Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 7

Gramatyka lekcja 7

Gramatyka lekcja 7

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Je wilt pinnen? – Chcesz płacić kartą?

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Je wilt pinnen? Nee, ik betaal contant.
Ik ga boodschappen doen.
Waar ga je heen?
Ik moet boodschappen doen.
Anders vergeet ik alles.
Even kijken, ik geloof dat ik alles heb.
Zie jij de koffie ergens?
Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen.
U wilt pinnen?
Moment. Ja, gaat uw gang.
Wilt u de bon?
Dag. tot ziens.

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Je wilt pinnen?1. Płacisz — ?
2. Ik heb geen eten thuis.2. Nie mam w domu nic do — .
3. Ik ga boodschappen doen.3. Idę robić — .
4. Waar ga je heen? 4. Gdzie — ?
5. Naar de supermarkt. 5. — supermarkietu.
6. Ik moet boodschappen doen. 6. — zrobić zakupy.
7. Ik heb al een lijstje gemaakt.7. Zrobiłem już — .
8. Anders vergeet ik alles.8. Inaczej — wszystko.
9. Daar staat alles op.9. Tam wszystko jest — .
10. Ik zie de cola nergens. 10. — nie — coli.
11. Waar staat de cola? 11. — stoi cola?
12. Waar vind ik die?12. Gdzie ją — ?
13. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb. 13. — , myślę, że — mam. (wierzę)
14. O nee, ik heb ook geen koffie meer. 14. O nie, nie mam — kawy.
15. Zie jij de koffie ergens? 15. Czy widzisz ……… kawę?
16. Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen. 16.O, — tam: 2 — , jeden — .
17. Oké, dat doe ik! 17. Dobrze, — to.
18. U wilt pinnen? 18. Pan — kartą?
19. Moment. Ja, gaat uw gang.19. — , proszę (niech pan płaci)
20. Nee, ik betaal contant.20. Nie, ja płacę — .
21. Wilt u de bon?21. Czy chce pan/pani — ?
22. Nee, dat is niet nodig.22. Nie, nie — .

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Je wilt pinnen? Nee, ik betaal contant.

Robimy zakupy. Płacąc mamy do wyboru 2 opcje. Możemy bowiem zapłacić  kartą albo gotówką.

Zanim do tego dojdzie, musimy się jednak wybrać do sklepu.

2. Ik heb geen eten thuis.

Nie mamy w domu nic do jedzenia. Dosłownie: geen eten. Geen umieszczamy przed rzeczownikiem.

Ik eet niet. Nie jem. Wtedy używamy słówka „niet”, bo występuje ono po formie osobowej czasownika.

Podobnie jest w przypadku: Rook je? (Czy palisz?)  Ik rook niet. (Nie palę)

3. Ik ga boodschappen doen.

Czasownik gaan: Ik ga …. może zostać użyty w celu odniesienia się do przyszłości i pełni funkcję czasownika tzw. posiłkowego. Czasownik doen występuje wtedy w formie bezokolicznika.

Czyli: Idę robić zakupy. Często słyszę niepoprawne użycie formy osobowej. Ik ga boodschappen doe. Ik ga boodschappen doen.

Jest to bardzo ważna reguła dotycząca wszystkich czasowników posiłkowych.

Powinniśmy powiedzieć: Ik doe boodschappen. Jest to zdanie prawidłowe. Nie występuje jednak wtedy czasownik posiłkowy

4. Waar ga je heen?  lub Waar ga je naar toe?

Wyrażenie to trzeba po prostu zapamiętać. Nie próbujmy tłumaczyć  go dosłownie.

Dokąd idziesz?

5. Naar de supermarkt.

Naar – czyli „do”

6. Ik moet boodschappen doen.

Omówmy teraz kolejną regułę mającą zastosowanie w przypadku występowania w staniu dwóch czasowników.  Ten drugi prawie zawsze przyjmuje formę bezokolicznika. Podobnie jest w języku polskim: Muszę zrobić. Muszę kupić.

7. Ik heb een lijstje gemaakt.

Listę zakupów zrobiliśmy już przed wyjściem do sklepu.

Używamy czasu przeszłego. Zastosujemy w tym przypadku czasownik posiłkowy „hebben” lub  „zijn” i imiesłów czasownika nieregularnego. Listy tych czasowników trzeba nauczyć się na pamięć

Czasowniki te są zazwyczaj poprzedzane  ge  + rdzeń + t/d.  Jednym słowem: gemaakt, gewerkt, verhuisd (przeprowadził się)

Druga możliwość:

Czasowniki poprzedzone  ge  + rdzeń + en.  (gesproken, geslapen)

Tych reguł jest znacznie więcej, ale od czegoś musimy zacząć. Warto się z nimi zapoznać, jednak ja osobiście preferuję codzienne powtarzanie i zapamiętywanie czasowników. Dzięki temu można ich używać wręcz automatycznie.

8. Anders vergeet ik alles.

Jak widzicie, do czynienia mamy z kolejnym czasownikiem w czasie przeszłym.

Ma on jednakże inną formę.

Ik ben het vergeten. – jeżeli używamy czasu przeszłego złożonego regularnego

oraz

Anders vergeet ik alles. Lub  Ik vergeet het. – jeżeli używamy czasu przeszłego prostego.

Zajrzyj na stronę: http://www.vertalen.nu/vervoegen/

Tam znajdziesz wszystkie formy zebrane w jednym miejscu i zapisane w bardzo czytelny sposób.

Jesteśmy już w sklepie. Szukamy artykułów z naszej listy. Po sklepie, który znamy

poruszamy się w sposób niemalże automatyczny, jako że wiemy gdzie wszystko się znajduje.

W sklepie, w którym jesteśmy po raz pierwszy zaczynamy szukać i myślimy sobie: „Tu już więcej nie przyjdę. Szkoda czasu.”

9. Daar staat alles op:
koffie, cola, brood, thee

Dosłownie. Czytamy tak jak wyrażenia te zostały zapisane.

Czasownik „staan” – ma również inne znaczenia. Odnosi się on do rzeczy, które stoją.
Het glas staat op tafel.  –  Szklanka stoi na stole.
De auto staat voor het huis. –  Auto stoi przed domem.

10. Ik zie de cola nergens.
Nergens –  nigdzie, w przeciwieństwie do ergens – gdzieś
Ik zag de cola ergens.  – widziałam gdzieś colę.
11. Waar staat de cola?
12. Waar vind ik die?
13.Even kijken, ik geloof dat ik alles heb.

Even kijken (zobaczmy może) (może zobaczę) – jest to bardzo popularny zwrot.

Daje nam on odrobinę czasu na przemyślenie odpowiedzi. Warto też powiedzieć:

Even kijken  – aby uspokoić naszego rozmówcę.

14. O nee, ik heb ook geen koffie meer.

geen koffie – w taki oto sposób zaprzeczamy rzeczownik
Bardzo często słyszę na lekcjach –  Ik heb niet koffie….. co oczywiście jest błędem.

15. Zie jij de koffie ergens?
16. Kijk daar: 2 halen, 1 betalen.

Takiej promocji na pewno nie przepuścimy. Kupujemy dwa produkty, ale płacimy jak za jeden.

Sam często korzystam z takich promocji.

Kijk daar – spójrz tam.  Od czasownika (kijjken)

Kijken, kijken en niet kopen – (Oglądają, oglądają i nic nie kupują). Trzeba przyznać, że Holendrzy są z tego znani.  Czasami chodzą nawet godzinę po sklepie i nic nie kupią. Widocznie dla niektórych samo oglądanie to przyjemność.

17. Oké, dat doe ik!

I w końcu – Dobrze. Zrobię to.

19. U wilt pinnen?
Czy płaci  pan kartą?

20. Moment. Ja, gaat uw gang.

Tak, niech pan płaci.  Nie tłumaczmy dosłownie, gdyż może się nam wydać, że ktoś chce nas wyprosić na korytarz. Przy

dosłownym tłumaczeniu de gang = korytarz.

21. Wilt u de bon?

Zawsze warto mieć paragon – a może sprzedawczyni się pomyliła?

Jest to również ważne w przypadku zwrotów– zawsze bowiem mamy gwarancję.

22. Nee, dat is niet nodig.
Przy zakupach supermarkecie tego nie robię.
Het is niet nodig. – To nie jest potrzebne.
Często zapominany Het is…..

23. Dag. tot ziens.
Kasjerka życzy nam miłego dnia. En nog een fijne dag.  I zaprasza nas ponownie.
Tot ziens. – Do widzenia.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. Je wilt — ?1. Płacisz kartą?
2. Ik heb — eten thuis.2. Nie mam w domu nic do jedzenia.
3. Ik ga — doen.3. Idę robić zakupy.
4. Waar ga je —?4. Gdzie idziesz?
5. Naar — supermarkt.5. Do supermarkietu.
6. Ik moet — doen.6. Muszę robić zakupy.
7. Ik heb al een— gemaakt.7. Zrobiłem już listę.
8. Anders — ik alles.8. Inaczej zapomnę wszystko.
9. Daar — alles op.9. Tam wszystko jest napisane.
10. Ik zie de cola — .10. Nigdzie nie widzę coli.
11. Waar staat — cola?11. Gdzie stoi cola?
12. Waar — ik die?12. Gdzie ją znajdę?
13. Even — , ik geloof dat ik alles heb.13. Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
14. O nee, ik heb ook — koffie meer.14. O nie, nie mam więcej kawy.
15. Zie jij de koffie — ?15. Czy widzisz gdzieś kawę?
16. Ah, — daar: 2 —, 1 — .16.O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
17. Oké, dat — ik!17. Dobrze, zrobię to.
18. U — pinnen?18. Pan płaci kartą?
19. — . Ja, gaat uw — .19. Chwileczkę, proszę (niech pan płaci)
20. Nee, ik betaal — .20. Nie, ja płacę gotówką.
21. Wilt u de — ?21. Czy chce pan/pani paragon?
22. Nee, dat is niet — .22. Nie, nie potrzebuję.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Płacisz kartą?
2. Nie mam w domu nic do jedzenia.
3. Idę robić zakupy.
4. Gdzie idziesz?
5. Do supermarkietu.
6. Muszę robić zakupy.
7. Zrobiłem już listę.
8. Inaczej zapomnę wszystko.
9. Tam wszystko jest napisane.
10. Nigdzie nie widzę coli?
11. Gdzie stoi cola?
12. Gdzie ją znajdę?
13. Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
14. O nie, nie mam więcej kawy?
15 Czy widzisz gdzieś kawę?
16.O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
17. Dobrze, zrobię to.
18. Pan płaci kartą?
19. Chwileczkę, proszę (niech pan płaci)
20. Nie, ja płacę gotówką.
21. Czy chce pan/pani paragon?
22. Nie, nie potrzebuję.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Je wilt pinnen?1. Płacisz kartą?
2. Ik heb geen eten thuis.2. Nie mam w domu nic do jedzenia.
3. Ik ga boodschappen doen.3. Idę robić zakupy.
4. Waar ga je heen? 4. Gdzie idziesz?
5. Naar de supermarkt. 5. Do supermarkietu.
6. Ik moet boodschappen doen. 6. Muszę robić zakupy.
7. Ik heb al een lijstje gemaakt.7. Zrobiłem już listę.
8. Anders vergeet ik alles.8. Inaczej zapomnę wszystko.
9. Daar staat alles op.9. Tam wszystko jest napisane.
10. Ik zie de cola nergens. 10. Nigdzie nie widzę coli.
11. Waar staat de cola? 11. Gdzie stoi cola?
12. Waar vind ik die?12. Gdzie ją znajdę?
13. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb. 13. Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
14. O nee, ik heb ook geen koffie meer. 14. O nie, nie mam więcej kawy.
15. Zie jij de koffie ergens? 15. Nigdzie nie widzę kawy.
16. Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen. 16.O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy. (2 w cenie 1)
17. Oké, dat doe ik! 17. Dobrze, zrobię to.
18. U wilt pinnen? 18. Pan płaci kartą?
19. Moment. Ja, gaat uw gang.19. Chwileczkę, proszę (niech pan płaci)
20. Nee, ik betaal contant.20. Nie, ja płacę gotówką.
21. Wilt u de bon?21. Czy chce pan/pani paragon?
22. Nee, dat is niet nodig.22. Nie, nie potrzebuję.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-22 van 22
0% voltooid
1. Je wilt pinnen?
 1. a Gdzie stoi cola?
 2. b Nie mam w domu nic do jedzenia.
 3. c Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
 4. d Płacisz kartą?
2. Ik heb geen eten thuis.
 1. a Gdzie ją znajdę?
 2. b Tam wszystko jest napisane.
 3. c O nie, nie mam więcej kawy?
 4. d Nie mam w domu nic do jedzenia.
3. Ik ga boodschappen doen.
 1. a Nigdzie nie widzę kawy.
 2. b Do supermarkietu.
 3. c Zrobiłem już listę.
 4. d Idę robić zakupy.
4. Waar ga je heen?
 1. a Dobrze, zrobię to.
 2. b Nigdzie nie widzę coli?
 3. c O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
 4. d Gdzie idziesz?
5. Naar de supermarkt.
 1. a Do supermarkietu.
 2. b Zrobiłem już listę.
 3. c O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
 4. d Nie, nie potrzebuję.
6. Ik moet boodschappen doen.
 1. a Tam wszystko jest napisane.
 2. b Nie, ja płacę gotówką.
 3. c O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
 4. d Muszę robić zakupy.
7. Ik heb een lijstje gemaakt.
 1. a Zrobiłem już listę.
 2. b Idę robić zakupy.
 3. c Gdzie idziesz?
 4. d Nigdzie nie widzę kawy.
8. Anders vergeet ik alles.
 1. a Nigdzie nie widzę kawy.
 2. b Chwileczkę, proszę (niech pan płaci)
 3. c Inaczej zapomnę wszystko.
 4. d Idę robić zakupy.
9. Daar staat alles op.
 1. a Nie, nie potrzebuję.
 2. b Muszę robić zakupy.
 3. c Gdzie stoi cola?
 4. d Tam wszystko jest napisane.
10. Ik zie de cola nergens.
 1. a Pan płaci kartą?
 2. b Muszę robić zakupy.
 3. c Nigdzie nie widzę coli?
 4. d Nigdzie nie widzę kawy.
11. Waar staat de cola?
 1. a Nigdzie nie widzę coli?
 2. b Gdzie stoi cola?
 3. c Idę robić zakupy.
 4. d Do supermarkietu.
12. Waar vind ik die?
 1. a Pan płaci kartą?
 2. b Gdzie ją znajdę?
 3. c Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
 4. d Do supermarkietu.
13. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb.
 1. a Tam wszystko jest napisane.
 2. b Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
 3. c O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
 4. d Gdzie stoi cola?
14. O nee, ik heb ook geen koffie meer.
 1. a Dobrze, zrobię to.
 2. b O nie, nie mam więcej kawy?
 3. c Czy chce pan/pani paragon?
 4. d Nigdzie nie widzę coli?
15. Zie jij de koffie ergens?
 1. a Do supermarkietu.
 2. b Nie, nie potrzebuję.
 3. c Nigdzie nie widzę kawy.
 4. d Gdzie ją znajdę?
16. Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen.
 1. a Tam wszystko jest napisane.
 2. b Idę robić zakupy.
 3. c Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
 4. d O, zobacz tam: 2 bierzemy, jeden płacimy.
17. Oké, dat doe ik!
 1. a Dobrze, zrobię to.
 2. b Nigdzie nie widzę coli?
 3. c Tam wszystko jest napisane.
 4. d Nigdzie nie widzę kawy.
18. U wilt pinnen?
 1. a Nigdzie nie widzę kawy.
 2. b Pan płaci kartą?
 3. c Tam wszystko jest napisane.
 4. d Chwileczkę, myślę, że wszystko mam.
19. Moment. Ja, gaat uw gang.
 1. a Nie, nie potrzebuję.
 2. b Pan płaci kartą?
 3. c Nie, ja płacę gotówką.
 4. d Chwileczkę, proszę (niech pan płaci)
20. Nee, ik betaal contant.
 1. a Nie, ja płacę gotówką.
 2. b Gdzie idziesz?
 3. c O nie, nie mam więcej kawy?
 4. d Nie mam w domu nic do jedzenia.
21. Wilt u de bon?
 1. a Nie, nie potrzebuję.
 2. b Czy chce pan/pani paragon?
 3. c Płacisz kartą?
 4. d Chwileczkę, proszę (niech pan płaci)
22. Nee, dat is niet nodig.
 1. a Nie, nie potrzebuję.
 2. b Nigdzie nie widzę coli?
 3. c Muszę robić zakupy.
 4. d Czy chce pan/pani paragon?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU