Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Huiswerk

Huiswerk

Praca domowa lekcja 10

Wyślij pracę domową do kontroli. Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 10. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

Jak z wymową holenderską – zapoznaj się z naszym filmem  –  Wymowa holenderska na śpiewająco
W naszej nowej metodzie nauczania “Zapamiętaj 3 zdania dziennie” zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi czasownikami.
https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/oefeningen-gesprekken/
Na naszym blogu są wszelkie informacje dotyczące tej nowej metody.
https://www.poniderlandzku.nl/blog/

 • 10.1 Wypełnij
 • 1. Die jongen is dik, dat is een ………… jongen
 • 2. De boom is groot, dat is een ………. boom.
 • 3. Het poesje is lief, dat is een ……….. poes
 • 4. De bloem is mooi, dat is een ………. bloem
 • 10.2 Wypełnij: czasownik mieć (hebben)
 • 1. Ik heb drie kinderen, hoeveel kinderen …… jij?
 • 2. Ik heb een nieuwe auto, mijn buurman ……….. ook een nieuwe auto.
 • 3. Mijn ouders ……….. bezoek.
 • 4. Jij …… veel vrienden.
 • 5. Het meisje …………… een nieuwe fiets.
 • 6. Deze jongens ………. een bal.
 • 7. Voor deze les …… ik tijd nodig.
 • 10.3 Wypełnij: czasownik być (zijn)
 • 1. Moeder ligt op bed, zij ..... ziek.
 • 2. Vader werkt, hij …… niet thuis.
 • 3. De huizen in deze straat …… mooi.
 • 4. De kinderen ………. naar school.
 • 5. Wij ……. op vakantie.
 • 6. Jij en ik …….. goede vrienden.
 • 7. Jij ……. de leerling, zij …….. de lerares.
 • 10.4 Dopasuj podane poniżej wyrazy do odpowiedniej kolumny. moedig, groen, grijs, aardig, lang, rood, sportief, blauw, mooi, sterk
 • Kolor
 • Wygląd
 • Cecha charakteru
 • Przedstaw swoją żonę.
 • Nie masz czasu – powiedz, że się spieszysz.
 • 10.5 Podziel ciąg słów, wyodrębniając poszczególne słowa. Następnie wypisz otrzymane słowa, przetłumacz je i dopisz rodzajnik (het, de). balpenstaartechtpaaromakapsterboomtantepark
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!