stationsstraat%20100.,8.%20Adres%3A%20Stationsstraat%20100.|9.%20Wat%20is%20je%20—%20en%20de%20—%20%3F,9.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20kod%20i%20miejsce%20zamieszkania%3F|10.%20—%20%20postcode%20is%207812%20PH.,10.%20M%C3%B3j%20kod%20to%207812%20PH.|11.%20—%20%20jouw%20telefoon%3F,11.%20A%20tw%C3%B3j%20telefon%3F|12.%20Telefoon%20—%20.%20Jouw%20—%20zes%20nummer%3F,13.%20Kom%C3%B3rka.%20Tw%C3%B3j%20zero%20sze%C5%9B%C4%87%20numer%3F|13.%20Telefoon%20—%20%20mijn%20werk.,13.%20Telefon%20w%20pracy.|14.%20Telefoon%20—%20.,14.%20Telefon%20w%20domu.|15.%20Wat%20is%20je%20—%20%3F,15.%20Jaka%20jest%20twoja%20data%20urodzenia%3F|16.%20Wanneer%20ben%20je%20—%20%3F,16.%20Kiedy%20si%C4%99%20urodzi%C5%82e%C5%9B%3F|17.%20Ik%20—%20%20geboren%20—%2028%20julli%201999,17.%20Urodzi%C5%82em%20si%C4%99%2028%20lipca%201999%20roku.|18.%20—%20ben%20je%20—%20%3F,18.%20Kiedy%20masz%20urodziny%3F|19.%20Volgende%20—%20.,19.%20W%20nast%C4%99pnym%20tygodniu.|20.%20Volgende%20—%20.,20.%20W%20nast%C4%99pnym%20miesi%C4%85cu.|21.%20Volgend—%20.,21.%20W%20nast%C4%99pnym%20roku.|22.%20—%20%20week%20ben%20ik%20jarig.%20Kom%20je%20ook%3F%20(Przyjdziesz%20r%C3%B3wnie%C5%BC%3F),22.%20Za%20tydzie%C5%84%20mam%20urodziny.%20Przyjdziesz%20r%C3%B3wnie%C5%BC.|23.%20—%20%20ben%20ik%20jarig.%20—%20%20maandag%20ben%20ik%20jarig.,23.%20Dzisiaj%20mam%20urodziny.%20W%20poniedzia%C5%82ek%20mam%20urodziny.|24.%20Wat%20is%20je%20—%20%3F%20%20Przy%20wymowie%20s%C5%82yszymy%20%20polskie%20%C5%9B%20(na%C5%9Bjonalitajt),24.%20Jaka%20jest%20twoja%20narodowo%C5%9B%C4%87%3F%20(Jakiej%20jeste%C5%9B%20narodowo%C5%9Bci%3F)|25.%20Ik%20ben%20een%20—%20.%20%20(Nie%20zapomnij%20o%20d%C5%82ugim%20oooo),25.%20Jestem%20Polakiem.%20%20|26.%20Ik%20ben%20een%20—%20.,26.%20Jestem%20Polk%C4%85.|27.%20Hoe—%20%20woon%20je%20al%20in%20Nederland%3F,27.%20Jak%20d%C5%82ugo%20mieszkasz%20ju%C5%BC%20w%20Holandii%3F|28.%20Woon%20je%20—%20%20—%20%20lang%3F,28.%20Czy%20mieszkasz%20tutaj%20ju%C5%BC%20d%C5%82ugo%3F|29.%20Ik%20woon%205%20—%20%20in%20Nederland.,29.%20Mieszkam%20w%20Holandii%205%20lat.|30.%20Hoe%20oud%20—%20je%3F,30.%20Ile%20masz%20lat%3F|31.%20Ik%20—%20%2050%20jaar%20oud.,31.%20Mam%2050%20lat.|32.%20Woon%20je%20—%20%3F,32.%20Czy%20mieszkasz%20sam%3F|33.%20Ik%20woon%20—%20%20alleen.,33.%20Nie%20mieszkam%20sam.|34.%20Ik%20ben%20—%20%2C%20met%20een%20Poolse.,34.%20Jestem%20%C5%BConaty%20z%20Polk%C4%85.|35.%20Hebben%20jullie%20—%20%3F,35.%20Czy%20macie%20dzieci%3F|36.%20We%20—%203%20kinderen.,36.%20Mamy%20tr%C3%B3jk%C4%99%20dzieci.|37.%20Een%20—%20en%202%20—%20.,37.%20Syna%20i%20dwie%20c%C3%B3rki.|38.%20Waarom%20wil%20je%20het%20weten%3F,38.%20Dlaczego%20chcesz%20wiedzie%C4%87%3F%20(Dlaczego%20pytasz%3F)[/vc_table]

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

[vc_table]Nederlands,Pools|,1.%20Czy%20pochodzisz%20z%20Polski%3F|,2.%20Jakie%20jest%20twoje%20nazwisko%3F%20(Jak%20si%C4%99%20nazywasz%3F)|,3.%20Nazywam%20si%C4%99%20Zatorski.%20|,4.%20Jak%20masz%20na%20imi%C4%99%3F|,5.%20Mam%20na%20imi%C4%99%20Piotr.|,6.%20Jestem%20Piotr.|,7.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20adres%3F|,8.%20Adres%3A%20Stationsstraat%20100.|,9.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20kod%20i%20miejsce%20zamieszkania%3F|,10.%20M%C3%B3j%20kod%20to%207812%20PH.|,11.%20A%20tw%C3%B3j%20telefon%3F|,13.%20Kom%C3%B3rka.%20Tw%C3%B3j%20zero%20sze%C5%9B%C4%87%20numer%3F|,13.%20Telefon%20w%20pracy.|,14.%20Telefon%20w%20domu.|,15.%20Jaka%20jest%20twoja%20data%20urodzenia%3F|,16.%20Kiedy%20si%C4%99%20urodzi%C5%82e%C5%9B%3F|,17.%20Urodzi%C5%82em%20si%C4%99%2028%20lipca%201999%20roku.|,18.%20Kiedy%20masz%20urodziny%3F|,19.%20W%20nast%C4%99pnym%20tygodniu.|,20.%20W%20nast%C4%99pnym%20miesi%C4%85cu.|,21.%20W%20nast%C4%99pnym%20roku.|,22.%20Za%20tydzie%C5%84%20mam%20urodziny.%20Przyjdziesz%20r%C3%B3wnie%C5%BC.|,23.%20Dzisiaj%20mam%20urodziny.%20W%20poniedzia%C5%82ek%20mam%20urodziny.|,24.%20Jaka%20jest%20twoja%20narodowo%C5%9B%C4%87%3F%20(Jakiej%20jeste%C5%9B%20narodowo%C5%9Bci%3F)|,25.%20Jestem%20Polakiem.%20%20|,26.%20Jestem%20Polk%C4%85.|,27.%20Jak%20d%C5%82ugo%20mieszkasz%20ju%C5%BC%20w%20Holandii%3F|,28.%20Czy%20mieszkasz%20tutaj%20ju%C5%BC%20d%C5%82ugo%3F|,29.%20Mieszkam%20w%20Holandii%205%20lat.|,30.%20Ile%20masz%20lat%3F|,31.%20Mam%2050%20lat.|,32.%20Czy%20mieszkasz%20sam%3F|,33.%20Nie%20mieszkam%20sam.|,34.%20Jestem%20%C5%BConaty%20z%20Polk%C4%85.|,35.%20Czy%20macie%20dzieci%3F|,36.%20Mamy%20tr%C3%B3jk%C4%99%20dzieci.|,37.%20Syna%20i%20dwie%20c%C3%B3rki.|,38.%20Dlaczego%20chcesz%20wiedzie%C4%87%3F%20(Dlaczego%20pytasz%3F)[/vc_table]

Etap 5 – Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

[vc_table]Nederlands,Pools|1.%20Kom%20je%20uit%20Polen%3F,1.%20Czy%20pochodzisz%20z%20Polski%3F|2.%20Wat%20is%20je%20achternaam%3F,2.%20Jakie%20jest%20twoje%20nazwisko%3F%20(Jak%20si%C4%99%20nazywasz%3F)|3.%20Mijn%20achternaam%20is%20Zatorski.,3.%20Nazywam%20si%C4%99%20Zatorski.%20|4.%20.Wat%20is%20je%20voornaam%3F%20,4.%20Jak%20masz%20na%20imi%C4%99%3F|5.%20Mijn%20voornaam%20is%20Piotr.,5.%20Mam%20na%20imi%C4%99%20Piotr.|6.%20Ik%20ben%20Piotr.,6.%20Jestem%20Piotr.|7.%20Wat%20is%20je%20adres%3F,7.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20adres%3F|8.%20Adres%3A%20Stationsstraat%20100,8.%20Adres%3A%20Stationsstraat%20100.|%209.%20Wat%20is%20je%20postcode%20en%20de%20plaats%3F,9.%20Jaki%20jest%20tw%C3%B3j%20kod%20i%20miejsce%20zamieszkania%3F|10.%20Mijn%20postcode%20is%207812%20PH.,10.%20M%C3%B3j%20kod%20to%207812%20PH.|%2011.%20En%20jouw%20telefoon%3F,11.%20A%20tw%C3%B3j%20telefon%3F|%2012.%20Telefoon%20mobiel.%20Jouw%20nul%20zes%20nummer%3F,13.%20Kom%C3%B3rka.%20Tw%C3%B3j%20zero%20sze%C5%9B%C4%87%20numer%3F|13.%20Telefoon%20op%20mijn%20werk.,13.%20Telefon%20w%20pracy.|14.%20Telefoon%20thuis.,14.%20Telefon%20w%20domu.|15.%20Wat%20is%20je%20geboortedatum%3F,15.%20Jaka%20jest%20twoja%20data%20urodzenia%3F|16.%20Wanneer%20ben%20je%20geboren%3F,16.%20Kiedy%20si%C4%99%20urodzi%C5%82e%C5%9B%3F|17.%20Ik%20ben%20geboren%20op%2028%20julli%201999.,17.%20Urodzi%C5%82em%20si%C4%99%2028%20lipca%201999%20roku.|18.%20Wanneer%20ben%20je%20jarig%3F,18.%20Kiedy%20masz%20urodziny%3F|19.%20Volgende%20week.,19.%20W%20nast%C4%99pnym%20tygodniu.|20.%20Volgende%20maand.,20.%20W%20nast%C4%99pnym%20miesi%C4%85cu.|21.%20Volgend%20jaar.,21.%20W%20nast%C4%99pnym%20roku.|22.%20Volgende%20week%20vrijdag%20ben%20ik%20jarig.%20Kom%20je%20ook%3F%20(Przyjdziesz%20r%C3%B3wnie%C5%BC%3F),22.%20Za%20tydzie%C5%84%20mam%20urodziny.%20Przyjdziesz%20r%C3%B3wnie%C5%BC.|23.%20Vandaag%20ben%20ik%20jarig.%20Op%20maandag%20ben%20ik%20jarig.,23.%20Dzisiaj%20mam%20urodziny.%20W%20poniedzia%C5%82ek%20mam%20urodziny.|24.%20Wat%20is%20je%20nationaliteit%3F%20%20Przy%20wymowie%20s%C5%82yszymy%20%20polskie%20%C5%9B%20(na%C5%9Bjonalitajt),24.%20Jaka%20jest%20twoja%20narodowo%C5%9B%C4%87%3F%20(Jakiej%20jeste%C5%9B%20narodowo%C5%9Bci%3F)|25.%20Ik%20ben%20een%20Pool.%20%20(Nie%20zapomnij%20o%20d%C5%82ugim%20oooo),25.%20Jestem%20Polakiem.%20%20|26.%20Ik%20ben%20een%20Poolse.,26.%20Jestem%20Polk%C4%85.|27.%20Hoe%20lang%20woon%20je%20al%20in%20Nederland%3F,27.%20Jak%20d%C5%82ugo%20mieszkasz%20ju%C5%BC%20w%20Holandii%3F|28.%20Woon%20je%20hier%20al%20lang%3F,28.%20Czy%20mieszkasz%20tutaj%20ju%C5%BC%20d%C5%82ugo%3F|29.%20Ik%20woon%205%20jaar%20in%20Nederland.,29.%20Mieszkam%20w%20Holandii%205%20lat.|30.%20Hoe%20oud%20ben%20je%3F,30.%20Ile%20masz%20lat%3F|31.%20Ik%20ben%2050%20jaar%20oud.,31.%20Mam%2050%20lat.|32.%20Woon%20je%20alleen%3F,32.%20Czy%20mieszkasz%20sam%3F|33.%20Ik%20woon%20niet%20alleen.%20,33.%20Nie%20mieszkam%20sam.|34.%20Ik%20ben%20getrouwd%2C%20met%20een%20Poolse.,34.%20Jestem%20%C5%BConaty%20z%20Polk%C4%85.|35.%20Hebben%20jullie%20kinderen%3F,35.%20Czy%20macie%20dzieci%3F|36.%20We%20hebben%203%20kinderen.,36.%20Mamy%20tr%C3%B3jk%C4%99%20dzieci.|37.%20Een%20zoon%20en%202%20dochters.,37.%20Syna%20i%20dwie%20c%C3%B3rki.|38.%20Waarom%20wil%20je%20het%20weten%3F,38.%20Dlaczego%20chcesz%20wiedzie%C4%87%3F%20(Dlaczego%20pytasz%3F)[/vc_table]

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-26 van 26
0% voltooid
1. Kom je uit Polen?
 1. a Jaka jest twoja data urodzenia?
 2. b Jaki jest kod i miejsce zamieszkania?
 3. c Czy pochdzisz z Polski?
 4. d Nie mieszkam sam.
2. Wat is je achternaam?
 1. a Czy mieszkasz sam?
 2. b Jaki jest twój adres?
 3. c Czy mieszkasz tutaj już długo?
 4. d Jakie jest twoje nazwisko?
3. Wat is je voornaam?
 1. a Jakie jest twoje nazwisko?
 2. b Jestem Polakiem.
 3. c W następnym tygodniu.
 4. d Jak masz na imię?
4. Wat is je adres?
 1. a Jestem żonaty.
 2. b Telefon w pracy.
 3. c Jak długo mieszkasz już w Holandii?
 4. d Jaki jest twój adres?
5. Wat is je postcode en de plaats?
 1. a Jak długo mieszkasz już w Holandii?
 2. b Jestem Polką.
 3. c Jaki jest kod i miejsce zamieszkania?
 4. d Jestem Polakiem.
6. Telefoon op mijn werk.
 1. a Jaki jest kod i miejsce zamieszkania?
 2. b Czy mieszkasz tutaj już długo?
 3. c Telefon w pracy.
 4. d Jaki jest twój adres?
7. Telefoon thuis.
 1. a Czy mieszkasz tutaj już długo?
 2. b W następnym tygodniu.
 3. c Telefon w domu.
 4. d Za tydzień mam urodziny.
8. Wat is je geboortedatum?
 1. a Jaka jest twoja data urodzenia?
 2. b Jestem żonaty.
 3. c Jaki jest twój adres?
 4. d Jakie jest twoje nazwisko?
9. Wanneer ben je geboren?
 1. a Kiedy się urodziłeś?
 2. b Jak długo mieszkasz już w Holandii?
 3. c Ile masz lat?
 4. d Jak masz na imię?
10. Wanneer ben je jarig?
 1. a Jaka jest twoja narodowość?
 2. b W następnym roku.
 3. c Kiedy masz urodziny?
 4. d Jaki jest twój adres?
11. Volgende week?
 1. a Jakie jest twoje nazwisko?
 2. b Czy mieszkasz tutaj już długo?
 3. c Jestem Polakiem.
 4. d W następnym tygodniu.
12. Volgende maand.
 1. a Jak masz na imię?
 2. b W następnym miesiącu.
 3. c Jestem Polką.
 4. d Czy mieszkasz tutaj już długo?
13. Volgend jaar.
 1. a W następnym roku.
 2. b Jestem Polakiem.
 3. c Dzisiaj mam urodziny.
 4. d Kiedy masz urodziny?
14. Volgende week vrijdag ben ik jarig.
 1. a Nie mieszkam sam.
 2. b Za tydzień mam urodziny.
 3. c Jestem Polakiem.
 4. d Jaka jest twoja narodowość?
15. Vandaag ben ik jarig.
 1. a Dzisiaj mam urodziny.
 2. b Jaka jest twoja narodowość?
 3. c Kiedy się urodziłeś?
 4. d Telefon w domu.
16. Dzisiaj mam urodziny.
 1. a Czy mieszkasz sam?
 2. b Telefon w domu.
 3. c Kiedy masz urodziny?
 4. d W poniedziałek mam urodziny.
17. Wat is je nationaliteit?
 1. a Jaka jest twoja narodowość?
 2. b Czy mieszkasz sam?
 3. c Czy macie dzieci?
 4. d Jak długo mieszkasz już w Holandii?
18. Ik ben een Pool.
 1. a Za tydzień mam urodziny.
 2. b Jestem Polakiem.
 3. c Jestem Polką.
 4. d Czy pochdzisz z Polski?
19. Ik ben een Poolse.
 1. a W następnym tygodniu.
 2. b Kiedy się urodziłeś?
 3. c Jestem Polką.
 4. d W następnym miesiącu.
20. Hoe lang woon je al in Nederland?
 1. a Jestem żonaty.
 2. b Jestem Polakiem.
 3. c Jak długo mieszkasz już w Holandii?
 4. d Dzisiaj mam urodziny.
21. Woon je hier al lang?
 1. a Czy mieszkasz tutaj już długo?
 2. b W następnym roku.
 3. c Czy pochdzisz z Polski?
 4. d Dzisiaj mam urodziny.
22. Hoe oud ben je?
 1. a Jaki jest twój adres?
 2. b Jak długo mieszkasz już w Holandii?
 3. c Czy pochdzisz z Polski?
 4. d Ile masz lat?
23. Woon je alleen?
 1. a Jestem Polką.
 2. b W następnym roku.
 3. c Czy pochdzisz z Polski?
 4. d Czy mieszkasz sam?
24. Ik woon niet alleen.
 1. a Jaka jest twoja data urodzenia?
 2. b Nie mieszkam sam.
 3. c Kiedy masz urodziny?
 4. d Telefon w domu.
25. Ik ben getrouwd.
 1. a Jak długo mieszkasz już w Holandii?
 2. b Czy mieszkasz tutaj już długo?
 3. c W następnym tygodniu.
 4. d Jestem żonaty.
26. Hebben jullie kinderen?
 1. a Czy macie dzieci?
 2. b Za tydzień mam urodziny.
 3. c Jestem Polakiem.
 4. d Jaka jest twoja data urodzenia?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU