/* Error on https://www.poniderlandzku.nl/wp-content/plugins/whatsapp-for-wordpress/dist/blocks.style.build.css?ver=6.3.1 : Something went wrong: cURL error 28: Operation timed out after 7000 milliseconds with 0 bytes received */
Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 7

Gramatyka lekcja 7

Gramatyka lekcja 2

Zapraszamy na lekcję gramatyki

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim. Spróbuj zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę. To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

We stellen ons voor. – Przedstawiamy się

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Hoi. Ik ben Richard.
Hoe heet je? Wat is uw naam?
Waar komt u vandaan?
Uit welk land kom je?
Ik kom uit Polen.
Waar woont u nu? In welke stad?
In welke straat?
In de Rolderbrink.
In welk nummer?
Op nummer 510.
Wat is je telefoonnummer?

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku! Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Hallo. Ik ben Richard.1. Cześć. — Richard.
2. Dag. Ik ben Richard.2.— dobry. Jestem Richard.
3. Hoi. Ik ben Richard3. — . Jestem Richard.
4. En wie ben jij?4. A ty — jesteś?
5. Hoe heet je? Wat is uw achternaam?5. Jak się —? Jakie jest pana/pani — ?
6. Wat is je naam?6. Jak się —?
7. Waar komt u vandaan?7. — pan/pani pochodzi?
8. Uit welk land kom je? 8. Z —kraju —?
9. Uit welk land komt u?9. Z jakiego — pan/pani pochodzi?
10. Ik kom uit Polen10 — z Polski.
11. Waar woont u nu? In welke stad?11. Gdzie pan/pani teraz —. W jakim —?
12. Ik woon nu in Groningen.12. Mieszkam — w Groningen.
13. In welke straat?13. Na jakiej —?
14. In de Rolderbrink ,14. — (ulicy) Rolderbrink.
15. In welk nummer?15. — jakim numerem?
16. Op nummer 510.16. — numerem 510.
17. Wat is je telefoonnummer?17. — jest — numer telefonu?
18. Wat is uw telefoonnummer?18. Jaki jest — /— numer telefonu.
19. Mijn telefoonnummer is 06 11 73 49 4519. Mój numer telefonu — 06 11 73 49 45
20. We stellen ons voor.20. — się.

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

 1. Hallo. Ik ben Richard
 2. Dag. Ik ben Richard
 3. Hoi. Ik ben Richard

Przedstawiamy się. Forma osobowa czasownika zawsze zlokalizowana powinna być na drugim miejscu w zdaniu.
Warto wiedzieć, że w Holandii bardzo popularne jest również słówko „Hoi” (Część) Hoi (hoj) , met Richard.
Pamiętaj, że odbierając telefon zamiast polskiego „słucham” – powiemy raczej „met Richard” co oznacza „rozmawiasz z Richardem”
Dag! = Dzień dobry!
Dag mevrouw! = Dzień dobry pani!
Dag meneer! = Dzień dobry panu.

 1. En wie ben jij? Hoe heet u?
 2. Hoe heet je? Wat is uw achternaam?
 3. Wat is je naam?

Pytamy naszego rozmówcę o jego imię lub nazwisko.
Zwróć uwagę na “u” – w języku polskim oznacza ono „Pan” oraz „Pani”.
Wyróżnić można dwie formy zadawania pytań. Zapytanie zacząć możemy bowiem od zaimka pytającego „Hoe” lub „Wat”

Pozostałe zaimki pytające to (wie, waar,welk(e),waarom, wanneer)
Forma osobowa czasownika zajmuje również w tym przypadku drugie miejsce w zdaniu.

 1. Waar komt u vandaan?
 2. Uit welk land kom je?
 3. Uit welk land komt u?
 4. Ik kom uit Polen

Holandia to kraj ze wszech miar wielokulturowy. Stąd pytamy często…” Skąd jesteś? Z jakiego kraju pochodzisz?” Aby zaspokoić ciekawość naszego rozmówcy mówimy…”Pochodzę z Polski”.
Zapamiętaj – uit Polen. Bardzo często tłumaczymy dosłownie…met Polen.
Zwróć uwagę, że druga pozycja czasownika w pytaniu nie zawsze musi być rozumiana dosłownie jako drugie miejsce w danym wyrażeniu. Uit welk land – dopiero po tej frazie pojawi się czasownik.

 1. Waar woont u nu? In welke stad?
 2. Ik woon nu in Groningen.

Gdy wiemy już z jakiego kraju pochodzi nasz rozmówca, możemy zapytać go z jakiego miasta dokładnie. Ja wiem gdzie ja mieszkam. Ik woon in Groningen.

 1. In welke straat?
 2. In de Rolderbrink ,
 3. In welk nummer?
 4. Op nummer 510.

Jeżeli chcemy kogoś odwiedzić warto zapytać o ulicę, przy której znajduje się jego miejsce zamieszkania. W tym przypadku (de straat) – dlatego welke.

Jeżeli jednak pytamy pod jakim numerem (het nummer) – dlatego welk
Stąd też ważna jest znajomość rodzajników określonych„de” czy „het”
Poprzedzają one wszystkie rzeczowniki – nauczyć się ich i lepiej je sobie przyswoić możemy korzystając z podanego poniżej programu: https://www.welklidwoord.nl
Codziennie otrzymasz e-mail z 10 rzeczownikami. Sam wpisujesz rodzajnik “de” lub “het”
Program od razu kontroluje twoją odpowiedź. Succes.

Obok rodzajników określonych występuje również rodzajnik nieokreślony – “een” – jak sama nazwa wskazuje nie określa precyzyjnie danego rzeczownika “jakiś” . Nie występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi (koffie, suiker), nazwami materiałów (złoto) oraz rzeczownikami abstrakcyjnymi.

Zapamiętaj In de….. tłumaczymy jako Na ulicy….
W momencie, gdy mamy podać pod jakim numeren szukamy pośpiesznie zaimka oznaczającego „pod numerem….”
Zapamiętaj Op nummer 510 – nie jest to logiczne, jednakże jak najbardziej prawidłowe.

 1. Wat is je telefoonnummer?
 2. Wat is uw telefoonnummer?
 3. Mijn telefoonnummer is 06 11 73 49 54

Na wszelki wypadek prosimy o numer telefonu.
Kolejna forma grzecznościowa – uw (uł)– oznacza pana, pani)
Jaki jest pana/pani numer telefonu?

nul zes, elf, drieënzeventig, negenenveertig, en vierenvijftig.

Muszę zawsze dobrze się wsłuchać gdyż często piszę automatycznie ) 06 11 37 94 45

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. Hallo. Ik — Richard.1. Cześć. Jestem Richard.
2. — . — ben Richard.2. Dzień dobry. Jestem Richard.
3. — . Ik ben Richard3. Cześć. Jestem Richard.
4. En — ben — ?4. A ty kim jesteś?
5. Hoe — je? — is uw achternaam?5. Jak się nazywasz? Jakie jest pana/pani nazwisko?
6. — is je naam?6. Jak się nazywasz?
7. Waar — u vandaan?7. Skąd pan/pani pochodzi?
8. — — land kom je?8. Z jakiego kraju pochodzisz?
9. Uit welk land — u?9. Z jakiego kraju pan/pani pochodzi?
10. Ik kom — Polen10 Pochodzę z Polski.
11. Waar woont u — ? In — stad?11. Gdzie pan/pani teraz mieszka. W jakim mieście?
12. Ik — nu in Groningen.12. Mieszkam teraz w Groningen.
13. In welke — ?13. Na jakiej ulicy?
14. — de Rolderbrink ,14. Na (ulicy) Rolderbrink.
15. — welk nummer?15. Pod jakim numerem?
16. — nummer 510.16. Pod numerem 510.
17. —- is je telefoonnummer?17. Jaki jest twój numer telefonu?
18. Wat is — telefoonnummer?18. Jaki jest pani/pana numer telefonu.
19.— telefoonnummer is 06 11 73 49 4519. Mój numer telefonu jest 06 11 73 49 45
20. We — ons — .20. Przedstawiamy się.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Cześć. Jestem Richard.
2. Dzień dobry. Jestem Richard.
3. Cześć. Jestem Richard.
4. A ty kim jesteś?
5. Jak się nazywasz? Jakie jest pana/pani nazwisko?
6. Jak się nazywasz?
7. Skąd pan/pani pochodzi?
8. Z jakiego kraju pochodzisz?
9. Z jakiego kraju pan/pani pochodzi?
10 Pochodzę z Polski.
11. Gdzie pan/pani teraz mieszka. W jakim mieście?
12. Mieszkam teraz w Groningen.
13. Na jakiej ulicy?
14. Na (ulicy) Rolderbrink.
15. Pod jakim numerem?
16. Pod numerem 510.
17. Jaki jest twój numer telefonu?
18. Jaki jest pani/pana numer telefonu.
19. Mój numer telefonu jest 06 11 73 49 45
20. Przedstawiamy się.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Hallo. Ik ben Richard.1. Cześć. Jestem Richard.
2. Dag. Ik ben Richard.2. Dzień dobry. Jestem Richard.
3. Hoi. Ik ben Richard3. Cześć. Jestem Richard.
4. En wie ben jij?4. A ty kim jesteś?
5. Hoe heet je? Wat is uw achternaam?5. Jak się nazywasz? Jakie jest pana/pani nazwisko?
6. Wat is je naam?6. Jak się nazywasz?
7. Waar komt u vandaan?7. Skąd pan/pani pochodzi?
8. Uit welk land kom je? 8. Z jakiego kraju pochodzisz?
9. Uit welk land komt u?9. Z jakiego kraju pan/pani pochodzi?
10. Ik kom uit Polen10 Pochodzę z Polski.
11. Waar woont u nu? In welke stad?11. Gdzie pan/pani teraz mieszka. W jakim mieście?
12. Ik woon nu in Groningen.12. Mieszkam teraz w Groningen.
13. In welke straat?13. Na jakiej ulicy?
14. In de Rolderbrink ,14. Na (ulicy) Rolderbrink.
15. In welk nummer?15. Pod jakim numerem?
16. Op nummer 510.16. Pod numerem 510.
17. Wat is je telefoonnummer?17. Jaki jest twój numer telefonu?
18. Wat is uw telefoonnummer?18. Jaki jest pani/pana numer telefonu.
19. Mijn telefoonnummer is 06 11 73 49 4519. Mój numer telefonu jest 06 11 73 49 45
20. We stellen ons voor.20. Przedstawiamy się.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-12 van 12
0% voltooid
1. Hoi. Ik ben Richard
 1. a Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 2. b Na jakiej ulicy?
 3. c Jaki jest pani/pana numer telefonu.
 4. d Cześć. Jestem Richard.
2. En wie ben jij?
 1. a A ty kim jesteś?
 2. b W jakim mieście?
 3. c Na jakiej ulicy?
 4. d Jaki jest twój numer telefonu?
3. Uit welk land kom je?
 1. a A ty kim jesteś?
 2. b W jakim mieście?
 3. c Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 4. d Z jakiego kraju pochodzisz?
4. Ik kom uit Polen.
 1. a Pod jakim numerem?
 2. b Pochodzę z Polski.
 3. c Cześć. Jestem Richard.
 4. d A ty kim jesteś?
5. Waar woont u nu?
 1. a Na jakiej ulicy?
 2. b Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 3. c Jaki jest twój numer telefonu?
 4. d Przedstawiamy się.
6. In welke stad?
 1. a Jaki jest twój numer telefonu?
 2. b Jakie jest pana/pani nazwisko?
 3. c W jakim mieście?
 4. d Z jakiego kraju pochodzisz?
7. In welke straat?
 1. a Na jakiej ulicy?
 2. b Pochodzę z Polski.
 3. c W jakim mieście?
 4. d Cześć. Jestem Richard.
8. In welk nummer?
 1. a Na jakiej ulicy?
 2. b Pod jakim numerem?
 3. c W jakim mieście?
 4. d Przedstawiamy się.
9. Wat is je telefoonnummer?
 1. a Z jakiego kraju pochodzisz?
 2. b Jaki jest twój numer telefonu?
 3. c Na jakiej ulicy?
 4. d Jaki jest pani/pana numer telefonu.
10. Wat is uw telefoonnummer?
 1. a Jakie jest pana/pani nazwisko?
 2. b Jaki jest pani/pana numer telefonu.
 3. c Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 4. d Pochodzę z Polski.
11. We stellen ons voor.
 1. a Jaki jest twój numer telefonu?
 2. b Jakie jest pana/pani nazwisko?
 3. c Przedstawiamy się.
 4. d Cześć. Jestem Richard.
12. Hoe heet u?
 1. a Pochodzę z Polski.
 2. b Na jakiej ulicy?
 3. c Jakie jest pana/pani nazwisko?
 4. d Pod jakim numerem?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!