Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 11

Gramatyka lekcja 11

Gramatyka lekcja 11

Zapraszamy na lekcję gramatyki

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim. Spróbuj zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę. To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Wie is er aan de beurt? – Kto następny?

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Anders nog iets, mevrouw?
Wie is er aan de beurt?
O pardon, was u eerst?
Gaat uw gang, hoor.
Zegt u het maar.
Wat kosten de appels?
Alstublieft, anderhalve kilo bananen.
Of wilt u er een tasje bij?
Kom jij vaak op de markt?
Ik niet! Ik vind ’t er zo druk.
Dan heb je dubbel voordeel!
Zo gaat dat!
Ik vind het er gezellig.

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku! Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Wie is er aan de beurt? 1. — następny?
2. Ik, geloof dat ik ben.2. — (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u eerst?3. O — , czy pan/pani był/była pierwsza?
4. Anders nog iets, meneer?4. Czy — coś, proszę pana?
5. Gaat uw gang.5. Niech — płaci? (w tym przypadku - proszę zapłacić))
6. Wat kan ik voor u doen? 6. Czym — panu/pani służyć?
7. Zegt u het maar. 7. (Proszę) — pan/pani powie.
8. Dat was het.8. To było — .
9. Wilt u er een tasje bij?9. Czy chce pan/pani —. (do tego)
10. Nee dank u, ik heb een tas bij me. 10. Nie, — panu/pani. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. Alstublieft, anderhalve kilo bananen. 11. Proszę, — kilo bananów.
12. Wat kosten de appels? 12. Ile — jabłka?
13. Ik neem de groene. 1 kilo graag. 13. — te zielone. Poproszę kilo.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo. 14. O nie, proszę — dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Gaat ’t zo mee?15. Czy uda się panu — wszystko? (zakupy)
16. Kom jij vaak op de markt? 16. Czy — jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom er niet graag. 17. Nie, nie chodzę tam — .
18. Ik niet! Ik vind ’t er zo druk. 18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch. (zgiełk, hałas)
19. Ik wel! Ik vind het er gezellig. 19. Ja tak. Jest bardzo — .
20. Dan heb je dubbel voordeel! 20. To masz — korzyść.
21. Bloemkool 1,50 per stuk.21. Kalafior 1,50 za —.
22. Ik zei tegen de verkoper: 22. — do sprzedawcy.
23. 4 voor 5 euro, oké? 23. 4 — 5 euro, dobrze?
24. Goed.Omdat jij het bent.24. —. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. Zo gaat dat! 25. W taki — to idzie. (tak sie handluje)

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Wie is er aan de beurt?
2.Ik, geloof dat ik ben.
3. O pardon, was u eerst?
4. Anders nog iets, meneer?
5.Gaat uw gang.
6.Wat kan ik voor u doen?
7.Zegt u het maar.
8. Of wilt u er een tasje bij?

Będąc w sklepie słyszymy najczęściej te same lub podobne pytania. Są one miłe, uprzejme, wypowiadane z uśmiechem. Pierwsze zdanie, które usłyszymy może nam się wydać zabawne, zwłaszcza, jeżeli dopiero zaczynamy uczyć się języka.

Ik woon in de beurt oznacza “Mieszkam w pobliżu”. Niemniej jednak, w tej wypowiedzi ekspedientki (Wie is er aan de beurt?) chodzi o coś zupełnie innego.
Zwraca się ona bowiem do grona klientów(sytuacja taka ma miejsce przeważnie w piekarni czy w małych sklepach lub urzędach o ile nie obowiązują tam numerki)

Wie is er aan de beurt? Kto pierwszy? Czyja teraz kolej? Kto teraz?

Geloven – oznacza również Ik geloof in God. Wierzę w Boga.

W tym przypadku wierzymy święcie, że to my byliśmy pierwsi. Wydaje nam się, że to właśnie nasza kolej. Raptem ktoś patrzy na nas podejrzliwie….. wtedy wołamy:
O pardon, was u eerst? Przepraszam, czy to pani była pierwsza?

Gaat u gang – nie oznacza, że mamy iść na korytarz. Wypowiedź tę należy rozumieć jako –
niech pan mówi/ niech pan robi/ niech pan pisze – w zależności od tego co robimy i gdzie jesteśmy. Jest to rodzaj zezwolenia. Po polsku powiedzielibyśmy: „Na co czekasz? Działaj!”

9.Of wilt u er een tasje bij?
10.Nee dank u, ik heb een tas bij me.

Okres powszechności reklamówek już się kończy. Można zawsze bowiem zawsze kupić jakąś podczas zakupów.

Er ma wiele zastosowań.
er – jako forma daar lub hier. Woon je in Assen? Ik woon er al 3 jaar.
er – jako nieokreślony podmiot zdania. Er ligt een krant op tafel.
er – z przyimkami……

To jeszcze nie koniec. Zapamiętaj, że er często pojawia się w zdaniach. Podczas kolejnych lekcji wyjaśnimy jego zastosowanie. Er jest dla Polaków najbardziej nielogiczne, stąd po prostu unikamy jego używania. Holendrzy natomiast robią to automatycznie…. szczęściarze!

11.Alstublieft, anderhalve kilo bananen.
12.Wat kosten de appels?
13.Ik neem de groene. 1 kilo graag.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo.
15. Gaat ‘t zo mee? Kunt u het allemaal dragen?

 

W supermarketach sami z reguły wybieramy produkty, których potrzebujemy. Na rynku pomaga nam w tym sprzedawczyni. Próbuje ona nam bowiem sprzedać jak najwięcej towarów.

Alstublieft – proszę – słowo wymawiane jest na różne sposoby.

Posłuchaj jeszcze raz wymowy z początku lekcji.

16. Kom jij vaak op de markt?
17. Nee, ik kom er niet graag.
18. Ik niet! Ik vind ‘t er zo druk.

Niektórzy niechętnie idą na rynek.

Ik kom er niet zo graag. er = daar – Zapamiętaj całe zdanie.
Nie idę tam chętnie.
Ik vind’t er zo druk. – oprócz “er” mamy jeszcze – Ik vind’t = Ik vind het

19. Ik wel! Ik vind het er gezellig.
20. Dan heb je dubbel voordeel!
21. Mango’s 1,50 per stuk.
22. Ik zei tegen de verkoper:
23. 4 voor 5 euro, oké?
24. Omdat jij het bent.
25. Zo gaat dat!

Targować można się wszędzie….szczególnie na rynku. Jest to dla nas podwójna korzyść. Kupując więcej możemy zawsze potargować się o cenę. Sprzedającemu zależy na sprzedaży jak największej ilości towaru, a my z kolei kupując więcej chcemy maksymalnie obniżyć cenę. Jeżeli to się uda, każdy jest zadowolony.

Zo gaat dat! – taka jest kolej rzeczy. Wyrażenia te mają różne zastosowanie i interpretacje, w zależności od sytuacji, w jakiej zostaną użyte. „Zo gaat het”- może zostać wypowiedziane w sposób wysoce złośliwy. Jest to wtedy odniesienie do decyzji czy sposobu załatwiania pewnych spraw, z którym się nie zgadzamy. Zapamiętajmy ejdnak na początku to pierwsze znaczenie odnoszące się do sytuacji na rynku.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — is er aan de beurt?1. Kto następny?
2. Ik, — dat ik ben.2. Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u —?3. O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
4. — nog iets, meneer?4. Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. — uw gang.5. Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
6. Wat kan ik voor u — ?6. Czym mogę panu/pani służyć?
7. Zegt u het — .7. Niech pan/pani powie.
8. Dat — het.8. To było wszystko.
9. Wilt u er een — bij?9. Czy chce pan/pani reklamówkę. (do tego)
10. Nee — u, ik heb een tas bij me.10. Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. — , anderhalve kilo bananen.11. Proszę, półtora kilo bananów.
12. Wat — de appels?12. Ile kosztują jabłka?
13. Ik —de groene. 1 kilo — .13. Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
14. Of nee, doet u — 2 kilo.14. O nie, proszę jednak dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Gaat ’t zo — ?15. Czy uda się panu zabrać wszystko? (zakupy)
16. Kom jij vaak — de markt?16. Czy często jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom — niet graag.17. Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ik niet! Ik vind ’t er zo — .18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ik wel! Ik vind het er —.19. Ja tak. Jest bardzo wesoło.
20. Dan heb je — voordeel!20. To masz podwójną korzyść.
21. Bloemkool 1,50 — stuk.21. Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Ik zei — de verkoper:22. Mówię do sprzedawcy.
23. 4 — 5 euro, oké?23. 4 za 5 euro, dobrze?
24. Goed.— jij het bent.24. Dobrze. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. Zo — dat!25. W taki sposób to idzie. (tak sie handluje)

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Kto następny?
2. Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
4. Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
6. Czym mogę panu/pani służyć?
7. Niech pan/pani powie.
8. To było wszystko.
9. Czy chce pan/pani reklamówkę. (do tego)
10. Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. Proszę, półtora kilo bananów.
12. Ile kosztują jabłka?
13. Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
14. O nie, proszę jednak dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Czy uda się panu zabrać wszystko? (zakupy)
16. Czy często jesteś na rynku?
17. Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ja tak. Jest bardzo wesoło.
20. To masz podwójną korzyść.
21. Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Mówię do sprzedawcy.
23. 4 za 5 euro, dobrze?
24. Dobrze. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. W taki sposób to idzie. (tak sie handluje)

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Wie is er aan de beurt? 1. Kto następny?
2. Ik, geloof dat ik ben.2. Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u eerst?3. O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
4. Anders nog iets, meneer?4. Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. Gaat uw gang.5. Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
6. Wat kan ik voor u doen? 6. Czym mogę panu/pani służyć?
7. Zegt u het maar. 7. Niech pan/pani powie.
8. Dat was het.8. To było wszystko.
9. Wilt u er een tasje bij?9. Czy chce pan/pani reklamówkę. (do tego)
10. Nee dank u, ik heb een tas bij me. 10. Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. Alstublieft, anderhalve kilo bananen. 11. Proszę, półtora kilo bananów.
12. Wat kosten de appels? 12. Ile kosztują jabłka?
13. Ik neem de groene. 1 kilo graag. 13. Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo. 14. O nie, proszę jednak dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Gaat ’t zo mee?15. Czy uda się panu zabrać wszystko? (zakupy)
16. Kom jij vaak op de markt? 16. Czy często jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom er niet graag. 17. Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ik niet! Ik vind ’t er zo druk. 18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ik wel! Ik vind het er gezellig. 19. Ja tak. Jest bardzo wesoło.
20. Dan heb je dubbel voordeel! 20. To masz podwójną korzyść.
21. Bloemkool 1,50 per stuk.21. Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Ik zei tegen de verkoper: 22. Mówię do sprzedawcy.
23. 4 voor 5 euro, oké? 23. 4 za 5 euro, dobrze?
24. Goed.Omdat jij het bent.24. Dobrze. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. Zo gaat dat! 25. W taki sposób to idzie. (tak sie handluje)

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-26 van 26
0% voltooid
1. Wie is er aan de beurt?
 1. a O nie, proszę jednak dwa kilo.
 2. b Myślę (wierzę), że ja jestem.
 3. c Kto następny?
 4. d Czym mogę panu/pani służyć?
2. Ik, geloof dat ik ben.
 1. a O nie, proszę jednak dwa kilo.
 2. b Proszę, półtora kilo bananów.
 3. c Czy jeszcze coś, proszę pana?
 4. d Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u eerst?
 1. a O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 2. b Kalafior 1,50 za sztukę.
 3. c Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 4. d Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
4. Anders nog iets, meneer?
 1. a To masz podwójną korzyść.
 2. b Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 3. c 4 za 5 euro, dobrze?
 4. d Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. Gaat uw gang.
 1. a Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 2. b O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 3. c Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 4. d O nie, proszę jednak dwa kilo.
6. Wat kan ik voor u doen?
 1. a Czym mogę panu/pani służyć?
 2. b Czy jeszcze coś, proszę pana?
 3. c Ile kosztują jabłka?
 4. d Kalafior 1,50 za sztukę.
7. Zegt u het maar.
 1. a O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 2. b Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
 3. c Niech pan/pani powie.
 4. d To masz podwójną korzyść.
8. Dat was het.
 1. a Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 2. b Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
 3. c Nie, nie chodzę tam chętnie.
 4. d To było wszystko.
9. Wilt u er een tasje bij?
 1. a Kto następny?
 2. b Czy chce pan/pani reklamówkę.
 3. c O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 4. d To było wszystko.
10. Nee dank u, ik heb een tas bij me.
 1. a W taki sposób to idzie.
 2. b To masz podwójną korzyść.
 3. c O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 4. d Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
11. Alstublieft, anderhalve kilo bananen.
 1. a Czy uda się panu zabrać wszystko?
 2. b 4 za 5 euro, dobrze?
 3. c To masz podwójną korzyść.
 4. d Proszę, półtora kilo bananów.
12. Wat kosten de appels?
 1. a Ile kosztują jabłka?
 2. b O nie, proszę jednak dwa kilo.
 3. c Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
13. Ik neem de groene. 1 kilo graag.
 1. a Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 2. b Kto następny?
 3. c Kalafior 1,50 za sztukę.
 4. d Ile kosztują jabłka?
14. Of nee, doet u maar 2 kilo.
 1. a Kto następny?
 2. b Czym mogę panu/pani służyć?
 3. c Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
 4. d O nie, proszę jednak dwa kilo.
15. Gaat 't zo mee?
 1. a Czy uda się panu zabrać wszystko?
 2. b Ile kosztują jabłka?
 3. c Kalafior 1,50 za sztukę.
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
16. Kom jij vaak op de markt?
 1. a Czy chce pan/pani reklamówkę.
 2. b Kalafior 1,50 za sztukę.
 3. c To masz podwójną korzyść.
 4. d Czy często jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom er niet graag.
 1. a Czy uda się panu zabrać wszystko?
 2. b Czy często jesteś na rynku?
 3. c Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 4. d Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ik niet! Ik vind 't er zo druk.
 1. a Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
 2. b Myślę (wierzę), że ja jestem.
 3. c Nie, nie chodzę tam chętnie.
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ik wel! Ik vind het er gezellig.
 1. a Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 2. b Kto następny?
 3. c W taki sposób to idzie.
 4. d To było wszystko.
20. Dan heb je dubbel voordeel!
 1. a To masz podwójną korzyść.
 2. b Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 3. c W taki sposób to idzie.
 4. d O nie, proszę jednak dwa kilo.
21. Bloemkool 1,50 per stuk.
 1. a Kalafior 1,50 za sztukę.
 2. b O nie, proszę jednak dwa kilo.
 3. c Kto następny?
 4. d Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
22. Ik zei tegen de verkoper.
 1. a W taki sposób to idzie.
 2. b Myślę (wierzę), że ja jestem.
 3. c
 4. d Mówię do sprzedawcy.
23. 4 voor 5 euro, oké?
 1. a W taki sposób to idzie.
 2. b Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 3. c Nie, nie chodzę tam chętnie.
 4. d 4 za 5 euro, dobrze?
24. Goed.Omdat jij het bent.
 1. a Czy uda się panu zabrać wszystko?
 2. b Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
 3. c Niech pan/pani powie.
 4. d Czy często jesteś na rynku?
25. Zo gaat dat!
 1. a Czy uda się panu zabrać wszystko?
 2. b W taki sposób to idzie.
 3. c Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
 4. d Czym mogę panu/pani służyć?
26.
 1. a Kalafior 1,50 za sztukę.
 2. b O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 3. c Mówię do sprzedawcy.
 4. d

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!