Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Zapamiętaj

Zapamiętaj

Zapraszam do ćwiczeń z automatyczną korekcją błędnych odpowiedzi. Sprawdź czy wszystko zapamiętałeś/łaś? Powodzenia!

Woorden 1-12 van 12
0% voltooid
1. To jest Jan.
 1. a Dit is Jan.
 2. b Ja, dit is Jan.
 3. c Goedenavond.
 4. d Aangenaam.
2. To jest kawa.
 1. a Aangenaam.
 2. b Hallo.
 3. c Goedenavond.
 4. d Dit is koffie.
3. Tak, to jest Jan.
 1. a Dit is koffie.
 2. b Ik heet Kowalski.
 3. c Aangenaam.
 4. d Ja, dit is Jan.
4. Cześć.
 1. a Ja, dit is Jan.
 2. b Aangenaam.
 3. c Hallo.
 4. d Dit is koffie.
5. Dzień dobry.
 1. a Niets bijzonders.
 2. b Goedemorgen.
 3. c Hallo.
 4. d Goed, dank je.
6. Dobry wieczór.
 1. a Goedenavond.
 2. b Mijn voornaam is Tomasz.
 3. c Goedemorgen.
 4. d Aangenaam.
7. Dobrze, dziękuję.
 1. a Goedemorgen.
 2. b Goedenavond.
 3. c Mijn voornaam is Tomasz.
 4. d Goed, dank je.
8. Nic ciekawego.
 1. a Dit is koffie.
 2. b Hallo.
 3. c Niets bijzonders.
 4. d Goedenavond.
9. Miło mi.
 1. a Goed, dank je.
 2. b Aangenaam.
 3. c Ja, dit is Jan.
 4. d Dit is Jan.
10. Nazywam się Kowalski.
 1. a Goed, dank je.
 2. b Mijn voornaam is Tomasz.
 3. c Ik heet Kowalski.
 4. d Goedemorgen.
11. Mam na imię Tomasz.
 1. a Dit is koffie.
 2. b Dit is Jan.
 3. c Niets bijzonders.
 4. d Mijn voornaam is Tomasz.
12. Ona ma na imię Anna.
 1. a Goedemorgen.
 2. b Ja, dit is Jan.
 3. c Goed, dank je.
 4. d Zij heet Anna.
Woorden 1-12 van 12
0% voltooid
1. Dit is Jan.
 1. a Cześć.
 2. b Ona ma na imię Anna.
 3. c To jest Jan.
 4. d Dobry wieczór.
2. Dit is koffie.
 1. a Ona ma na imię Anna.
 2. b Tak, to jest Jan.
 3. c Dobry wieczór.
 4. d To jest kawa.
3. Ja, dit is Jan.
 1. a Dobry wieczór.
 2. b Dobrze, dziękuję.
 3. c To jest kawa.
 4. d Tak, to jest Jan.
4. Hallo.
 1. a Tak, to jest Jan.
 2. b To jest kawa.
 3. c Dobry wieczór.
 4. d Cześć.
5. Goedemorgen.
 1. a Dzień dobry.
 2. b Nic ciekawego.
 3. c Ona ma na imię Anna.
 4. d Dobrze, dziękuję.
6. Goedenavond.
 1. a Nazywam się Kowalski.
 2. b Dzień dobry.
 3. c Dobry wieczór.
 4. d Ona ma na imię Anna.
7. Goed, dank je.
 1. a Miło mi.
 2. b Dobrze, dziękuję.
 3. c Nazywam się Kowalski.
 4. d Nic ciekawego.
8. Niets bijzonders.
 1. a Ona ma na imię Anna.
 2. b Dobrze, dziękuję.
 3. c Mijn voornaam is Tomasz.
 4. d Nic ciekawego.
9. Aangenaam.
 1. a Dobrze, dziękuję.
 2. b Miło mi.
 3. c Ona ma na imię Anna.
 4. d Nazywam się Kowalski.
10. Ik heet Kowalski.
 1. a Nazywam się Kowalski.
 2. b To jest kawa.
 3. c Mijn voornaam is Tomasz.
 4. d Ona ma na imię Anna.
11. Mam na imię Tomasz.
 1. a Ona ma na imię Anna.
 2. b Dobry wieczór.
 3. c Tak, to jest Jan.
 4. d Mijn voornaam is Tomasz.
12. Zij heet Anna.
 1. a To jest Jan.
 2. b Nazywam się Kowalski.
 3. c Ona ma na imię Anna.
 4. d Tak, to jest Jan.
Woorden 1-9 van 9
0% voltooid
1. Wiem
 1. a Ik weet het.
 2. b Dit is onze broer.
 3. c Ik begrijp het.
 4. d Ik ben er.
2. Rozumiem.
 1. a Wie is dat?
 2. b Peter is erg klein.
 3. c Ik begrijp het.
 4. d Ik weet het.
3. Jestem.
 1. a Ik ben er.
 2. b Ola, Kasia en Jacek zijn broers en zussen.
 3. c Het gaat me goed.
 4. d Wie is dat?
4. Mam się dobrze.
 1. a Het gaat me goed.
 2. b Ik begrijp het.
 3. c Dit is onze broer.
 4. d Peter is erg klein.
5. To jest nasz brat.
 1. a Wie is dat?
 2. b Ola, Kasia en Jacek zijn broers en zussen.
 3. c Peter is erg klein.
 4. d Dit is onze broer.
6. Ola, Kasia i Jacek to rodzeństwo.
 1. a Ik weet het.
 2. b Peter is erg klein.
 3. c Ola, Kasia en Jacek zijn broers en zussen.
 4. d Dit is Anna.
7. Kto to jest?
 1. a Ik begrijp het.
 2. b Het gaat me goed.
 3. c Ola, Kasia en Jacek zijn broers en zussen.
 4. d Wie is dat?
8. To jest Anna.
 1. a Dit is Anna.
 2. b Ik weet het.
 3. c Ola, Kasia en Jacek zijn broers en zussen.
 4. d Het gaat me goed.
9. Piotr jest bardzo mały.
 1. a Dit is Anna.
 2. b Wie is dat?
 3. c Peter is erg klein.
 4. d Ik ben er.
Woorden 1-9 van 9
0% voltooid
1. Ik weet het.
 1. a Mam się dobrze.
 2. b Wiem
 3. c Rozumiem.
 4. d To jest nasz brat.
2. Ik begrijp het.
 1. a Kto to jest?
 2. b Mam się dobrze.
 3. c Piotr jest bardzo mały.
 4. d Rozumiem.
3. Ik ben er.
 1. a Rozumiem.
 2. b Wiem
 3. c Jestem.
 4. d Ola, Kasia i Jacek to rodzeństwo.
Woorden 4-9 van 9
0% voltooid
4. Het gaat me goed.
 1. a Jestem.
 2. b Mam się dobrze.
 3. c Ola, Kasia i Jacek to rodzeństwo.
 4. d Kto to jest?
5. Dit is onze broer.
 1. a Ola, Kasia i Jacek to rodzeństwo.
 2. b Mam się dobrze.
 3. c Wiem
 4. d To jest nasz brat.
6. Ola, Kasia en Jacek zijn broers en zussen.
 1. a Mam się dobrze.
 2. b Ola, Kasia i Jacek to rodzeństwo.
 3. c Dit is Anna.
 4. d Wiem
7. Wie is dat?
 1. a To jest nasz brat.
 2. b Kto to jest?
 3. c Rozumiem.
 4. d Wiem
8. To jest Anna.
 1. a To jest nasz brat.
 2. b Dit is Anna.
 3. c Mam się dobrze.
 4. d Piotr jest bardzo mały.
9. Peter is erg klein.
 1. a Wiem
 2. b Dit is Anna.
 3. c Piotr jest bardzo mały.
 4. d To jest nasz brat.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU