Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 10

Gramatyka lekcja 10

Gramatyka lekcja 10

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Hoe woon je eigenlijk. – Jak właściwie mieszkasz?

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Hoe woon je eigenlijk?
Hebben jullie een eigen huis? of (lub)
Huren jullie een woning? of (lub)
Woon je op kamers?
Met de douche, de wc en de keuken.
Mijn kamer is vrij ruim.
Hoeveel betaal je ervoor, als ik vragen mag?
Ik betaal 300 euro per maand,
inclusief gas en elektriciteit.
Ja, dat vind ik ook redelijk.
Maar mijn vriend en ik gaan samenwonen.
We willen een flat kopen.

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Hoe woon je eigenlijk?1 — właściwie mieszkasz?
2. Hoe wonen jullie eigenlijk?2. Jak mieszkacie — ?
3. Bij wie woon je?3.— kogo mieszkasz?
4. Met wie woon je? Ik woon samen met Marta.4. — kim mieszkasz? Mieszkam — z Martą.
5. Hebben jullie een eigen huis? 5. Czy macie — dom?
6. Huren jullie een woning?6. Czy — mieszkanie?
7. Woon je op kamers?7. Czy mieszkasz na pokojach? (pokoju)
8. Petra, vertel eens hoe je woont.8. Petra, — jak mieszkasz?
9. Wij hebben allebei onze eigen kamer. 9. — mamy (razem) własny pokój.
10. Met de douche, de wc en de keuken. 10.Z — , — i kuchnią.
11. Mijn kamer is vrij ruim: 11. Mój pokój jest — .
12 De keuken is niet ruim: 12. — nie jest obszerna (duża):
13. Hoeveel betaal je ervoor, als ik vragen mag? 13. Ile — za to, jeżeli mogę się — ?
14. Wat noemt u duur? 14. — co pan uważa za — ?
15. Ik betaal 400 euro per maand.15. — 400 euro za miesiąc.
16. Inclusief gas en elektriciteit.16. — z gazem i — .
17. Zelf vind ik dat een redelijke huur.17. — uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
18 Ja, dat vind ik ook redelijk.18. Tak, uważam też do — . (mowa o czynszu)
19. Ik woon nog bij mijn ouders.19. Mieszkam jeszcze u — .
20. Maar mijn vriend en ik gaan samenwonen.20.Mój — i ja będziemy mieszkać razem.
21. We willen een flat kopen.21. Chcemy kupić mieszkanie w — .

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.  Hoe woon je eigenlijk?
2. Hoe wonen jullie eigenlijk?
3. Bij wie woon je? Ik woon bij mijn ouders.
4. Met wie woon je? Ik woon samen met Marta.

eigenlijk – wymawiamy jak „ajhenlek” – z charczącym “g”
Oznacza to właściwie.
Bij wie woon je? U kogo mieszkasz? lub Met wie woon je?  Z kim mieszkasz?

Mała różnica to jedynie sposób pytania  kto u kogo czy z kim mieszka.
5. Hebben jullie een eigen huis?
6. Huren jullie een woning?
7. Woon je op kamers?

Mamy w tym przypadku wiele alternatyw. Albo mieszkamy bowiem we własnym domu (eigen huis) lub (eigen flat) mamy mieszkanie w bloku.

Możemy też zamieszkiwać dom czynszowy. (we huren een woning)

Lub mieszkać na pokojach. (Ik woon op kamers.)

8. Petra, vertel eens hoe je woont.
9. Wij hebben allebei onze eigen kamer.
10. Met de douche, de wc en de keuken.

Eigen kamer – czyli własny pokój.
Bardzo często używają Holendrzy prysznica – de douche  (wymawiaj – duś)

11. Mijn kamer is vrij ruim.
12. De keuken is niet ruim.

Z reguły domy, które były budowane wiele lat temu mają jeszcze małe pokoje, kuchnie, czy łazienki. Wszystko było wtedy praktycznie wykorzystywane. Mieszkanie było ciasne, ale własne.

13. Hoeveel betaal je ervoor, als ik vragen mag?

Pytanie dnia. Ile za to płacisz? Nie zapominajmy o “ervoor”
Als ik vragen mag –  znowu jest to forma grzecznościowa. Oznacza ona – Jeżeli mogę zapytać.
Mag ik wat vragen? Czy mogę o coś zapytać? – wtedy, każdy (bijna) udzieli nam odpowiedzi.

14. Wat noemt u duur?
15. Ik betaal 400 euro per maand.
16. Inclusief gas en elektriciteit. 
17. Zelf vind ik dat een redelijke huur.
18. Ja, dat vind ik ook redelijk. 

Wat noem je duur?
No właśnie, jak rozumieć określenie „drogie”. Każdy podchodzi do tego inaczej. Co dla jednego jest drogie dla drugiego jest okazją. Czasami widziałem zdziwionych Holendrów zastanawiających się dlaczego coś jest takie drogie i kosztuje  10 euro.
W innym przypadku uznawali oni towar za 10 euro za tani.
Myślę sobie: „Co jest  grane?”. Holendrzy porównując ceny towarów z podobnymi wyrobami, stąd też ich reakcja. Teraz rozumiem. Dla mnie 10 euro to 10 euro, chociaż….

Een redelijke (zwróć uwagę na wymowę)  – “reeeedeleke”
Cena jest do przyjęcia.

19. Ik woon nog bij mijn ouders.

Holendrzy wolą mieszkać samodzielnie. Ich rodzicie też. Dzieci jak najszybciej się usamodzielniają.
Każdy chce mieć własny dom, własne miejsce pod słońcem – posłuchajcie.
https://www.youtube.com/watch?v=NWjGZlRF_Mk

20. Maar mijn vriend en ik gaan samenwonen. 
Bardzo modna forma. Mieszkamy razem. Kiedyś było to nie do pojęcia, że ktoś z kimś bez ślubu mieszkał. A teraz mieszkamy razem i jest nam dobrze.

21. We willen een flat kopen.
Zawsze można kupić.
Tym razem czasownik: willen

Wiadomo, że chcemy.
Ik wil het.– Ja chcę.
W następnych lekcjach dowiemy się jak mówić o tym, czego chcemy.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. Hoe woon je — ?1. Jak właściwie mieszkasz?
2. — wonen jullie eigenlijk?2. Jak mieszkacie właściwie?
3. — wie woon je?3. U kogo mieszkasz?
4. — wie woon je? Ik woon samen met Marta.4. Z kim mieszkasz? Mieszkam razem z Martą.
5. Hebben jullie een — huis?5. Czy macie własny dom?
6. — jullie een woning?6. Czy wynajmujecie mieszkanie?
7. Woon je op — ?7. Czy mieszkasz na pokojach?
8. Petra, — eens hoe je woont.8. Petra, powiedz jak mieszkasz?
9. Wij hebben allebei onze — kamer.9. My mamy (razem) własny pokój.
10. Met de — , de wc en de — .10.Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
11. Mijn kamer is vrij —.11. Mój pokój jest obszerny.
12 De — is niet ruim.12. Kuchnia nie jest obszerna (duża):
13. Hoeveel — je ervoor, als ik — mag?13. Ile płacisz za to, jeżeli mogę się zapytać?
14. Wat noemt u — ?14. Zależy co pan uważa za drogie?
15. Ik betaal 400 euro per — .15. Płacę 400 euro za miesiąc.
16. Inclusief gas en — .16. Włącznie z gazem i prądem.
17. Zelf vind ik dat een redelijke — .17. Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
18 Ja, dat — ik ook redelijk.18. Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
19. Ik woon nog — mijn ouders.19. Mieszkam jeszcze u rodziców.
20. Maar mijn vriend en ik gaan— .20.Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
21. We — een flat kopen.21. Chcemy kupić mieszkanie w bloku.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Jak właściwie mieszkasz?
2. Jak mieszkacie właściwie?
3. U kogo mieszkasz?
4. Z kim mieszkasz? Mieszkam razem z Martą.
5. Czy macie własny dom?
6. Czy wynajmujecie mieszkanie?
7. Czy mieszkasz na pokojach?
8. Petra, powiedz jak mieszkasz?
9. My mamy (razem) własny pokój.
10.Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
11. Mój pokój jest obszerny.
12. Kuchnia nie jest obszerna (duża):
13. Ile płacisz za to, jeżeli mogę się zapytać?
14. Zależy co pan uważa za drogie?
15. Płacę 400 euro za miesiąc.
16. Włącznie z gazem i prądem.
17. Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
18. Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
19. Mieszkam jeszcze u rodziców.
20.Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
21. Chcemy kupić mieszkanie w bloku.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Hoe woon je eigenlijk?1. Jak właściwie mieszkasz?
2. Hoe wonen jullie eigenlijk?2. Jak mieszkacie właściwie?
3. Bij wie woon je?3. U kogo mieszkasz?
4. Met wie woon je? Ik woon samen met Marta.4. Z kim mieszkasz? Mieszkam razem z Martą.
5. Hebben jullie een eigen huis? 5. Czy macie własny dom?
6. Huren jullie een woning?6. Czy wynajmujecie mieszkanie?
7. Woon je op kamers?7. Czy mieszkasz na pokojach?
8. Petra, vertel eens hoe je woont.8. Petra, powiedz jak mieszkasz?
9. Wij hebben allebei onze eigen kamer. 9. My mamy (razem) własny pokój.
10. Met de douche, de wc en de keuken. 10.Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
11. Mijn kamer is vrij ruim: 11. Mój pokój jest obszerny.
12 De keuken is niet ruim: 12. Kuchnia nie jest obszerna (duża):
13. Hoeveel betaal je ervoor, als ik vragen mag? 13. Ile płacisz za to, jeżeli mogę się zapytać?
14. Wat noemt u duur? 14. Zależy co pan uważa za drogie?
15. Ik betaal 400 euro per maand.15. Płacę 400 euro za miesiąc.
16. Inclusief gas en elektriciteit.16. Włącznie z gazem i prądem.
17. Zelf vind ik dat een redelijke huur.17. Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
18 Ja, dat vind ik ook redelijk.18. Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
19. Ik woon nog bij mijn ouders.19. Mieszkam jeszcze u rodziców.
20. Maar mijn vriend en ik gaan samenwonen.20.Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
21. We willen een flat kopen.21. Chcemy kupić mieszkanie w bloku.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-18 van 18
0% voltooid
1. Hebben jullie een eigen huis?
 1. a Czy macie własny dom?
 2. b Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
 3. c My mamy (razem) własny pokój.
 4. d Chcemy kupić mieszkanie w bloku.
2. Huren jullie een woning?
 1. a Chcemy kupić mieszkanie w bloku.
 2. b Petra, powiedz jak mieszkasz?
 3. c Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
 4. d Czy wynajmujecie mieszkanie?
3. Woon je op kamers?
 1. a Mój pokój jest obszerny.
 2. b Czy mieszkasz na pokojach?
 3. c Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
 4. d Włącznie z gazem i prądem.
4. Petra, vertel eens hoe je woont.
 1. a Chcemy kupić mieszkanie w bloku.
 2. b Czy macie własny dom?
 3. c Petra, powiedz jak mieszkasz?
 4. d Mój pokój jest obszerny.
5. Wij hebben allebei onze eigen kamer.
 1. a Petra, powiedz jak mieszkasz?
 2. b My mamy (razem) własny pokój.
 3. c Zależy co pan uważa za drogie?
 4. d Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
6. Met de douche, de wc en de keuken.
 1. a Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
 2. b Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
 3. c Kuchnia nie jest obszerna.
 4. d Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
7. Mijn kamer is vrij ruim.
 1. a Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
 2. b Chcemy kupić mieszkanie w bloku.
 3. c Mój pokój jest obszerny.
 4. d Czy macie własny dom?
8. De keuken is niet ruim.
 1. a Czy macie własny dom?
 2. b My mamy (razem) własny pokój.
 3. c Kuchnia nie jest obszerna.
 4. d Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
9. Hoeveel betaal je ervoor, als ik vragen mag?
 1. a Ile płacisz za to, jeżeli mogę się zapytać?
 2. b Petra, powiedz jak mieszkasz?
 3. c Czy wynajmujecie mieszkanie?
 4. d Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
10. Wat noemt u duur?
 1. a Kuchnia nie jest obszerna.
 2. b Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
 3. c Zależy co pan uważa za drogie?
 4. d Mieszkam jeszcze u rodziców.
11. Ik betaal 400 euro per maand.
 1. a Płacę 400 euro za miesiąc.
 2. b Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
 3. c Mieszkam jeszcze u rodziców.
 4. d
12. Inclusief gas en elektriciteit.
 1. a Czy mieszkasz na pokojach?
 2. b Zależy co pan uważa za drogie?
 3. c Mieszkam jeszcze u rodziców.
 4. d Włącznie z gazem i prądem.
13. Zelf vind ik dat een redelijke huur.
 1. a Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
 2. b Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
 3. c Czy wynajmujecie mieszkanie?
 4. d Ile płacisz za to, jeżeli mogę się zapytać?
14. Ja, dat vind ik ook redelijk.
 1. a Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
 2. b Mój pokój jest obszerny.
 3. c Czy macie własny dom?
 4. d Ile płacisz za to, jeżeli mogę się zapytać?
15. Ik woon nog bij mijn ouders.
 1. a Mieszkam jeszcze u rodziców.
 2. b Osobiście uważam to za rozsądny (do przyjęcia) czynsz.
 3. c Płacę 400 euro za miesiąc.
 4. d My mamy (razem) własny pokój.
16. Maar mijn vriend en ik gaan samenwonen.
 1. a
 2. b Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
 3. c Mieszkam jeszcze u rodziców.
 4. d Z prysznicem, ubikacją i kuchnią.
17. We willen een flat kopen.
 1. a Chcemy kupić mieszkanie w bloku.
 2. b Mój przyjaciel i ja będziemy mieszkać razem.
 3. c Czy wynajmujecie mieszkanie?
 4. d Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)
18.
 1. a
 2. b Mieszkam jeszcze u rodziców.
 3. c Petra, powiedz jak mieszkasz?
 4. d Tak, uważam też do przyjęcia. (mowa o czynszu)

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!