/* Error on https://www.poniderlandzku.nl/wp-content/plugins/whatsapp-for-wordpress/dist/blocks.style.build.css?ver=6.3.1 : Something went wrong: cURL error 28: Operation timed out after 7000 milliseconds with 0 bytes received */
Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 2

Gramatyka lekcja 2

Gramatyka lekcja 2

Zapraszamy na lekcję gramatyki

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim. Spróbuj zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę. To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

We stellen ons voor. – Przedstawiamy się

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Hoi. Ik ben Richard.
Hoe heet je? Wat is uw naam?
Waar komt u vandaan?
Uit welk land kom je?
Ik kom uit Polen.
Waar woont u nu? In welke stad?
In welke straat?
In de Rolderbrink.
Op welk nummer? *
Op nummer 510.
Wat is je telefoonnummer?

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku! Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Hallo. Ik ben Richard.1. Cześć. — Richard.
2. Dag. Ik ben Richard.2.— dobry. Jestem Richard.
3. Hoi. Ik ben Richard3. — . Jestem Richard.
4. En wie ben jij?4. A — ty jesteś?
5. Hoe heet je? Wat is uw achternaam?5. Jak się —? Jakie jest pana/pani — ?
6. Wat is je naam?6. Jak się —?
7. Waar komt u vandaan?7. — pan/pani pochodzi?
8. Uit welk land kom je? 8. Z —kraju —?
9. Uit welk land komt u?9. Z jakiego — pan/pani pochodzi?
10. Ik kom uit Polen10 — z Polski.
11. Waar woont u nu? In welke stad?11. Gdzie pan/pani teraz —. W jakim —?
12. Ik woon nu in Groningen.12. Mieszkam — w Groningen.
13. In welke straat?13. Na jakiej —?
14. In de Rolderbrink ,14. — (ulicy) Rolderbrink.
15. Op welk nummer?15. — jakim numerem?
16. Op nummer 510.16. — numerem 510.
17. Wat is je telefoonnummer?17. — jest — numer telefonu?
18. Wat is uw telefoonnummer?18. Jaki jest — /— numer telefonu.
19. Mijn telefoonnummer is 06 11 73 49 4519. Mój numer telefonu — 06 11 73 49 45
20. We stellen ons voor.20. — się.

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

 1. Hallo. Ik ben Richard
 2. Dag. Ik ben Richard
 3. Hoi. Ik ben Richard

Przedstawiamy się. Forma osobowa czasownika zawsze zlokalizowana powinna być na drugim miejscu w zdaniu.
Warto wiedzieć, że w Holandii bardzo popularne jest również słówko „Hoi” (Część) Hoi (hoj) , met Richard.
Pamiętaj, że odbierając telefon zamiast polskiego „słucham” – powiemy raczej „met Richard” co oznacza „rozmawiasz z Richardem”
Dag! = Dzień dobry!
Dag mevrouw! = Dzień dobry pani!
Dag meneer! = Dzień dobry panu.

 1. En wie ben jij? Hoe heet u?
 2. Hoe heet je? Wat is uw achternaam?
 3. Wat is je naam?

Pytamy naszego rozmówcę o jego imię lub nazwisko.
Zwróć uwagę na “u” – w języku polskim oznacza ono „Pan” oraz „Pani”.
Wyróżnić można dwie formy zadawania pytań. Zapytanie zacząć możemy bowiem od zaimka pytającego „Hoe” lub „Wat”

Pozostałe zaimki pytające to (wie, waar,welk(e),waarom, wanneer)
Forma osobowa czasownika zajmuje również w tym przypadku drugie miejsce w zdaniu.

 1. Waar komt u vandaan?
 2. Uit welk land kom je?
 3. Uit welk land komt u?
 4. Ik kom uit Polen

Holandia to kraj ze wszech miar wielokulturowy. Stąd pytamy często…” Skąd jesteś? Z jakiego kraju pochodzisz?” Aby zaspokoić ciekawość naszego rozmówcy mówimy…”Pochodzę z Polski”.
Zapamiętaj – uit Polen. Bardzo często tłumaczymy dosłownie…met Polen.
Zwróć uwagę, że druga pozycja czasownika w pytaniu nie zawsze musi być rozumiana dosłownie jako drugie miejsce w danym wyrażeniu. Uit welk land – dopiero po tej frazie pojawi się czasownik.

 1. Waar woont u nu? In welke stad?
 2. Ik woon nu in Groningen.

Gdy wiemy już z jakiego kraju pochodzi nasz rozmówca, możemy zapytać go z jakiego miasta dokładnie. Ja wiem gdzie ja mieszkam. Ik woon in Groningen.

 1. In welke straat?
 2. In de Rolderbrink ,
 3. Op welk nummer? *
 4. Op nummer 510.

*Jak bardzo łatwo zmienić znaczenie zdania używając przyimka “op” i “in” zamiast: Op welk numer = Pod jakim numerem? na In welk nummer = W jakim numerze?
Jeżeli chcemy kogoś odwiedzić warto zapytać o ulicę, przy której znajduje się jego miejsce zamieszkania. W tym przypadku (de straat) – dlatego welke.

Jeżeli jednak pytamy pod jakim numerem (het nummer) – dlatego welk
Stąd też ważna jest znajomość rodzajników określonych„de” czy „het”
Poprzedzają one wszystkie rzeczowniki – nauczyć się ich i lepiej je sobie przyswoić możemy korzystając z podanego poniżej programu: https://www.welklidwoord.nl
Codziennie otrzymasz e-mail z 10 rzeczownikami. Sam wpisujesz rodzajnik “de” lub “het”
Program od razu kontroluje twoją odpowiedź. Succes.

Obok rodzajników określonych występuje również rodzajnik nieokreślony – “een” – jak sama nazwa wskazuje nie określa precyzyjnie danego rzeczownika “jakiś” . Nie występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi (koffie, suiker), nazwami materiałów (złoto) oraz rzeczownikami abstrakcyjnymi.

Zapamiętaj In de….. tłumaczymy jako Na ulicy….
W momencie, gdy mamy podać pod jakim numeren szukamy pośpiesznie zaimka oznaczającego „pod numerem….”
Zapamiętaj Op nummer 510 – nie jest to logiczne, jednakże jak najbardziej prawidłowe.

 1. Wat is je telefoonnummer?
 2. Wat is uw telefoonnummer?
 3. Mijn telefoonnummer is 06 11 73 49 54

Na wszelki wypadek prosimy o numer telefonu.
Kolejna forma grzecznościowa – uw (uł)– oznacza pana, pani)
Jaki jest pana/pani numer telefonu?

nul zes, elf, drieënzeventig, negenenveertig, en vierenvijftig.

Muszę zawsze dobrze się wsłuchać gdyż często piszę automatycznie ) 06 11 37 94 45

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. Hallo. Ik — Richard.1. Cześć. Jestem Richard.
2. — . — ben Richard.2. Dzień dobry. Jestem Richard.
3. — . Ik ben Richard3. Cześć. Jestem Richard.
4. En — ben — ?4. A kim ty jesteś?
5. Hoe — je? — is uw achternaam?5. Jak się nazywasz? Jakie jest pana/pani nazwisko?
6. — is je naam?6. Jak się nazywasz?
7. Waar — u vandaan?7. Skąd pan/pani pochodzi?
8. — — land kom je?8. Z jakiego kraju pochodzisz?
9. Uit welk land — u?9. Z jakiego kraju pan/pani pochodzi?
10. Ik kom — Polen10 Pochodzę z Polski.
11. Waar woont u — ? In — stad?11. Gdzie pan/pani teraz mieszka. W jakim mieście?
12. Ik — nu in Groningen.12. Mieszkam teraz w Groningen.
13. In welke — ?13. Na jakiej ulicy?
14. — de Rolderbrink ,14. Na (ulicy) Rolderbrink.
15. — welk nummer?15. Pod jakim numerem?
16. — nummer 510.16. Pod numerem 510.
17. —- is je telefoonnummer?17. Jaki jest twój numer telefonu?
18. Wat is — telefoonnummer?18. Jaki jest pani/pana numer telefonu.
19.— telefoonnummer is 06 11 73 49 4519. Mój numer telefonu jest (to) 06 11 73 49 45
20. We — ons — .20. Przedstawiamy się.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Cześć. Jestem Richard.
2. Dzień dobry. Jestem Richard.
3. Cześć. Jestem Richard.
4. A kim ty jesteś?
5. Jak się nazywasz? Jakie jest pana/pani nazwisko?
6. Jak się nazywasz?
7. Skąd pan/pani pochodzi?
8. Z jakiego kraju pochodzisz?
9. Z jakiego kraju pan/pani pochodzi?
10 Pochodzę z Polski.
11. Gdzie pan/pani teraz mieszka. W jakim mieście?
12. Mieszkam teraz w Groningen.
13. Na jakiej ulicy?
14. Na (ulicy) Rolderbrink.
15. Pod jakim numerem?
16. Pod numerem 510.
17. Jaki jest twój numer telefonu?
18. Jaki jest pani/pana numer telefonu.
19. Mój numer telefonu jest (to) 06 11 73 49 45
20. Przedstawiamy się.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Hallo. Ik ben Richard.1. Cześć. Jestem Richard.
2. Dag. Ik ben Richard.2. Dzień dobry. Jestem Richard.
3. Hoi. Ik ben Richard3. Cześć. Jestem Richard.
4. En wie ben jij?4. A kim ty jesteś?
5. Hoe heet je? Wat is uw achternaam?5. Jak się nazywasz? Jakie jest pana/pani nazwisko?
6. Wat is je naam?6. Jak się nazywasz?
7. Waar komt u vandaan?7. Skąd pan/pani pochodzi?
8. Uit welk land kom je? 8. Z jakiego kraju pochodzisz?
9. Uit welk land komt u?9. Z jakiego kraju pan/pani pochodzi?
10. Ik kom uit Polen10 Pochodzę z Polski.
11. Waar woont u nu? In welke stad?11. Gdzie pan/pani teraz mieszka. W jakim mieście?
12. Ik woon nu in Groningen.12. Mieszkam teraz w Groningen.
13. In welke straat?13. Na jakiej ulicy?
14. In de Rolderbrink ,14. Na (ulicy) Rolderbrink.
15. Op welk nummer?15. Pod jakim numerem?
16. Op nummer 510.16. Pod numerem 510.
17. Wat is je telefoonnummer?17. Jaki jest twój numer telefonu?
18. Wat is uw telefoonnummer?18. Jaki jest pani/pana numer telefonu.
19. Mijn telefoonnummer is 06 11 73 49 4519. Mój numer telefonu jest 06 11 73 49 45
20. We stellen ons voor.20. Przedstawiamy się.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-19 van 19
0% voltooid
1. Hoi. Ik ben Richard.
 1. a Czy pochodzisz z Niemiec?
 2. b Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 3. c Cześć. Jestem Richard.
 4. d W jakim mieście?
2. En wie ben jij?
 1. a Czy mieszkasz w Niemczech?
 2. b Jaki jest twój numer telefonu?
 3. c W jakim mieście?
 4. d A ty kim jesteś?
3. Uit welk land kom je?
 1. a Czy mieszkasz już w Holandii?
 2. b Przedstawiamy się.
 3. c Z jakiego kraju pochodzisz?
 4. d Cześć. Jestem Richard.
4. Ik kom uit Polen.
 1. a Pochodzę z Polski.
 2. b Cześć. Jestem Richard.
 3. c Jak nazywa się twoja córka?
 4. d Czy pochodzisz z Niemiec?
5. Waar woont u nu?
 1. a Z jakiego kraju pochodzisz?
 2. b Pod jakim numerem?
 3. c Pochodzę z Polski.
 4. d Gdzie pan/pani teraz mieszka.
6. In welke stad?
 1. a Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 2. b Jaki jest pani/pana numer telefonu.
 3. c W jakim mieście?
 4. d Na jakiej ulicy?
7. In welke straat?
 1. a Pochodzę z Polski.
 2. b Jak nazywa się twoja córka?
 3. c Czy mieszkasz w Groningen?
 4. d Na jakiej ulicy?
8. Op welk nummer?
 1. a Pod jakim numerem?
 2. b Jaki jest pani/pana numer telefonu.
 3. c A ty kim jesteś?
 4. d Czy mieszkasz w Groningen?
9. Wat is je telefoonnummer?
 1. a Jaki jest twój numer telefonu?
 2. b Przedstawiamy się.
 3. c A ty kim jesteś?
 4. d Czy mieszkasz już w Holandii?
10. Wat is uw telefoonnummer?
 1. a Jaki jest pani/pana numer telefonu.
 2. b Jaki jest twój numer telefonu?
 3. c A ty kim jesteś?
 4. d Jak się nazywasz?
11. We stellen ons voor.
 1. a A ty kim jesteś?
 2. b Cześć. Jestem Richard.
 3. c Pod jakim numerem?
 4. d Przedstawiamy się.
12. Hoe heet u?
 1. a Jakie jest pana/pani nazwisko?
 2. b Jak się nazywasz?
 3. c Z jakiego kraju pochodzisz?
 4. d Czy mieszkasz w Groningen?
13. Heet je Jansen?
 1. a Czy nazywsza się Jansen?
 2. b Czy pochodzisz z Niemiec?
 3. c Pochodzę z Polski.
 4. d Jak się nazywasz?
14. Woon je in Groningen?
 1. a Jak się nazywasz?
 2. b A ty kim jesteś?
 3. c Czy mieszkasz w Groningen?
 4. d Czy mieszkasz w Niemczech?
15. Kom je uit Duitsland?
 1. a Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 2. b Przedstawiamy się.
 3. c Czy pochodzisz z Niemiec?
 4. d A ty kim jesteś?
16. Hoe heet je?
 1. a Jak się nazywasz?
 2. b Przedstawiamy się.
 3. c Pochodzę z Polski.
 4. d Jaki jest twój numer telefonu?
17. Hoe heet je dochter?
 1. a Z jakiego kraju pochodzisz?
 2. b Gdzie pan/pani teraz mieszka.
 3. c Przedstawiamy się.
 4. d Jak nazywa się twoja córka?
18. Woon je al in Nederland?
 1. a Czy mieszkasz już w Holandii?
 2. b Jakie jest pana/pani nazwisko?
 3. c Czy pochodzisz z Niemiec?
 4. d Z jakiego kraju pochodzisz?
19. Woon je in Duitsland?
 1. a A ty kim jesteś?
 2. b Czy mieszkasz już w Holandii?
 3. c Czy mieszkasz w Niemczech?
 4. d Jaki jest pani/pana numer telefonu.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!