Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Wymowa

Wymowa

Zapewniam cię ta prosta metoda jest najbardziej skuteczna.
Podstawowe zasady wymowy w jednym miejscu, na jednym obrazku i bardzo logicznie wyjaśnione.
Słuchaj kilka razy dziennie, powtarzaj tak długo dopóki wymowa tych dźwięków stanie się automatyczna. A rozpoznawanie kombinacji liter, odpowiedników dźwięków, ułatwi ci czytanie kolejnych słów.

Dla wielu Holendrów to już sentyment. Przez prawie 100 lat nieodzowny sposób do nauki
czytania w holenderskich szkołach podstawowych.

Dzieci uczyły się rozpoznawać litery w wymawianych dźwiękach.

Jakie dźwięki kryją się za tymi literami : aa, oo, ie, eu, ee, uu,ei,oe,ui, ij

Wydaje mi się, że każdy znajomy Holender chętnie przeczyta ci wszystkie słowa.
Zapamiętaj obrazki z literami i dźwiękiem.

Znając je rozpocznij rozpoznawać wyrazy z tymi literami i pamiętając dźwięki prawidłowo je wymawiać.
Posłuchaj wymowy Thomasa – aktora holenderskiego. Thomas przygotował również niespodziankę. Doe je mee?

aa

graag chętnie

plaats miejsce

centraal centralnie

oo

groot duży

ook też

school szkoła

ie

niet nie

die ten/ta

fabriek fabryka

i

ik ja

winkel sklep

Wim Wim (imię)

u

u pan/pani

nu teraz

museum muzeum

e

en i

echt naprawdę

met z

eu Teun Teun (imię)

leuk ładny/ładna

neus nos

keuken kuchnia

uu

uur godzina

muur mur

natuurlijk oczywiście

ij

zijn jego

kijken zobacz

vrij wolny

a

als jak

mag mogę

stad miasto

ee

nee nie

heel cały

veel dużo

o

nog jeszcze

of czy

vol pełny

ei

klein mały

trein pociąg

bij przy

oe

goed dobrze/dobre

hoe jak

moeten musieć

ui

huis dom

uit z

Duits niemiecki

a lange a

maken robić

vragen pytać

laten zostawić

de

het

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!