Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Praca domowa lekcja 10

Praca domowa lekcja 10

Praca domowa lekcja 10

Wyślij pracę domową do kontroli. Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 10. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

Jak z wymową holenderską – zapoznaj się z naszym filmem – Wymowa holenderska na śpiewająco
W naszej nowej metodzie nauczania “Zapamiętaj 3 zdania dziennie” zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi czasownikami.
https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/oefeningen-gesprekken/
Na naszym blogu są wszelkie informacje dotyczące tej nowej metody.
https://www.poniderlandzku.nl/blog/

 • 10.1 Wypełnij
 • 1. Die jongen is dik, dat is een ………… jongen
 • 2. De boom is groot, dat is een ………. boom.
 • 3. Het poesje is lief, dat is een ……….. poes
 • 4. De bloem is mooi, dat is een ………. bloem
 • 10.2 Wypełnij: czasownik mieć (hebben)
 • 1. Ik heb drie kinderen, hoeveel kinderen …… jij?
 • 2. Ik heb een nieuwe auto, mijn buurman ……….. ook een nieuwe auto.
 • 3. Mijn ouders ……….. bezoek.
 • 4. Jij …… veel vrienden.
 • 5. Het meisje …………… een nieuwe fiets.
 • 6. Deze jongens ………. een bal.
 • 7. Voor deze les …… ik tijd nodig.
 • 10.3 Wypełnij: czasownik być (zijn)
 • 1. Moeder ligt op bed, zij ..... ziek.
 • 2. Vader werkt, hij …… niet thuis.
 • 3. De huizen in deze straat …… mooi.
 • 4. De kinderen ………. naar school.
 • 5. Wij ……. op vakantie.
 • 6. Jij en ik …….. goede vrienden.
 • 7. Jij ……. de leerling, zij …….. de lerares.
 • 10.4 Dopasuj podane poniżej wyrazy do odpowiedniej kolumny. moedig, groen, grijs, aardig, lang, rood, sportief, blauw, mooi, sterk
 • Kolor
 • Wygląd
 • Cecha charakteru
 • Przedstaw swoją żonę.
 • Nie masz czasu – powiedz, że się spieszysz.
 • 10.5 Podziel ciąg słów, wyodrębniając poszczególne słowa. Następnie wypisz otrzymane słowa, przetłumacz je i dopisz rodzajnik (het, de). balpenstaartechtpaaromakapsterboomtantepark
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!