Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 11

Gramatyka lekcja 11

Gramatyka lekcja 11

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

 Wie is er aan de beurt?  –  Kto następny?

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Anders nog iets, mevrouw?
Wie is er aan de beurt?
O pardon, was u eerst?
Gaat uw gang, hoor.
Zegt u het maar.
Wat kosten de appels?
Alstublieft, anderhalve kilo bananen.
Of wilt u er een tasje bij?
Kom jij vaak op de markt?
Ik niet! Ik vind ’t er zo druk.
Dan heb je dubbel voordeel!
Zo gaat dat!
Ik vind het er gezellig.

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Wie is er aan de beurt? 1. — następny?
2. Ik, geloof dat ik ben.2. — (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u eerst?3. O — , czy pan/pani był/była pierwsza?
4. Anders nog iets, meneer?4. Czy — coś, proszę pana?
5. Gaat uw gang.5. Niech — płaci? (w tym przypadku - proszę zapłacić))
6. Wat kan ik voor u doen? 6. Czym — panu/pani służyć?
7. Zegt u het maar. 7. (Proszę) — pan/pani powie.
8. Dat was het.8. To było — .
9. Wilt u er een tasje bij?9. Czy chce pan/pani —. (do tego)
10. Nee dank u, ik heb een tas bij me. 10. Nie, — panu/pani. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. Alstublieft, anderhalve kilo bananen. 11. Proszę, — kilo bananów.
12. Wat kosten de appels? 12. Ile — jabłka?
13. Ik neem de groene. 1 kilo graag. 13. — te zielone. Poproszę kilo.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo. 14. O nie, proszę — dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Gaat ’t zo mee?15. Czy uda się panu — wszystko? (zakupy)
16. Kom jij vaak op de markt? 16. Czy — jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom er niet graag. 17. Nie, nie chodzę tam — .
18. Ik niet! Ik vind ’t er zo druk. 18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch. (zgiełk, hałas)
19. Ik wel! Ik vind het er gezellig. 19. Ja tak. Jest bardzo — .
20. Dan heb je dubbel voordeel! 20. To masz — korzyść.
21. Bloemkool 1,50 per stuk.21. Kalafior 1,50 za —.
22. Ik zei tegen de verkoper: 22. — do sprzedawcy.
23. 4 voor 5 euro, oké? 23. 4 — 5 euro, dobrze?
24. Goed.Omdat jij het bent.24. —. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. Zo gaat dat! 25. W taki — to idzie. (tak sie handluje)

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Wie is er aan de beurt?
2.Ik, geloof dat ik ben.
3. O pardon, was u eerst?
4. Anders nog iets, meneer?
5.Gaat uw gang.
6.Wat kan ik voor u doen?
7.Zegt u het maar.
8. Of wilt u er een tasje bij?

 

Będąc w sklepie słyszymy najczęściej te same lub podobne pytania. Są one miłe, uprzejme, wypowiadane z uśmiechem. Pierwsze zdanie, które usłyszymy może nam się wydać  zabawne, zwłaszcza, jeżeli dopiero zaczynamy uczyć się języka.

Ik woon in de beurt oznacza “Mieszkam w pobliżu”. Niemniej jednak, w tej wypowiedzi ekspedientki (Wie is er aan de beurt?) chodzi o coś zupełnie innego.
Zwraca się ona bowiem do grona klientów(sytuacja taka ma miejsce przeważnie w piekarni czy w małych sklepach lub urzędach o ile nie obowiązują tam numerki)

Wie is er aan de beurt?  Kto pierwszy? Czyja teraz kolej? Kto teraz?

Geloven – oznacza również  Ik geloof in God.  Wierzę w Boga.

W tym przypadku wierzymy święcie, że to my byliśmy pierwsi. Wydaje nam się, że to właśnie nasza kolej. Raptem ktoś patrzy na nas podejrzliwie….. wtedy  wołamy:
O pardon, was u eerst?  Przepraszam, czy to pani była pierwsza?

Gaat u gang – nie oznacza, że mamy iść na korytarz. Wypowiedź tę należy rozumieć jako –
niech pan mówi/  niech pan robi/ niech pan pisze – w zależności od tego co robimy i gdzie jesteśmy. Jest to rodzaj zezwolenia. Po polsku powiedzielibyśmy: „Na co czekasz? Działaj!”

9.Of wilt u er een tasje bij?
10.Nee dank u, ik heb een tas bij me.

 

Okres powszechności reklamówek już się kończy. Można zawsze bowiem zawsze kupić jakąś podczas zakupów.

Er ma wiele zastosowań.
er – jako forma daar lub hier.  Woon je in Assen? Ik woon er al 3 jaar.
er – jako nieokreślony podmiot zdania.  Er ligt een krant op tafel.
er – z przyimkami……

To jeszcze nie koniec. Zapamiętaj, że er często pojawia się w zdaniach. Podczas kolejnych lekcji wyjaśnimy jego  zastosowanie. Er jest dla Polaków najbardziej nielogiczne, stąd po prostu unikamy jego używania. Holendrzy natomiast robią to automatycznie…. szczęściarze!

11.Alstublieft, anderhalve kilo bananen.
12.Wat kosten de appels?
13.Ik neem de groene. 1 kilo graag.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo.
15. Gaat ‘t zo mee? Kunt u het allemaal dragen?

 

W supermarketach sami z reguły wybieramy produkty, których potrzebujemy.  Na rynku pomaga nam w tym sprzedawczyni. Próbuje ona nam bowiem sprzedać jak najwięcej towarów.

Alstublieft – proszę – słowo wymawiane jest na różne sposoby.

Posłuchaj jeszcze raz wymowy z początku lekcji.

16. Kom jij vaak op de markt?
17. Nee, ik kom er niet graag.
18. Ik niet! Ik vind ‘t er zo druk.

Niektórzy niechętnie idą na rynek.

Ik kom er niet zo graag.  er = daar –  Zapamiętaj  całe zdanie.
Nie idę tam chętnie.
Ik vind’t er zo druk. – oprócz “er”  mamy jeszcze  – Ik  vind’t = Ik vind het

19. Ik wel! Ik vind het er gezellig.
20. Dan heb je dubbel voordeel!
21. Mango’s 1,50 per stuk.
22. Ik zei tegen de verkoper:
23. 4 voor 5 euro, oké?
24. Omdat jij het bent.
25. Zo gaat dat!

Targować można się wszędzie….szczególnie na rynku. Jest to dla nas podwójna korzyść. Kupując więcej możemy zawsze potargować się o cenę. Sprzedającemu zależy na sprzedaży jak największej ilości towaru, a my z kolei kupując więcej chcemy maksymalnie obniżyć cenę. Jeżeli to się uda, każdy jest zadowolony.

Zo gaat dat!  – taka jest kolej rzeczy.  Wyrażenia te mają różne zastosowanie i interpretacje, w zależności od sytuacji, w jakiej zostaną użyte. „Zo gaat het”- może zostać wypowiedziane w sposób wysoce złośliwy.   Jest to wtedy odniesienie do decyzji czy sposobu załatwiania pewnych spraw, z którym się nie zgadzamy. Zapamiętajmy ejdnak na początku to pierwsze znaczenie odnoszące się do sytuacji na rynku.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — is er aan de beurt?1. Kto następny?
2. Ik, — dat ik ben.2. Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u —?3. O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
4. — nog iets, meneer?4. Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. — uw gang.5. Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
6. Wat kan ik voor u — ?6. Czym mogę panu/pani służyć?
7. Zegt u het — .7. Niech pan/pani powie.
8. Dat — het.8. To było wszystko.
9. Wilt u er een — bij?9. Czy chce pan/pani reklamówkę. (do tego)
10. Nee — u, ik heb een tas bij me.10. Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. — , anderhalve kilo bananen.11. Proszę, półtora kilo bananów.
12. Wat — de appels?12. Ile kosztują jabłka?
13. Ik —de groene. 1 kilo — .13. Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
14. Of nee, doet u — 2 kilo.14. O nie, proszę jednak dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Gaat ’t zo — ?15. Czy uda się panu zabrać wszystko? (zakupy)
16. Kom jij vaak — de markt?16. Czy często jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom — niet graag.17. Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ik niet! Ik vind ’t er zo — .18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ik wel! Ik vind het er —.19. Ja tak. Jest bardzo wesoło.
20. Dan heb je — voordeel!20. To masz podwójną korzyść.
21. Bloemkool 1,50 — stuk.21. Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Ik zei — de verkoper:22. Mówię do sprzedawcy.
23. 4 — 5 euro, oké?23. 4 za 5 euro, dobrze?
24. Goed.— jij het bent.24. Dobrze. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. Zo — dat!25. W taki sposób to idzie. (tak sie handluje)

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Kto następny?
2. Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
4. Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
6. Czym mogę panu/pani służyć?
7. Niech pan/pani powie.
8. To było wszystko.
9. Czy chce pan/pani reklamówkę. (do tego)
10. Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. Proszę, półtora kilo bananów.
12. Ile kosztują jabłka?
13. Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
14. O nie, proszę jednak dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Czy uda się panu zabrać wszystko? (zakupy)
16. Czy często jesteś na rynku?
17. Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ja tak. Jest bardzo wesoło.
20. To masz podwójną korzyść.
21. Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Mówię do sprzedawcy.
23. 4 za 5 euro, dobrze?
24. Dobrze. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. W taki sposób to idzie. (tak sie handluje)

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Wie is er aan de beurt? 1. Kto następny?
2. Ik, geloof dat ik ben.2. Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u eerst?3. O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
4. Anders nog iets, meneer?4. Czy jeszcze coś, proszę pana?
5. Gaat uw gang.5. Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
6. Wat kan ik voor u doen? 6. Czym mogę panu/pani służyć?
7. Zegt u het maar. 7. Niech pan/pani powie.
8. Dat was het.8. To było wszystko.
9. Wilt u er een tasje bij?9. Czy chce pan/pani reklamówkę. (do tego)
10. Nee dank u, ik heb een tas bij me. 10. Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie. (własną)
11. Alstublieft, anderhalve kilo bananen. 11. Proszę, półtora kilo bananów.
12. Wat kosten de appels? 12. Ile kosztują jabłka?
13. Ik neem de groene. 1 kilo graag. 13. Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo. 14. O nie, proszę jednak dwa kilo. (niech pani zważy 2 kilo)
15. Gaat ’t zo mee?15. Czy uda się panu zabrać wszystko? (zakupy)
16. Kom jij vaak op de markt? 16. Czy często jesteś na rynku?
17. Nee, ik kom er niet graag. 17. Nie, nie chodzę tam chętnie.
18. Ik niet! Ik vind ’t er zo druk. 18. Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
19. Ik wel! Ik vind het er gezellig. 19. Ja tak. Jest bardzo wesoło.
20. Dan heb je dubbel voordeel! 20. To masz podwójną korzyść.
21. Bloemkool 1,50 per stuk.21. Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Ik zei tegen de verkoper: 22. Mówię do sprzedawcy.
23. 4 voor 5 euro, oké? 23. 4 za 5 euro, dobrze?
24. Goed.Omdat jij het bent.24. Dobrze. Zrobię to dla ciebie. (Bo to ty jesteś)
25. Zo gaat dat! 25. W taki sposób to idzie. (tak sie handluje)

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-26 van 26
0% voltooid
1. Wie is er aan de beurt?
 1. a Kto następny?
 2. b O nie, proszę jednak dwa kilo.
 3. c Ile kosztują jabłka?
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
2. Ik, geloof dat ik ben.
 1. a Czy często jesteś na rynku?
 2. b Ile kosztują jabłka?
 3. c To masz podwójną korzyść.
 4. d Myślę (wierzę), że ja jestem.
3. O pardon, was u eerst?
 1. a Czym mogę panu/pani służyć?
 2. b O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 3. c Czy jeszcze coś, proszę pana?
 4. d Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
4. Anders nog iets, meneer?
 1. a Czy jeszcze coś, proszę pana?
 2. b Niech pan/pani powie.
 3. c Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 4. d Kalafior 1,50 za sztukę.
5. Gaat uw gang.
 1. a Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 2. b Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 3. c Kto następny?
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
6. Wat kan ik voor u doen?
 1. a Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
 2. b Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 3. c To było wszystko.
 4. d Czym mogę panu/pani służyć?
7. Zegt u het maar.
 1. a Niech pan/pani powie.
 2. b Czy uda się panu zabrać wszystko?
 3. c Ile kosztują jabłka?
 4. d Kalafior 1,50 za sztukę.
8. Dat was het.
 1. a O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 2. b Czy często jesteś na rynku?
 3. c Niech pan/pani powie.
 4. d To było wszystko.
9. Wilt u er een tasje bij?
 1. a Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 2. b Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 3. c Czy chce pan/pani reklamówkę.
 4. d Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
10. Nee dank u, ik heb een tas bij me.
 1. a Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
 2. b Kto następny?
 3. c Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
11. Alstublieft, anderhalve kilo bananen.
 1. a Proszę, półtora kilo bananów.
 2. b Myślę (wierzę), że ja jestem.
 3. c Kto następny?
 4. d Ile kosztują jabłka?
12. Wat kosten de appels?
 1. a Ile kosztują jabłka?
 2. b Czy jeszcze coś, proszę pana?
 3. c Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
 4. d Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
13. Ik neem de groene. 1 kilo graag.
 1. a Czym mogę panu/pani służyć?
 2. b Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 3. c Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 4. d Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
14. Of nee, doet u maar 2 kilo.
 1. a Proszę, półtora kilo bananów.
 2. b O nie, proszę jednak dwa kilo.
 3. c O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 4. d Ile kosztują jabłka?
15. Gaat 't zo mee?
 1. a Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 2. b Czy uda się panu zabrać wszystko?
 3. c Czy jeszcze coś, proszę pana?
 4. d Czy chce pan/pani reklamówkę.
16. Kom jij vaak op de markt?
 1. a Czy często jesteś na rynku?
 2. b Czy jeszcze coś, proszę pana?
 3. c Ile kosztują jabłka?
 4. d Myślę (wierzę), że ja jestem.
17. Nee, ik kom er niet graag.
 1. a Nie, nie chodzę tam chętnie.
 2. b Ile kosztują jabłka?
 3. c Czym mogę panu/pani służyć?
 4. d Niech pan/pani powie.
18. Ik niet! Ik vind 't er zo druk.
 1. a Nie, dziękuję. Mam reklamówkę przy sobie.
 2. b Ja nie. Dla mnie za duży ruch.
 3. c Wezmę te zielone. Poproszę kilo.
 4. d Proszę, półtora kilo bananów.
19. Ik wel! Ik vind het er gezellig.
 1. a Proszę, półtora kilo bananów.
 2. b Ja tak. Jest bardzo wesoło.
 3. c Czym mogę panu/pani służyć?
 4. d Mówię do sprzedawcy.
20. Dan heb je dubbel voordeel!
 1. a Mówię do sprzedawcy.
 2. b To masz podwójną korzyść.
 3. c
 4. d Czym mogę panu/pani służyć?
21. Bloemkool 1,50 per stuk.
 1. a Niech pan/pani powie.
 2. b Czym mogę panu/pani służyć?
 3. c Niech pan/pani płaci? (w tym przypadku)
 4. d Kalafior 1,50 za sztukę.
22. Ik zei tegen de verkoper.
 1. a
 2. b Mówię do sprzedawcy.
 3. c Myślę (wierzę), że ja jestem.
 4. d To masz podwójną korzyść.
23. 4 voor 5 euro, oké?
 1. a Kalafior 1,50 za sztukę.
 2. b 4 za 5 euro, dobrze?
 3. c W taki sposób to idzie.
 4. d
24. Goed.Omdat jij het bent.
 1. a Dobrze. Zrobię to dla ciebie.
 2. b Kalafior 1,50 za sztukę.
 3. c To masz podwójną korzyść.
 4. d
25. Zo gaat dat!
 1. a Myślę (wierzę), że ja jestem.
 2. b O przepraszam, czy pan/pani był/była pierwsza?
 3. c Niech pan/pani powie.
 4. d W taki sposób to idzie.
26.
 1. a
 2. b Kto następny?
 3. c Kalafior 1,50 za sztukę.
 4. d Dobrze. Zrobię to dla ciebie.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!