Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 5

Gramatyka lekcja 5

Gramatyka lekcja 5

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Wanneer begint je cursus Nederlands? – Kiedy rozpocznie się twój kurs holenderskiego?

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Wanneer begint je cursus Nederlands?
Wanneer is hij afgelopen?
Wat is je rooster?
Hoe lang duurt een les?
Iedereen komt op tijd.
Niemand komt te laat.
Elke dag, behalve woensdag.
Maar in het weekend hebben jullie geen les.
Dan is de school dicht.
Bijna iedereen heeft vrij.

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Leer je al Nederlands?1. Czy — — — języka holenderskiego?
2. Wanneer begint je cursus Nederlands?2. Kiedy — się twój kurs holenderskiego?
3. Wanneer is hij afgelopen?3.— on (kurs) się kończy?
4. Wanneer heb je les?4. Kiedy — lekcję?
5. Wat is je rooster?5. — masz plan — ?
6. Duren de lessen lang?6. Czy lekcje — długo?
7. Hoe lang duurt een les?7. Jak — trwa lekcja?
8. Hoe laat beginnen de lessen?8. O — zaczynają się lekcje?
9. Każdy przychodzi na czas.9. Każdy przychodzi na — .
10. Niemand komt te laat.10. — się nie spóźni.
11. De cursus begint op maandag 5 januari.11. Kurs — — w poniedziałek 5 stycznia.
12. We hebben 4 dagen per week les.12. Lekcje mamy 4 dni w — .
13. Elke dag, behalve woensdag.13. — za — środy.
14. We hebben 2 mal per dag les.14. Mamy lekcje 2 razy — .
15. 1 keer ’s ochtends en 1 keer ’s middags.15. Raz — i raz po — .
16. Daarna gaan we naar huis.16. Potem — do domu.
17. Maar in het weekend hebben jullie geen les.17. — weekend nie mamy lekcji.
18. Dan hebben jullie vrij.18. Mamy — . Jesteśmy wolni.
19. Op zaterdag en zondag is er geen les.19. W sobotę i niedzielę nie — lekcji.
20. Dan is de school dicht.20. Szkoła jest — .
21.Veel mensen werken dan niet.21. Dużo — nie pracuje.
22. Bijna iedereen heeft vrij.22. — każdy ma wolne.
23. Behalve wij!24. — nas.

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Leer je al Nederlands?
Jest tylko jedna opowiedź. Elke dag leer ik Nederlands.
Leer jij al Nederelands?
Mała uwaga odnośnie słówka je = jij
Znaczenie jest to same. Kiedy go używamy?
W momencie jak chcemy zaznaczyć, że to o Ciebie chodzi.
Tak, tak….do Ciebie mówię. Wtedy używamy jij.
Mówimy z pewnym naciskiem….jij. Podobnie jak wij, zij.
Jeżeli pytamy po prostu czy się uczysz, nie akcentując tego za bardzo to używamy formy “je”
2.Wanneer begint je cursus Nederlands?
3. Wanneer is hij afgelopen?
 Kiedy się kończy?
4. Wanneer heb je les?

Zaimek pytający „wanneer” jest prosty w użyciu, jednak dwie małe uwagi. W drugim zdaniu …”begint je cursus mamy „je” i mimo tego begint pozostaje z „t”
W tym przypadku zaimek dzierżawczy  je = jouw . Jest on w znaczeniu taki sam, jednak zredukowany i chodzi tu o je cursus = jouw cursus
de cursus – dlatego używamy słowa hij.
Bardzo krótkie powiedzenie. Het is afgelopen = To koniec.  To się skończyło. W zależności co mamy na myśli.

5. Wat is je rooster?
6. Duren de lessen lang?
7. Hoe lang duurt een les?
8. Hoe laat beginnen de lessen?

Oczywiście chcemy wiedzieć jaki jest plan lekcji. Twój plan lekcji = je rooster. W zdaniach mamy jedną lekcje i lekcje i (les en lessen)
Liczbę mnogą  tworzymy przy samogłoskach krótkich w ten właśnie sposób.
de les – de lessen
de bel – de bellen
de bus – de bussen
Hoe laat? – zaimek pytający oznacza w tym przypadku: o której, jak późno, kiedy
W połączeni z innym wyrazami zmienia znaczenie.
Hoeveel? – jak dużo?
Hoe lang? – jak długo?
Hoe ver?  – jak daleko?
Hoe klein? -jaki mały

9. Iedereen komt op tijd.
10. Niemand komt te laat.

My zawsze jesteśmy na czas. Może nie wszyscy, ale Holendrzy są bardzo punktualni.
Iedereen – w tym przypadku każdy.
Niemand – nikt.
op tijd (na czas) jest przeciwieństwem te laat  (za późno)
Kom je op tijd?  Kom je niet te laat? – jeżeli chcemy być pewni, że ktoś ma zjawić się na czas.

11. De cursus begint op maandag 5 januari.
Hij is afgelopen op woensdag 1 juni.
Coś się kończy i zaczyna. Często zapominamy rodzajnika „de”  en „op” maandag.

12. We hebben 4 dagen per week les.
13. Elke dag, behalve woensdag.
14. We hebben 2 maal per dag les.
15. 1 keer ‘s ochtends en 1 keer ‘s middags.
16. Daarna gaan we naar huis.

A teraz jak wygląda to w ciągu tygodnia.
per week – w ciągu tygodnia
Elke dag – codziennie
behalve – oprócz

I co często szukamy to słówek rano czy po południu.
Brzmią one trochę dziwnie ’s ochtends czy ’s middags.
Nie zapominając o wieczorze -’s avonds.
Rozpoczynając zdanie piszemy:  ’s Ochtends ga ik naar school.

17. Maar in het weekend hebben jullie geen les.
18. Dan hebben jullie vrij.
19. Op zaterdag en zondag is er geen les.
20. Dan is de school dicht.
21.Veel mensen werken dan niet.

W weekend nie mamy lekcji. Ludzie też nie pracują….no może nie wszyscy. W języku holendeskim używa się dwóch form do tworzenia zdań przeczących: geen i niet.

geen – używamy przed rzeczownikiem. –  geen les
niet – używamy zaprzeczając czasownik –  werken dan niet. Jest 7 reguł określających miejsce w zdaniu zaprzeczenia w formie niet. Pierwsze już poznaliśmy. Po formie osobwej czasownika. Następne poznamy w kolejnych lekcjach.

22. Bijna iedereen heeft vrij.
23. Behalve wij!

To rzeczywiście niesprawiedliwe…. prawie każdy ma wolne oprócz nas.
To dla tych co pracują w weekendy.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — je al Nederlands?1. Czy uczysz się już języka holenderskiego?
2. Wanneer — je cursus Nederlands?2. Kiedy rozpocznie się Twój kurs holenderskiego?
3. Wanneer is hij —?3. Kiedy on (kurs) się kończy?
4. Wanneer — je les?4. Kiedy masz lekcję?
5. Wat is je — ?5. Jaki masz plan zajęć?
6. — de lessen lang?6. Czy lekcje trwają długo?
7. Hoe — duurt een les?7. Jak długo trwa lekcja?
8. Hoe laat — de lessen?8. O której zaczynają się lekcje?
9. — przychodzi na czas.9. Każdy przychodzi na czas.
10. — komt te laat.10. Nikt się nie spóźni.
11. De cursus — op maandag 5 januari.11. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek 5 stycznia.
12. We hebben 4 dagen per week les.12. Lekcje mamy 4 dni w tygodniu.
13. Elke dag, — woensdag.13. Codziennie za wyjątkiem środy.
14. We hebben 2 — per dag les.14. Mamy 2 razy dziennie lekcję.
15. 1 keer ′— en 1 keer — .15. Raz rano i raz po południu.
16. — gaan we naar huis.16. Potem idziemy do domu.
17. — in het weekend hebben jullie — les.17. Ale w weekend nie mamy lekcji.
18. — hebben jullie vrij.18. Wtedy macie wolne.
19. — zaterdag en zondag is er geen les.19. W sobotę i niedzielę nie ma lekcji.
20. Dan is de school — .20. Szkoła jest zamknięta.
21.Veel mensen — dan niet.21. Dużo ludzi nie pracuje.
22. — iedereen heeft vrij.22. Prawie każdy ma wolne.
23. — wij!24. Oprócz nas.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Czy uczysz się już języka holenderskiego?
2. Kiedy rozpocznie się Twój kurs holenderskiego?
3. Kiedy on (kurs ten) się kończy?
4. Kiedy masz lekcję?
5. Jaki masz plan zajęć?
6. Czy lekcje trwają długo?
7. Jak długo trwa lekcja?
8. O której zaczynają się lekcje?
9. Każdy przychodzi na czas.
10. Nikt się nie spóźni.
11. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek 5 stycznia.
12. Lekcje mamy 4 dni w tygodniu.
13. Codziennie za wyjątkiem środy.
14. Mamy lekcję 2 razy dziennie.
15. Raz rano i raz po południu.
16. Potem idziemy do domu.
17. W weekend nie mamy lekcji.
18. Wtedy macie wolne.
19. W sobotę i niedziele nie ma lekcji.
20. Szkoła jest zamknięta.
21. Dużo ludzi nie pracuje.
22. Prawie każdy ma wolne.
24. Oprócz nas.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Leer je al Nederlands?1. Czy uczysz się już języka holenderskiego?
2. Wanneer begint je cursus Nederlands?2. Kiedy rozpocznie się Twój kurs holenderskiego?
3. Wanneer is hij afgelopen?3. Kiedy on (kurs) się kończy?
4. Wanneer heb je les?4. Kiedy masz lekcję?
5. Wat is je rooster?5. Jaki masz plan zajęć?
6. Duren de lessen lang?6. Czy lekcje trwają długo?
7. Hoe lang duurt een les?7. Jak długo trwa lekcja?
8. Hoe laat beginnen de lessen?8. O której zaczynają się lekcje?
9. Każdy przychodzi na czas.9. Każdy przychodzi na czas.
10. Niemand komt te laat.10. Nikt się nie spóźni.
11. De cursus begint op maandag 5 januari.11. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek 5 stycznia.
12. We hebben 4 dagen per week les.12. Lekcję mamy 4 dni w tygodniu.
13. Elke dag, behalve woensdag.13. Codziennie za wyjątkiem środy.
14. We hebben 2 maal per dag les.14. Mamy lekcje 2 razy dziennie.
15. 1 keer ’s ochtends en 1 keer ’s middags.15. Raz rano i raz po południu.
16. Daarna gaan we naar huis.16. Potem idziemy do domu.
17. Maar in het weekend hebben jullie geen les.17. W weekend nie mamy lekcji.
18. Dan hebben jullie vrij.18. Wtedy macie wolne.
19. Op zaterdag en zondag is er geen les.19. W sobotę i niedzielę nie ma lekcji.
20. Dan is de school dicht.20. Szkoła jest zamknięta.
21.Veel mensen werken dan niet.21. Dużo ludzi nie pracuje.
22. Bijna iedereen heeft vrij.22. Prawie każdy ma wolne.
23. Behalve wij!24. Oprócz nas.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-20 van 20
0% voltooid
1. Leer je al Nederlands?
 1. a Czy uczysz się języka holenderskiego?
 2. b Potem idziemy do domu.
 3. c O której zaczynają się lekcje.
 4. d Jaki masz plan zajęć?
2. Wanneer is hij afgelopen?
 1. a Każdego dnia za wyjątkiem środy.
 2. b Nikt się nie spóźni.
 3. c Każdy przychodzi na czas.
 4. d Kiedy on (kurs) się kończy?
3. Wanneer heb je les?
 1. a Kiedy masz lekcję?
 2. b Potem idziemy do domu.
 3. c Czy lekcje trwają długo?
 4. d W sobobę i niedziele nie ma lekcji.
4. Wat is je rooster?
 1. a O której zaczynają się lekcje.
 2. b Dużo ludzi nie pracuje.
 3. c Uczę się codziennie.
 4. d Jaki masz plan zajęć?
5. Duren de lessen lang?
 1. a Wtedy macie wolne.
 2. b Prawie każdy ma wolne.
 3. c Czy lekcje trwają długo?
 4. d Czy uczysz się języka holenderskiego?
6. Hoe lang duurt een les?
 1. a Jak długo trwa lekcja?
 2. b Kiedy masz lekcję?
 3. c Nikt się nie spóźni.
 4. d Każdego dnia za wyjątkiem środy.
7. Op zaterdag en zondag is er geen les.
 1. a W sobobę i niedziele nie ma lekcji.
 2. b Kiedy on (kurs) się kończy?
 3. c Czy lekcje trwają długo?
 4. d Kiedy masz lekcję?
8. Hoe laat beginnen de lessen?
 1. a Każdy przychodzi na czas.
 2. b Wtedy macie wolne.
 3. c Szkoła jest zamknięta.
 4. d O której zaczynają się lekcje.
9. Iedereen komt op tijd.
 1. a Jaki masz plan zajęć?
 2. b Każdy przychodzi na czas.
 3. c Czy uczysz się języka holenderskiego?
 4. d Nikt się nie spóźni.
10. Niemand komt te laat.
 1. a Nikt się nie spóźni.
 2. b Powtarzam codziennie.
 3. c Potem idziemy do domu.
 4. d Wtedy macie wolne.
11. Elke dag, behalve woensdag.
 1. a O której zaczynają się lekcje.
 2. b Dużo ludzi nie pracuje.
 3. c Szkoła jest zamknięta.
 4. d Każdego dnia za wyjątkiem środy.
12. Daarna gaan we naar huis.
 1. a Potem idziemy do domu.
 2. b Nikt się nie spóźni.
 3. c Jaki masz plan zajęć?
 4. d Prawie każdy ma wolne.
13. Dan hebben jullie vrij.
 1. a Nikt się nie spóźni.
 2. b Lubię się uczyć.
 3. c O której zaczynają się lekcje.
 4. d Wtedy macie wolne.
14. Dan is de school dicht.
 1. a Dużo ludzi nie pracuje.
 2. b Wtedy macie wolne.
 3. c Szkoła jest zamknięta.
 4. d Chętnie chodzę do szkoły.
15. Veel mensen werken dan niet.
 1. a Nikt się nie spóźni.
 2. b Szkoła jest zamknięta.
 3. c Kiedy masz lekcję?
 4. d Dużo ludzi nie pracuje.
16. Bijna iedereen heeft vrij.
 1. a Każdego dnia za wyjątkiem środy.
 2. b Kiedy on (kurs) się kończy?
 3. c Czy uczysz się języka holenderskiego?
 4. d Prawie każdy ma wolne.
17. Ik leer elke dag.
 1. a Uczę się codziennie.
 2. b Chętnie chodzę do szkoły.
 3. c Nikt się nie spóźni.
 4. d Jak długo trwa lekcja?
18. Ik herhaal elke dag.
 1. a Prawie każdy ma wolne.
 2. b Każdy przychodzi na czas.
 3. c Powtarzam codziennie.
 4. d Uczę się codziennie.
19. Ik vind het leuk om te leren.
 1. a Lubię się uczyć.
 2. b Każdy przychodzi na czas.
 3. c Uczę się codziennie.
 4. d Każdego dnia za wyjątkiem środy.
20. Ik ga graag naar school.
 1. a Prawie każdy ma wolne.
 2. b Powtarzam codziennie.
 3. c Chętnie chodzę do szkoły.
 4. d Kiedy on (kurs) się kończy?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!