Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Czasowniki

Czasowniki

Nauka pierwszych czasowników.

być = zijn
nazywać się = heten
mieć = hebben

byćzijn
Jajestemw domu.Ikbenthuis.
Tyjesteśw domu.Jij, jebentthuis.
Czyjesteśw domu.Benjethuis?
On,ona,onojestw domu.Hij,zij, ze, hetisthuis.
Pan, panijestw domu.Ubentthuis.
Myjesteśmyw domu.Wij, wezijnthuis.
Wyjesteściew domuJulliezijnthuis.
Oni, onew domu.Zij, zezijnthuis.
Wybierz właściwy czasownik.
Wie - - - - - dat?
 1. a ben
 2. b bent
 3. c is
Hallo, - - - - - Richard.
 1. a Ik ben
 2. b Je bent
 3. c Zij is
- - - - - jij de docent?
 1. a Ben
 2. b Bent
 3. c Is
Wat - - - - - dat?
 1. a ben
 2. b bent
 3. c is
Dit - - - - - koffie.
 1. a ben
 2. b bent
 3. c is
- - - - - jij thuis?
 1. a Ben
 2. b Bent
 3. c Is
nazywać sięheten
Janazywam sięPietkiewicz.IkheetMulder.
Tynazywasz sięKowalska.Jij, jeheetJan Mulder.
On,ona,ononazywa sięKowalczyk.Hij,zij, ze ,hetheetBouma.
pan, paninazywa sieMatacz.UheetHoefstra.
Mynazywamy sięDe VriesWij, wehetenDe Vries.
Wynazywacie sięDijkstraJulliehetenDijkstra.
Oni, onenazywają sięVan de HoekZij, zehetenVan de Hoek.
Wybierz właściwy czasownik.
Hoe - - - - - je?
 1. a heet
 2. b is
 3. c ben
Ik - - - - - Klaas Tiemens.
 1. a heet
 2. b bent
 3. c is
Hoe - - - - - u?
 1. a ben
 2. b is
 3. c heet
Wat - - - - - je voornaam?
 1. a heet
 2. b is
 3. c ben
Mijn voornaam - - - - - Petra.
 1. a heet
 2. b bent
 3. c is
of Ik - - - - - Petra
 1. a ben
 2. b naam
 3. c heten
miećhebben
Jamamdom.Ikhebeen huis.
Tymaszdom.Jij, je, uhebteen huis.
Czymaszdom?Hebjeeen huis.
On,ona,onomadom.Hij, zij, ze, hetheefteen huis.
Pan, panimadom.Uheefteen huis.
Mymamydom.Wij, wehebbeneen huis.
Wymaciedom.Julliehebbeneen huis.
Oni, onemajądom.Zij, zehebbeneen huis.
Wybierz właściwy czasownik
Wat - - - - - je?
 1. a heb
 2. b hebt
 3. c heeft
Ik ----- niks. (nic)
 1. a heb
 2. b hebt
 3. c heeft
Jij - - - - - een huis.
 1. a heb
 2. b heeft
 3. c hebt
- - - - - Jacek thee? (thee)
 1. a Heb
 2. b Hebt
 3. c Heeft
- - - - - jij koffie?
 1. a Heb
 2. b Heeft
 3. c Hebt
Je - - - - - geen koffie.
 1. a heeft
 2. b hebt
 3. c heb

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!