Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 4

Gramatyka lekcja 4

Gramatyka lekcja 4

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Spreek je al goed Nederlands? – Czy mówisz już dobrze po holendersku?

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Spreek je al goed Nederlands, Aśka?
Wat zeg je?
Een klein beetje.
Ik spreek Pools.
Waarom leer je Nederlands?
Ik wil graag in Nederland werken daarom moet ik Nederlands leren.
Op school, op het werk, in de winkel.
Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.
Hoe leer je Nederlands?
Is Nederlands moeilijk?
Ik vind het makkelijk.
Vind je het moeilijk?

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Spreek je al goed Nederlands, Aśka?1. Czy — już — po holendersku, Aśka?
2. Wat zeg je?2. Co — ?
3. Ik begrijp het niet.3. Nie — .
4. Ik weet het niet.4. Nie — .
5. Spreek je al een beetje Nederlands? 5. Czy mówisz już — po holendersku?
6. Een klein beetje.6. —.
7. Ik spreek goed Nederlands.7. Mówię — po holendersku.
8. Spreek je al goed Nederlands?8. Czy mówisz — dobrze po holendersku?
9. Je woont in Nederland.9. — w Holandii.
10. Woon je in Nederand?10. Czy — w Holandii?
11. Ik woon in Amsterdam.11. — w Amsterdamie.
12. Woon je in Amsterdam?12. — mieszkasz w Amsterdamie?
13. Ik spreek Pools.13. Mówię po — .
14. Ik spreek Engels.14. Mówię po — .
15. Ik spreek Duits.15. Mówię po — .
16. Waarom leer je Nederlands? (Je leert)16. Dlaczego — się holenderskiego?
17. Omdat ik nu in Nederland woon.17. — mieszkam w Holandii.
18. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.18. Jest — , że mówię po holendersku.
19. Ik wil graag in Nederland werken.19. Chcę bardzo (chętnie) — w Holandii.
20. Overal spreekt men Nederlands.20. — mówi się po holendersku.
21. Op school, op het werk, in de winkel.21. W szkole, w — , w — .
22. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek. 22. Jest —, że mówię po holendersku.
23. Omdat ik nu in Nederland woon.23. Ponieważ — w Holandii.
24. Hoe leer je Nederlands?24. — uczyć się holenderskiego?
25. Praten jullie veel Nederlands op het werk?25. Czy — po holendersku w — ?
26. Is Nederlands moeilijk? 26. Czy holenderski jest — ?
27. Nee, Nederlands is niet moeilijk.27. —, holenderski nie jest trudny.
28. Ik vind het makkelijk. Zwróć uwagę na wymowe ‘ij”=lek (makelek) 28. Uważam, że jest —.
29. Vind je het moeilijk? (Zwróć uwagę na wymowe ‘ij”=lyk (mujlyk))29. Czy — ,(że jest) trudny
30. Nederlands is geen moeilijke taal.30. Holenderski nie jest trudnym — .

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Spreek je al een goed Nederlands, Aśka?
2. Wat zeg je?  (Co mówisz?)
Czy mówisz już dobrze po holendersku, Aśka?  Jeżeli czegoś nie rozumiemy, mówimy.
3. Ik begrijp het niet.
Jeżeli czegoś nie wiemy.
4. Ik weet het niet.
Ik praat niet met je. (Nie rozmawiam z Tobą… nie zawsze mamy ochotę)

5. Spreek je al een beetje Nederlands?
6. Een klein beetje.
   (Trochę)
Znowu nasz rodzajnik een.  Prawie zawsze zapominany.

Pytanie można również zadać używając osobową formę czasownika na początku zdania.
7. Ik spreek goed Nederlands.  Mówię dobrze po holendersku.
8.Spreek je al goed Nederlands?  Czy mówisz dobrze po holendersku?
W języku polskim pojawia się czy, Holendrzy zaczynają w tym przypadku zdanie pytające od czasownia.
(Na które odpowiada się tak lub nie)
Bardzo ważna reguła.
Je spreekt Nederlands.
ale
Spreek je Nederlands?
W drugiej osobie czasowniki zakończone na „t” – tracą to „t” przy zadawaniu pytania.
(większość czasowników)
9. Je woont in Nederland.
10. Woon je in Nederand?
11. Ik woon in Amsterdam.
12. Woon je in Amsterdam?

Czasownika spreken – (rozmawiać, mówić) używamy, gdy mówimy o znajomości języków obcych.
Często popełniamym błędem jest używanie Nederland zamiast Nederlands.
Poza tym w przeciwieństwie do języka polskiego piszemy nazwy języków z dużej litery.
13. Ik spreek Pools. – Mówię po polsku.
14. Ik spreek Engels. – Mówię po angielsku.
15. Ik spreek Duits. – Mówię po niemiecku.

16. Waarom leer je Nederlands?  (Je leert)

17. Omdat ik nu in Nederland woon.  (Ponieważ mieszkam w Holandii)

18. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.  (Jest ważne, że mówię po holendersku)

19. Ik wil graag in Nederland werken.
20. Overal spreekt men Nederlands. (Wszędzie mówi się po holendersku)

21. Op school, op het werk, in de winkel.

Wystarczająco dużo powodów, aby uczyć się języka holenderskiego.
Zwróć uwagę na różnicę użytych przyimków.
Mówimy  op school – a myślimy w szkole.
Mówimy op het werk – a myślimy w pracy.
Ze sklepem już nie ma problemów.
in de winkel – w sklepie  Mówimy i myślimy w sklepie.

22. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.
23. Omdat ik nu in Nederland woon.
Zaskaująca pozycja czasownika i to na końcu zdania.
Omówimy ten temat przy spójnikach zdań podrzędnych.

24. Hoe leer je Nederlands?  (Jak uczysz się holenderskiego)

25. Praten jullie veel Nederlands op het werk?  (Czy mówicie dużo po holendersku w domu czy w pracy?)

26. Is Nederlands moeilijk?  (Czy holenderski jest trudny?)

27. Nee, Nederlands is niet moeilijk.  (Nie, holenderski nie jest trudny)

28. Ik vind het makkelijk.  (Uważam, że jest łatwy)

29. Vind je het moeilijk?  (Czy uważasz, że jest trudny?)

30. Nederlands is geen moeilijke taal.  (Holenderski nie jest trudnym językiem)

Hoe leer je Nederlands?   – typowa forma pytania.
Zaimek pytający (Hoe), osobowa forma czasownika (leer) i podmiot (je)

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — je al goed Nederlands, Aśka?1. Czy mówisz już dobrze po holendersku, Aśka?
2. Wat — je?2. Co mówisz?
3. Ik — het niet.3. Nie rozumiem.
4. Ik — het niet.4. Nie wiem.
5. Spreek je al een — Nederlands?5. Czy mówisz już trochę po holendersku?
6. Een — beetje.6. Trochę.
7. Ik spreek goed — .7. Mówię dobrze po holendersku.
8. Spreek je al — Nederlands?8. Czy mówisz już dobrze po holendersku?
9. Je — in Nederland.9. Mieszkasz w Holandii.
10. — je in Nederand?10. Czy mieszkasz w Holandii?
11. — woon in Amsterdam.11. Mieszkam w Amsterdamie.
12. — je in Amsterdam?12. Czy mieszkasz w Amsterdamie?
13. Ik spreek — .13. Mówię po polsku.
14. Ik spreek — .14. Mówię po angielsku.
15. Ik spreek — .15. Mówię po niemiecku.
16. Waarom —je Nederlands? (Je leert)16. Dlaczego uczysz się holenderskiego?
17. — ik nu in Nederland —.17. Ponieważ mieszkam w Holandii.
18. Het is— dat ik Nederlands spreek.18. Jest ważne, że mówię po holendersku.
19. Ik wil — in Nederland werken.19. Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
20. — spreekt men Nederlands.20. Wszędzie mówi się po holendersku.
21. — school, — het werk, — de winkel.21. W szkole, w pracy w sklepie.
22. — is belangrijk dat ik Nederlands spreek.22. Jest ważne, że mówię po holendersku.
23. Omdat ik — in Nederland woon.23. Ponieważ mieszkam w Holandii.
24. Hoe — je Nederlands?24. Jak uczyć się holenderskiego?
25. Praten jullie veel — op — werk?25. Czy rozmawiacie po holendersku w pracy?
26. Is Nederlands — ?26. Czy holenderski jest trudny?
27. Nee, Nederlands — niet moeilijk.27. Nie, holenderski nie jest trudny.
28. Ik — het — . Zwróć uwagę na wymowe ‘ij”=lek (makelek)28. Uważam, że jest łatwy.
29. Vind je het — ? (Zwróć uwagę na wymowe ‘ij”=lyk (mujlyk))29. Czy uważasz,że jest trudny
30. Nederlands is — moeilijke taal.30. Holenderski nie jest trudnym językiem.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Czy mówisz już dobrze po holendersku, Aśka?
2. Co mówisz?
3. Nie rozumiem.
4. Nie wiem.
5. Czy mówisz już trochę po holendersku?
6. Trochę.
7. Mówię dobrze po holendersku.
8. Czy mówisz już dobrze po holendersku?
9. Mieszkasz w Holandii.
10. Czy mieszkasz w Holandii?
11. Mieszkam w Amsterdamie.
12. Czy mieszkasz w Amsterdamie?
13. Mówię po polsku.
14. Mówię po angielsku.
15. Mówię po niemiecku.
16. Dlaczego uczysz się holenderskiego?
17. Ponieważ mieszkam w Holandii.
18. Jest ważne, że mówię po holendersku.
19. Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
20. Wszędzie mówi się po holendersku.
21. W szkole, w pracy w sklepie.
22. Jest ważne, że mówię po holendersku.
23. Ponieważ mieszkam w Holandii.
24. Jak uczyć się holenderskiego?
25. Czy rozmawiacie po holendersku w pracy?
26. Czy holenderski jest trudny?
27. Nie, holenderski nie jest trudny.
28. Uważam, że jest łatwy.
29. Czy uważasz,że jest trudny
30. Holenderski nie jest trudnym językiem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Spreek je al goed Nederlands, Aśka?1. Czy mówisz już dobrze po holendersku, Aśka?
2. Wat zeg je?2. Co mówisz?
3. Ik begrijp het niet.3. Nie rozumiem.
4. Ik weet het niet.4. Nie wiem.
5. Spreek je al een beetje Nederlands? 5. Czy mówisz już trochę po holendersku?
6. Een klein beetje.6. Trochę.
7. Ik spreek goed Nederlands.7. Mówię dobrze po holendersku.
8. Spreek je al goed Nederlands?8. Czy mówisz już dobrze po holendersku?
9. Je woont in Nederland.9. Mieszkasz w Holandii.
10. Woon je in Nederand?10. Czy mieszkasz w Holandii?
11. Ik woon in Amsterdam.11. Mieszkam w Amsterdamie.
12. Woon je in Amsterdam?12. Czy mieszkasz w Amsterdamie?
13. Ik spreek Pools.13. Mówię po polsku.
14. Ik spreek Engels.14. Mówię po angielsku.
15. Ik spreek Duits.15. Mówię po niemiecku.
16. Waarom leer je Nederlands? (Je leert)16. Dlaczego uczysz się holenderskiego?
17. Omdat ik nu in Nederland woon.17. Ponieważ mieszkam w Holandii.
18. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.18. Jest ważne, że mówię po holendersku.
19. Ik wil graag in Nederland werken.19. Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
20. Overal spreekt men Nederlands.20. Wszędzie mówi się po holendersku.
21. Op school, op het werk, in de winkel.21. W szkole, w pracy w sklepie.
22. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek. 22. Jest ważne, że mówię po holendersku.
23. Omdat ik nu in Nederland woon.23. Ponieważ mieszkam w Holandii.
24. Hoe leer je Nederlands?24. Jak uczyć się holenderskiego?
25. Praten jullie veel Nederlands op het werk?25. Czy rozmawiacie po holendersku w pracy?
26. Is Nederlands moeilijk? 26. Czy holenderski jest trudny?
27. Nee, Nederlands is niet moeilijk.27. Nie, holenderski nie jest trudny.
28. Ik vind het makkelijk. Zwróć uwagę na wymowe ‘ij”=lek (makelek) 28. Uważam, że jest łatwy.
29. Vind je het moeilijk? (Zwróć uwagę na wymowe ‘ij”=lyk (mujlyk))29. Czy uważasz,że jest trudny
30. Nederlands is geen moeilijke taal.30. Holenderski nie jest trudnym językiem.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-26 van 26
0% voltooid
1. Wat zeg je?
 1. a Czy holenderski jest trudny?
 2. b Co mówisz?
 3. c Nie wiem.
 4. d Mówię dobrze po holendersku.
2. Ik begrijp het niet.
 1. a Trochę.
 2. b Mówię po angielsku.
 3. c Wszędzie mówi się po holendersku.
 4. d Nie rozumiem.
3. Ik weet het niet.
 1. a Nie wiem.
 2. b Mówię po angielsku.
 3. c Ponieważ mieszkam w Holandii.
 4. d Czy mieszkasz w Holandii?
4. Spreek je al een beetje Nederlands?
 1. a Nie wiem.
 2. b Czy mówisz trochę po holendersku?
 3. c Co mówisz?
 4. d Jest ważne, że mówię po holendersku.
5. Een klein beetje.
 1. a Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
 2. b Trochę.
 3. c Jak uczyć się holenderskiego?
 4. d Ponieważ mieszkam w Holandii.
6. Ik spreek goed Nederlands.
 1. a Wszędzie mówi się po holendersku.
 2. b Mówię dobrze po holendersku.
 3. c Mówię po polsku.
 4. d Czy mówisz trochę po holendersku?
7. Spreek je al goed Nederlands?
 1. a Czy rozmawiacie po holendersku w pracy?
 2. b Czy holenderski jest trudny?
 3. c Czy mieszkasz w Holandii?
 4. d Czy mówisz już dobrze po holendersku?
8. Je woont in Nederland.
 1. a Ponieważ mieszkam w Holandii.
 2. b Mieszkasz w Holandii.
 3. c Wszędzie mówi się po holendersku.
 4. d Trochę.
9. Woon je in Nederand?
 1. a Trochę.
 2. b Czy uważasz,że jest trudny?
 3. c Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
 4. d Czy mieszkasz w Holandii?
10. Ik spreek Pools.
 1. a Mówię po polsku.
 2. b Jest ważne, że mówię po holendersku.
 3. c Mówię dobrze po holendersku.
 4. d Czy rozmawiacie po holendersku w pracy?
11. Ik spreek Engels.
 1. a Trochę.
 2. b Holenderski nie jest trudnym językiem.
 3. c Mówię po angielsku.
 4. d Czy mówisz trochę po holendersku?
12. Ik spreek Duits.
 1. a Nie rozumiem.
 2. b Czy mówisz już dobrze po holendersku?
 3. c Mówię po niemiecku.
 4. d Nie wiem.
13. Waarom leer je Nederlands?
 1. a Nie rozumiem.
 2. b Jest ważne, że mówię po holendersku.
 3. c Czy mówisz trochę po holendersku?
 4. d Dlaczego uczysz się holenderskiego?
14. Omdat ik nu in Nederland woon.
 1. a W szkole, w pracy w sklepie.
 2. b Mówię po niemiecku.
 3. c Jak uczyć się holenderskiego?
 4. d Ponieważ mieszkam w Holandii.
15. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.
 1. a W szkole, w pracy w sklepie.
 2. b Nie rozumiem.
 3. c Czy mówisz już dobrze po holendersku?
 4. d Jest ważne, że mówię po holendersku.
16. Ik wil graag in Nederland werken.
 1. a Czy holenderski jest trudny?
 2. b Mówię dobrze po holendersku.
 3. c Mówię po polsku.
 4. d Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
17. Overal spreekt men Nederlands.
 1. a Mówię po polsku.
 2. b W szkole, w pracy w sklepie.
 3. c Dlaczego uczysz się holenderskiego?
 4. d Wszędzie mówi się po holendersku.
18. Op school, op het werk, in de winkel.
 1. a W szkole, w pracy w sklepie.
 2. b Mówię dobrze po holendersku.
 3. c Mówię po polsku.
 4. d Co mówisz?
19. Het is belangrijk dat ik Nederlands spreek.
 1. a Nie rozumiem.
 2. b Czy mówisz już dobrze po holendersku?
 3. c Ponieważ mieszkam w Holandii.
 4. d Jest ważne, że mówię po holendersku.
20. Omdat ik nu in Nederland woon.
 1. a Mówię po polsku.
 2. b Ponieważ mieszkam w Holandii.
 3. c Nie rozumiem.
 4. d Ponieważ mieszkam w Holandii.
21. Hoe leer je Nederlands?
 1. a Czy mówisz już dobrze po holendersku?
 2. b Jak uczyć się holenderskiego?
 3. c Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
 4. d Czy mieszkasz w Holandii?
22. Praten jullie veel Nederlands op het werk?
 1. a Czy rozmawiacie po holendersku w pracy?
 2. b Czy mówisz trochę po holendersku?
 3. c Czy uważasz,że jest trudny?
 4. d Mówię po angielsku.
23. Is Nederlands moeilijk?
 1. a Ponieważ mieszkam w Holandii.
 2. b Czy holenderski jest trudny?
 3. c Chcę bardzo (chętnie) pracować w Holandii.
 4. d Jest ważne, że mówię po holendersku.
24. Ik vind het makkelijk.
 1. a Uważam, że jest łatwy.
 2. b Nie rozumiem.
 3. c Trochę.
 4. d Mówię po niemiecku.
25. Vind je het moeilijk?
 1. a Co mówisz?
 2. b Czy mówisz trochę po holendersku?
 3. c Czy uważasz,że jest trudny?
 4. d Czy mówisz już dobrze po holendersku?
26. Nederlands is geen moeilijke taal.
 1. a Holenderski nie jest trudnym językiem.
 2. b Mówię po polsku.
 3. c Dlaczego uczysz się holenderskiego?
 4. d Ponieważ mieszkam w Holandii.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!