Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Praca domowa lekcja 23

Praca domowa lekcja 23

Praca domowa lekcja 23

Wyślij pracę domową do kontroli. Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 23. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

Jak z wymową holenderską – zapoznaj się z naszym filmem  –  Wymowa holenderska na śpiewająco
W naszej nowej metodzie nauczania “Zapamiętaj 3 zdania dziennie” zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi czasownikami.
https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/oefeningen-gesprekken/
Na naszym blogu są wszelkie informacje dotyczące tej nowej metody.
https://www.poniderlandzku.nl/blog/

 • 2.1 Utwórz zdania z następującymi słowami, według przykładu np: okno a. Wat is dat? b. Dat is een raam.
 • książka
 • samochód
 • krzesło
 • dom
 • 2.2 Utwórz zdania z następującymi słowami, według przykładu np: stoel a. Is dat een stoel? b. Dat is een stoel. c. Dat is geen stoel.
 • koffie
 • auto
 • thee
 • 2.3 Ułóż zdania z rozsypanych słów
 • is Jan Dat.
 • met gaat het Hoe u ?
 • voornaam Wat je is ?
 • Piotr broer Anna van de is .
 • Femmy ben Ik .
 • 2. 4 Podziel ciąg słów, wyodrębniając poszczególne słowa. Następnie wypisz otrzymane słowa, przetłumacz je i dopisz rodzajnik (het, de) – tak jak w przykładzie poniżej. zus huisstoelboompoesraamautokoffie - vb. - de zus – siostra
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • …… …………………… - ………………………
 • 2. 5 Uzupełnij zdania
 • • ……….. heet je?
 • • Hoe ………… het met u?
 • • Goed, dank je. En ……….. jou?
 • • Niets ……………………………….
 • • ………. ziens.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU