Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 6

Gramatyka lekcja 6

Gramatyka lekcja 6

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Ben je al wakker? – Czy już się obudziłeś? (lub obudziłaś.) 

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Ben je al wakker?
Hoe laat sta je op?
Dan sta ik meteen op.
Ik douche en kleed me aan.
Hoe reis je?
Ga je met de auto?
Ik moet 1 keer overstappen.
Nee, meestal niet.
Hoe laat kom je op je werk aan?
Tot hoe laat werk je?
Ben je al wakker?

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Ben je al wakker?1. Czy już się — ?
2. Hoe laat sta je op? 2. O której — ?
3. Hoe laat staan jullie op?3. O której — ?
4. Jans, hoe laat sta je meestal op? 4. Jans, o której — wstajesz?
5. Ik ben altijd om 5 uur wakker. 5. — się zawsze o piątej.
6. Dan sta ik meteen op. 6.Wtedy od — wstaję.
7. Ik douche en kleed me aan. 7. Biorę — i — się.
8. Daarna eet ik wat brood en drink ik koffie. 8. Potem — chleb i — kawę.
9. Waarom ben je zo vroeg wakker? 9. — budzisz się tak — .
10. Moet je zo vroeg van huis? 10. Czy musisz tak wcześnie — z domu?
11. Ik moet om 7 uur op mijn werk zijn. 11. — być o godz. 7 w mojej pracy.
12. En het is een lange reis. 12. I to jest długa — .
13. Hoe reis je? 13. Jak — ?
14. Ga je met de auto?14. Czy — samochodem?
15 Nee. Eerst neem ik de trein, dan de bus. 15. Nie. Najpierw — pociąg, później autobus.
16. Ik moet 1 keer overstappen. 16. Muszę — się przesiąść.
17. Maar de trein is niet altijd op tijd.17. — pociąg nie jest zawsze na — .
18. Hij is vaak te laat. 18. On się — spóźnia.
19. Maar dan mis je de bus!19. I wtedy — się na autobus.
20. Nee, meestal niet. 20.Nie, — nie.
21. Soms heeft de trein ook vertraging. 21. Czasami ma pociąg — .
22. Wat doe je in die tijd op het station? 22. Co robisz w tym czasie na — ?
23. Ik lees de krant of een boek.23. — gazetę, lub — .
24. Hoe laat kom je op je werk aan? 24.O — jesteś w pracy?
25. Tot hoe laat werk je? 25. — której — ?
26. Tot 17.00 uur.26. Do — 17.00
27. Maar soms houd ik eerder op. 27. Ale czasami kończę — .
28. Dan ga ik eerder weg.28. Wtedy — wcześniej.

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Ben je al wakker?
2. Hoe laat sta je op?
3. Hoe laat staan jullie op?
4. Jans, hoe laat sta je meestal op?

Wybieramy się do pracy. Aby się nie spóźnić, wstajemy zwykle wcześnie rano. Czy już się obudziłeś? Pamiętaj, że im wcześniej tym lepiej.
Poniżej znajdziesz kolejne informacje o czasownikach. Tym razem na tapetę bierzemy czasowniki z przedrostkami:
(op, mee, of)
opstaan
meenemen
opbellen
afmaken
Przedrostki znajdują się często na końcu zdania, co wyraźnie widać w poniższych przykładach.
Hoe laat sta je op?
Ik bel je morgen op. (Zadzwonię do ciebie jutro.)
Ik maak dit af. (Skończę to, wykończę to)
Ik kleed me aan. (Ubieram się.)
Co robimy, gdy już się obudzimy? Leżymy jeszcze dłużej? Niestety nie!
Tym razem nie mamy czasu. Spieszymy się.

5. Ik ben altijd om 5 uur wakker.
6. Dan sta ik meteen op.
7. Ik douche en kleed me aan. 
8. Daarna eet ik wat brood  en drink ik koffie. 

Typowe czynności po przebudzeniu.
altijd – w tym kontekście oznacza zawsze.
Ik drink altijd koffie. Zawsze piję kawę.
meteen – od razu.
Ik doe het meteen. Zrobię to od razu.
Ik douche me –  (wymawiamy duś me) czyli biorę prysznic.

9. Waarom ben je zo vroeg wakker?
10. Moet je zo vroeg van huis?

Ale czemu tak wcześnie?
Zapamiętaj.
Ik ben thuis. (Jest w domu)
Ik ga naar huis. (Jadę do domu)
Ik ga vroeg  van huis. (Wychodzę wcześnie z domu.)

11. Ik moet om 7 uur op mijn werk zijn.
12. En het is een lange reis.
13. Hoe reis je? 
14. Ga je met de auto?
15 Nee. Eerst neem ik de trein, dan de bus. 
16. Ik moet 1 keer overstappen. 
17. Maar de bus is niet altijd op tijd. 
18. Hij is vaak te laat. 
19. Maar dan mis je de trein! 
20. Nee, meestal niet. 
21. Soms heeft de trein ook vertraging.

Rzeczywiście. Nie jedziemy samochodem.  (Ik ga niet met de auto) Jedziem pociągiem i autobusem.  Ik ga met de trein en met de bus.  Nie zapominajmy o rodzajnikach. (de trein, de bus, de auto) I oczywiście – Ik ga met de trein en met de bus.

Jeżeli podróżujemy pociągiem, z dużą dozą prawdopodobieństwa musimy się przesiadać.
Czasami (Soms) twee of drie keer. (razy)
Ik moet 1 keer overstappen.   Of  Ik stap 1 keer over.
Kolejny przykład czasownika z przedrostkiem tzw. rozdzielnie złożonego. Kiedy już będziemy na stacji i będziemy mieć trochę czasu, to oprócz kawy możemy przeczytać gazetę lub książkę.

22. Wat doe je in die tijd op het station?
23. Ik lees de krant. Of een boek.
Po dojechaniu do pracy zaczynamy pracować.
O której dojechaliśmy?
Tu również  występuje czasownik z przedrostkiem.
aankomen i jak zwykle met aan na końcu zdania.

24. Hoe laat kom je op je werk aan?
I w końcu skupiamy się na swoich obowiązkach.
Do której? Używamy słówka: tot
Bardzo popularne jest wyrażenie: Tot morgen  – Do jutra
Tot weerziens – do ponownego zobaczenia.
Lub do której pracujesz?
Do godz. 17.00
Zwróć uwagę, że “uur” (godzina) dodawana jest zawsze po 17.00

25. Tot hoe laat werk je? 
26. Tot 17.00 uur.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — je al wakker?1. Czy już się obudziłeś?
2. — laat sta je op?2. O której wstajesz?
3. Hoe — staan jullie — ?3. O której wstajecie?
4. Jans, hoe laat — je meestal — ?4. Jans, o której najczęściej wstajesz?
5. Ik ben altijd om 5 uur — .5. Budzę się zawsze o piątej.
6. — sta ik — op.6.Wtedy od razu wstaję.
7. Ik — en — me aan.7. Biorę prysznic i ubieram się.
8. Daarna — ik wat brood en — ik koffie.8. Potem jem chleb i piję kawę.
9. Waarom ben je zo — wakker?9. Dlaczego budzisz się tak wcześnie.
10. — je zo vroeg van — ?10. Czy musisz tak wcześnie wyjść z domu?
11. Ik moet — 7 uur — mijn werk zijn.11. Muszę być o godz. 7 w mojej pracy.
12. En — is — lange reis.12. I to jest długa podróż.
13. Hoe — je?13. Jak jedziesz? Jak podróżujesz?
14. — je met de auto?14. Czy jedziesz samochodem?
15 Nee. Eerst neem ik de —, dan de — .15. Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
16. Ik moet 1 keer — .16. Muszę raz się przesiąść.
17. Maar — bus is niet altijd — tijd.17. Ale autobus nie jest zawsze na czas.
18. Hij is vaak — laat.18. On się często spóźnia.
19. Maar dan — je de trein!19. I wtedy spóźnisz się na pociąg.
20. Nee, — niet.20.Nie, najczęściej nie.
21. Soms — de trein — vertraging.21. Czasami ma pociąg spóźnienia.
22. Wat doe je in — tijd op — station?22. Co robisz w tym czasie na stacji?
23. Ik lees — krant of —boek.23. Czytam gazetę lub książkę.
24. Hoe laat — je op je werk — ?24.O której jesteś w pracy?
25. — hoe — werk je?25. Do której pracujesz?
26. — 17.00 uur.26. Do godz. 17.00
27. Maar soms houd ik — op.27. Ale czasami kończę wcześniej.
28. Dan ga ik eerder —.28. Wtedy wychodzę wcześniej.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Czy już się obudziłeś?
2. O której wstajesz?
3. O której wstajecie?
4. Jans, o której najczęściej wstajesz?
5. Budzę się zawsze o piątej.
6.Wtedy od razu wstaję.
7. Biorę prysznic i ubieram się.
8. Potem jem chleb i piję kawę.
9. Dlaczego budzisz się tak wcześnie.
10. Czy musisz tak wcześnie wyjść z domu?
11. Muszę być o godz. 7 w mojej pracy.
12. I to jest długa podróż.
13. Jak jedziesz?
14. Czy jedziesz samochodem?
15. Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
16. Muszę raz się przesiąść.
17. Ale autobus nie jest zawsze na czas.
18. On się często spóźnia.
19. I wtedy spóźnisz się na pociąg.
20.Nie, najczęściej nie.
21. Czasami ma pociąg spóźnienia.
22. Co robisz w tym czasie na stacji?
23. Czytam gazetę. Lub książkę.
24.O której jesteś w pracy?
25. Do której pracujesz?
26. Do godz. 17.00
27. Ale czasami kończę wcześniej.
28. Wtedy wychodzę wcześniej.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Ben je al wakker?1. Czy już się obudziłeś?
2. Hoe laat sta je op? 2. O której wstajesz?
3. Hoe laat staan jullie op?3. O której wstajecie?
4. Jans, hoe laat sta je meestal op? 4. Jans, o której najczęściej wstajesz?
5. Ik ben altijd om 5 uur wakker. 5. Budzę się zawsze o piątej.
6. Dan sta ik meteen op. 6.Wtedy od razu wstaję.
7. Ik douche en kleed me aan. 7. Biorę prysznic i ubieram się.
8. Daarna eet ik wat brood en drink ik koffie. 8. Potem jem chleb i piję kawę.
9. Waarom ben je zo vroeg wakker? 9. Dlaczego budzisz się tak wcześnie.
10. Moet je zo vroeg van huis? 10. Czy musisz tak wcześnie wyjść z domu?
11. Ik moet om 7 uur op mijn werk zijn. 11. Muszę być o godz. 7 w mojej pracy.
12. En het is een lange reis. 12. I to jest długa podróż.
13. Hoe reis je? 13. Jak jedziesz?
14. Ga je met de auto?14. Czy jedziesz samochodem?
15 Nee. Eerst neem ik de trein, dan de bus. 15. Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
16. Ik moet 1 keer overstappen. 16. Muszę raz się przesiąść.
17. Maar de bus is niet altijd op tijd. 17. Ale autobus nie jest zawsze na czas.
18. Hij is vaak te laat. 18. On się często spóźnia.
19. Maar dan mis je de trein! 19. I wtedy spóźnisz się na pociąg.
20. Nee, meestal niet. 20.Nie, najczęściej nie.
21. Soms heeft de trein ook vertraging. 21. Czasami ma pociąg spóźnienia.
22. Wat doe je in die tijd op het station? 22. Co robisz w tym czasie na stacji?
23. Ik lees de krant. Of een boek. 23. Czytam gazetę. Lub książkę.
24. Hoe laat kom je op je werk aan? 24.O której jesteś w pracy?
25. Tot hoe laat werk je? 25. Do której pracujesz?
26. Tot 17.00 uur.26. Do godz. 17.00
27. Maar soms houd ik eerder op. 27. Ale czasami kończę wcześniej.
28. Dan ga ik eerder weg.28. Wtedy wychodzę wcześniej.
NederlandsPools
1. Ben je al wakker?1. Czy już się obudziłeś?
2. Hoe laat sta je op? 2. O której wstajesz?
3. Hoe laat staan jullie op?3. O której wstajecie?
4. Jans, hoe laat sta je meestal op? 4. Jans, o której najczęściej wstajesz?
5. Ik ben altijd om 5 uur wakker. 5. Budzę się zawsze o piątej.
6. Dan sta ik meteen op. 6.Wtedy od razu wstaję.
7. Ik douche en kleed me aan. 7. Biorę prysznic i ubieram się.
8. Daarna eet ik wat brood en drink ik koffie. 8. Potem jem chleb i piję kawę.
9. Waarom ben je zo vroeg wakker? 9. Dlaczego budzisz się tak wcześnie.
10. Moet je zo vroeg van huis? 10. Czy musisz tak wcześnie wyjść z domu?
11. Ik moet om 7 uur op mijn werk zijn. 11. Muszę być o godz. 7 w mojej pracy.
12. En het is een lange reis. 12. I to jest długa podróż.
13. Hoe reis je? 13. Jak jedziesz?
14. Ga je met de auto?14. Czy jedziesz samochodem?
15 Nee. Eerst neem ik de trein, dan de bus. 15. Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
16. Ik moet 1 keer overstappen. 16. Muszę raz się przesiąść.
17. Maar de bus is niet altijd op tijd. 17. Ale autobus nie jest zawsze na czas?
18. Hij is vaak te laat. 18. On się często spóźnia.
19. Maar dan mis je de trein! 19. I wtedy spóźnisz się na pociąg.
20. Nee, meestal niet. 20.Nie, najczęściej nie.
21. Soms heeft de trein ook vertraging. 21. Czasami ma pociąg spóźnienia.
22. Wat doe je in die tijd op het station? 22. Co robisz w tym czasie na stacji?
23. Ik lees de krant. Of een boek. 23. Czytam gazetę. Lub książkę.
24. Hoe laat kom je op je werk aan? 24.O której jesteś w pracy?
25. Tot hoe laat werk je? 25. Do której pracujesz?
26. Tot 17.00 uur.26. Do godz. 17.00
27. Maar soms houd ik eerder op. 27. Ale czasami kończę wcześniej.
28. Dan ga ik eerder weg.28. Wtedy wychodzę wcześniej.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-26 van 26
0% voltooid
1. Ben je al wakker?
 1. a Potem jem chleb i piję kawę.
 2. b Ale czasami kończę wcześniej.
 3. c Biorę prysznic i ubieram się.
 4. d Czy już się obudziłeś?
2. Hoe laat sta je op?
 1. a Jak jedziesz?
 2. b Ale czasami kończę wcześniej.
 3. c O której wstajesz?
 4. d Budzę się zawsze o piątej.
3. Hoe laat staan jullie op?
 1. a O której wstajesz?
 2. b Budzę się zawsze o piątej.
 3. c O której wstajecie?
 4. d Jans, o której najczęściej wstajesz?
4. Jans, hoe laat sta je meestal op?
 1. a Czytam gazetę. Lub książkę.
 2. b Czy już się obudziłeś?
 3. c O której jesteś w pracy?
 4. d Jans, o której najczęściej wstajesz?
5. Ik ben altijd om 5 uur wakker.
 1. a Budzę się zawsze o piątej.
 2. b I wtedy spóźnisz się na pociąg.
 3. c Wtedy wychodzę wcześniej.
 4. d O której jesteś w pracy?
6. Dan sta ik meteen op.
 1. a Wtedy od razu wstaję.
 2. b Potem jem chleb i piję kawę.
 3. c Do której pracujesz?
 4. d O której wstajecie?
7. Ik douche en kleed me aan.
 1. a O której wstajecie?
 2. b I to jest długa podróż.
 3. c Biorę prysznic i ubieram się.
 4. d Muszę raz się przesiąść.
8. Daarna eet ik wat brood en drink ik koffie.
 1. a Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
 2. b Potem jem chleb i piję kawę.
 3. c O której wstajecie?
 4. d I wtedy spóźnisz się na pociąg.
9. Waarom ben je zo vroeg wakker?
 1. a On się często spóźnia.
 2. b Co robisz w tym czasie na stacji?
 3. c Dlaczego budzisz się tak wcześnie.
 4. d Muszę raz się przesiąść.
10. Moet je zo vroeg van huis?
 1. a Czy musisz tak wcześnie wyjść z domu?
 2. b Jak jedziesz?
 3. c Biorę prysznic i ubieram się.
 4. d Do której pracujesz?
11. En het is een lange reis.
 1. a Biorę prysznic i ubieram się.
 2. b I to jest długa podróż.
 3. c On się często spóźnia.
 4. d Wtedy wychodzę wcześniej.
12. Hoe reis je?
 1. a Jak jedziesz?
 2. b Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
 3. c Jans, o której najczęściej wstajesz?
 4. d Ale autobus nie jest zawsze na czas?
13. Ga je met de auto?
 1. a Czasami ma pociąg spóźnienia.
 2. b Czy jedziesz samochodem?
 3. c Do której pracujesz?
 4. d Jans, o której najczęściej wstajesz?
14. Nee. Eerst neem ik de trein, dan de bus.
 1. a Jak jedziesz?
 2. b Budzę się zawsze o piątej.
 3. c Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
 4. d Wtedy od razu wstaję.
15. Ik moet 1 keer overstappen.
 1. a Muszę raz się przesiąść.
 2. b O której jesteś w pracy?
 3. c Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
 4. d Wtedy od razu wstaję.
16. Maar de bus is niet altijd op tijd.
 1. a Muszę raz się przesiąść.
 2. b Czy już się obudziłeś?
 3. c Ale autobus nie jest zawsze na czas?
 4. d Jans, o której najczęściej wstajesz?
17. Hij is vaak te laat.
 1. a Czy jedziesz samochodem?
 2. b On się często spóźnia.
 3. c I wtedy spóźnisz się na pociąg.
 4. d O której wstajecie?
18. Maar dan mis je de trein!
 1. a O której jesteś w pracy?
 2. b Co robisz w tym czasie na stacji?
 3. c Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
 4. d I wtedy spóźnisz się na pociąg.
19. Nee, meestal niet.
 1. a I to jest długa podróż.
 2. b Wtedy od razu wstaję.
 3. c Biorę prysznic i ubieram się.
 4. d Nie, najczęściej nie.
20. Soms heeft de trein ook vertraging.
 1. a I to jest długa podróż.
 2. b O której jesteś w pracy?
 3. c O której wstajecie?
 4. d Czasami ma pociąg spóźnienia.
21. Wat doe je in die tijd op het station?
 1. a Wtedy wychodzę wcześniej.
 2. b Co robisz w tym czasie na stacji?
 3. c O której wstajecie?
 4. d Nie. Najpierw biorę pociąg, później autobus.
22. Ik lees de krant. Of een boek.
 1. a Czytam gazetę. Lub książkę.
 2. b I to jest długa podróż.
 3. c O której jesteś w pracy?
 4. d Nie, najczęściej nie.
23. Hoe laat kom je op je werk aan?
 1. a O której wstajesz?
 2. b Do której pracujesz?
 3. c O której jesteś w pracy?
 4. d Nie, najczęściej nie.
24. Tot hoe laat werk je?
 1. a Budzę się zawsze o piątej.
 2. b Do której pracujesz?
 3. c O której jesteś w pracy?
 4. d Ale czasami kończę wcześniej.
25. Maar soms houd ik eerder op.
 1. a Ale czasami kończę wcześniej.
 2. b Budzę się zawsze o piątej.
 3. c Czy jedziesz samochodem?
 4. d Co robisz w tym czasie na stacji?
26. Dan ga ik eerder weg.
 1. a Potem jem chleb i piję kawę.
 2. b Wtedy wychodzę wcześniej.
 3. c Czytam gazetę. Lub książkę.
 4. d Muszę raz się przesiąść.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!