Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 8

Gramatyka lekcja 8

Gramatyka lekcja 8

Zapraszamy na lekcję  gramatyki

Etap 1   –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim.  Spróbuj  zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę.  To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Eet smakelijk allemaal.  – Smacznego wszystkim.

Etap 1 –  Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia.  – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez  holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Eet smakelijk allemaal.
Wat heb jij? Dat ziet er lekker uit.
Dit heet een broodje gezond.
Had je honger?
Maar jij hebt een hele maaltijd!
Soep, gebakken aardappelen , vlees, groente en toetje.
Even proberen. Mmm, lekker!
Ik ben dat zo gewend.
We zijn dat nu eenmaal zo gewend.
Nederlanders drinken trouwens veel koffie!
Dat verbaast me.

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!  Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Eet smakelijk Renzo1. — Renzo.
2. Eet smakelijk allemaal. 2. Smacznego — .
3. Mag ik bij jullie komen zitten? 3. Czy — do was się — ?
4. Ja zeker, ga zitten. 4. Tak, oczywiście, — .
5. Wat heb jij? Dat ziet er lekker uit. 5. Co masz? To — smacznie.
6. Dit heet een broodje gezond. 6.To jest —.
7. Renzo, en jij?7. Renzo, a — ?
8. Had je honger? 8. Czy jesteś — ?
9. Maar jij hebt een hele maaltijd! 9. Ale ty masz cały — !
10. Soep, gebakken aardappelen , vlees en toetje.10. — , smażone ziemniaki. — i deser.
11. Even proberen. Mmm, lekker!11. —. Mmm, smaczne.
12. Ik ben dat zo gewend. 12. Tak się już — .
13. Wat eet je vanavond? 13. Co — wieczorem?
14. Vanavond om 17.00 uur eet ik brood.14. — o godz. 17.00 jem chleb.
15. Waarom zo vroeg? 15. Dlaczego tak — ?
16. Dat weet ik niet. 16. Tego to nie — .
17. We zijn dat nu eenmaal zo gewend. 17. Tak się już — .
18. Hoe laat eten jullie warm?18. O której jecie — ?
19. Om 18.00 uur.19. O — 18.00.
20. Een kop koffie geeft meer energie. 20. — kawy dodaje więcej energii.
21. Nederlanders drinken trouwens veel koffie! 21. Holendrzy— zresztą dużo kawy.
22. Dat verbaast me. 22. To mnie nie — .

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Eet smakelijk Renzo
2. Eet smakelijk allemaal.

Smacznego Renzo! = dosłownie oznacza to „jedz smacznie”

Zawsze możemy życzyć smacznego osobie spożywającej posiłki lub też wielu osobom biesiadującym przy stole.

Mówimy wtedy “smacznego” wszystkim.

3. Mag ik bij jullie komen zitten?
4. Ja zeker, ga zitten.

Mogen (mieć pozwolenie) należy do grupy czasowników modalnych odmienianych w sposób nieregularny.

Oznacza to, że występują tylko dwie formy w czasie teraźniejszym – dla liczby pojedynczej i mnogiej.
Mag – w 1, 2 i 3 osobie oraz mogen w pozostałych.

Forma grzecznościowa jest używana bardzo często. Mag ik koffie halen? Czy mogę iść po kawę?

I wtedy rzadko słyszymy – nie możesz – mag niet. Koś może nie wydać nam pozwolenia, wtedy usłyszymy:

Dat mag je niet doen!  Nie możesz tego zrobić!

Co robimy w takim przypadku?  Po prostu siadamy.  Ga zitten! Siadaj!

5. Wat heb jij? Dat ziet er lekker uit.
6. Dit heet een broodje gezond.
Dat ziet er lekker uit. – To wygląda bardzo smacznie.

Ten zwrot trzeba po prostu zapamiętać, bo nie tylko kanapki wyglądają smacznie.

Je ziet er mooi uit?  Ładnie wyglądasz? A może:  Je ziet er lekker uit?

Je ziet er lekker uit vanavond, schatje. – Świetnie wyglądasz dzisiejszego wieczora, kochanie.

Komplementów nigdy nie za mało, jak mówi stare przysłowie.

Powracając do naszego: broodtje gezond.  .

Odpowiemy wtedy. Ja, lekker.  Tak, smaczny.
7. Renzo, en jij?
8. Had je honger?
9. Maar jij hebt een hele maaltijd!
10. Soep, gebakken aardappelen , vlees, groente en toetje. 
11. Even proberen. Mmm, lekker! 
Nie wszyscy jedzą broodtje gezond.  Heb je honger? Czy jesteś głodny?

Lub, jak w przykładzie: Had je honger? Czy byłeś głodny?

To również czasownik nieregularny posiadający w czasie przeszłym tylko dwie odmiany:
had – dla liczby pojedyńczej i hadden – dla liczby mnogiej.
Ik had geen tijd. (Nie miałem czasu)  Ik had geen geld. (Nie miałem pieniędzy.)

W przeciwieństwie do: Ik heb geen geld. Nie mam pieniędzy. Zawsze dobrze jest mieć przy sobie trochę drobnych

Tak jak wspomniałem – mówimy: Heb je honger (dosłownie – Czy masz głód?) ale

prawidłowo tłumaczymy to wyrażenie jako: Czy jesteś głodny?

Een hele maaltijd – to cały posiłek. Niektórym nie wystarczy “broodtje gezond”. Jak już jeść to do syta!

Od zupy zaczynamy, natomiast kończymy na deserze. Eet smakkelijk!

12. Ik ben dat zo gewend.
13. Wat eet je vanavond?
14. Vanavond om 17.00 uur eet ik brood.

Mamy swoje przyzwyczajenia i trudno czasami się ich pozbyć – bo i po co?
Ik ben dat zo gewend. – Tak się przyzwyczaiłem.
Om 17.00 uur = o godz. 17.00
Zwróć uwagę na miejsce godziny w zdaniu. Holendrzy piszą ją zawsze na końcu.

W porządku – prawie zawsze. Czasami słyszymy “een uur of negen” – koło dziewiątej.

15. Waarom zo vroeg?

Dlaczego tak wcześnie? Ktoś może się zaniepokoić.  Beter  te vroeg dan te laat? Możemy w takim przypadku odpowiedzieć, że lepiej za wcześnie niż za późno.

16. Dat weet ik niet.
17. We zijn dat nu eenmaal zo gewend.
18.Hoe laat eten jullie warm?

eenmaal zo gewend = tak się przyzwyczailiśmy (jednorazowo)

19. Ook het avondeten is een warme maaltijd.
Niektórzy jedzą dwa razy (het avondeten) czyli obiad.

Do obiadu odnieść się możemy także w następujący sposób: Ik eet warm om 19.00 uur. Jem coś ciepłego o 19.00.

Obiad zwykle jest ciepły – stwierdzenie to ma więc pełną rację bytu.

20. Een kop koffie geeft meer energie.
21. Nederlanders drinken trouwens veel koffie!
22. Dat verbaast me.
Holendrzy piją dużo kawy.  Trouwens = zresztą.
A kto nie? En wie niet?
To mnie zadziwia. Dat verbaast me.
No na koniec ważna uwaga.
Zaimki zwrotne używane są w połączeniu z czasownikami.
Nie zawsze są to odpowiedniki polskich zwrotów.
Ik heet. Nazywam się.
ale
Ik was me. Myję się.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście.  Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — smakelijk Renzo1. Smacznego Renzo.
2. Eet smakelijk — .2. Smacznego wszystkim.
3. Mag ik bij jullie komen — ?3. Czy mogę do was się dosiąść?
4. Ja — , ga zitten.4. Tak, oczywiście, siadaj.
5. Wat — jij? Dat ziet er — uit.5. Co masz? To wygląda smacznie.
6. Dit heet een broodje — .6.To jest kanapka.
7. Renzo, en — ?7. Renzo, a ty?
8. Had je — ?8. Czy jesteś głodny?
9. Maar jij hebt een hele — !9. Ale ty masz cały posiłek!
10. Soep, gebakken — ,— en toetje.10. Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
11. Even — . Mmm, lekker!11. Skosztuję. Mmm, smaczne.
12. Ik ben dat zo — .12. Tak się już przyzwyczaiłem.
13. Wat — je vanavond?13. Co jesz wieczorem?
14. Vanavond om 17.00 uur eet ik — .14. Wieczorem o godz. 17.00 jem chleb.
15. Waarom zo — ?15. Dlaczego tak wcześnie?
16. Dat weet — niet.16. Tego to nie wiem.
17. We — dat nu eenmaal zo gewend.17. Tak się już przyzwyczailiśmy.
18. Hoe laat — jullie warm?18. O której jecie obiad?
19. — 18.00 uur.19. O godz. 18.00.
20. Een kop koffie — meer energie.20. Filiżanka kawy dodaje więcej energii.
21. Nederlanders — trouwens veel koffie!21. Holendrzy piją dużo kawy.
22. Dat — me.22. To mnie nie zadziwia.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna  tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

NederlandsPools
1. Smacznego Renzo.
2. Smacznego wszystkim.
3. Czy mogę do was się dosiąść?
4. Tak, oczywiście, siadaj.
5. Co masz? To wygląda smacznie.
6.To jest kanapka zdrowa.
7. Renzo, a ty?
8. Czy jesteś głodny?
9. Ale ty masz cały posiłek!
10. Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
11. Skosztuję. Mmm, smaczne.
12. Tak się już przyzwyczaiłem.
13. Co jesz wieczorem?
14. Wieczorem o godz. 17.00 jem chleb.
15. Dlaczego tak wcześnie?
16. Tego to nie wiem.
17. Tak się już przyzwyczailiśmy.
18. O której jecie obiad?
19. O godz. 18.00.
20. Filiżanka kawy dodaje więcej energii.
21. Holendrzy piją dużo kawy.
22. To mnie nie zadziwia.

Etap 5  Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Eet smakelijk Renzo1. Smacznego Renzo.
2. Eet smakelijk allemaal. 2. Smacznego wszystkim.
3. Mag ik bij jullie komen zitten? 3. Czy mogę do was się dosiąść?
4. Ja zeker, ga zitten. 4. Tak, oczywiście, siadaj.
5. Wat heb jij? Dat ziet er lekker uit. 5. Co masz? To wygląda smacznie.
6. Dit heet een broodje gezond. 6.To jest kanapka zdrowa.
7. Renzo, en jij?7. Renzo, a ty?
8. Had je honger? 8. Czy jesteś głodny?
9. Maar jij hebt een hele maaltijd! 9. Ale ty masz cały posiłek!
10. Soep, gebakken aardappelen , vlees en toetje.10. Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
11. Even proberen. Mmm, lekker!11. Skosztuję. Mmm, smaczne.
12. Ik ben dat zo gewend. 12. Tak się już przyzwyczaiłem.
13. Wat eet je vanavond? 13. Co jesz wieczorem?
14. Vanavond om 17.00 uur eet ik brood.14. Wieczorem o godz. 17.00 jem chleb.
15. Waarom zo vroeg? 15. Dlaczego tak wcześnie?
16. Dat weet ik niet. 16. Tego to nie wiem.
17. We zijn dat nu eenmaal zo gewend. 17. Tak się już przyzwyczailiśmy.
18. Hoe laat eten jullie warm?18. O której jecie obiad?
19. Om 18.00 uur.19. O godz. 18.00.
20. Een kop koffie geeft meer energie. 20. Filiżanka kawy dodaje więcej energii.
21. Nederlanders drinken trouwens veel koffie! 21. Holendrzy piją dużo kawy.
22. Dat verbaast me. 22. To mnie nie zadziwia.

Etap 6 – Extra –  Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-18 van 18
0% voltooid
1. Eet smakelijk allemaal.
 1. a To jest kanapka zdrowa.
 2. b Ale ty masz cały posiłek!
 3. c Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
 4. d Smacznego wszystkim.
2. Mag ik bij jullie komen zitten?
 1. a Smacznego wszystkim.
 2. b Ale ty masz cały posiłek!
 3. c Czy mogę do was się dosiąść?
 4. d Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
3. Ja zeker, ga zitten.
 1. a To mnie nie zadziwia.
 2. b Tak, oczywiście, siadaj.
 3. c Czy mogę do was się dosiąść?
 4. d Tego to nie wiem.
4. Wat heb jij? Dat ziet er lekker uit.
 1. a Skosztuję. Mmm, smaczne.
 2. b Czy mogę do was się dosiąść?
 3. c Ale ty masz cały posiłek!
 4. d Co masz? To wygląda smacznie.
5. Dit heet een broodje gezond.
 1. a Skosztuję. Mmm, smaczne.
 2. b Czy jesteś głodny?
 3. c Co jesz wieczorem?
 4. d To jest kanapka zdrowa.
6. Had je honger?
 1. a Czy jesteś głodny?
 2. b Tego to nie wiem.
 3. c To mnie nie zadziwia.
 4. d Filiżanka kawy dodaje więcej energii.
7. Maar jij hebt een hele maaltijd!
 1. a Ale ty masz cały posiłek!
 2. b Co jesz wieczorem?
 3. c Czy jesteś głodny?
 4. d Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
8. Soep, gebakken aardappelen , vlees en toetje.
 1. a Holendrzy piją dużo kawy.
 2. b Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
 3. c Co masz? To wygląda smacznie.
 4. d Czy jesteś głodny?
9. Even proberen. Mmm, lekker!
 1. a Skosztuję. Mmm, smaczne.
 2. b Tak się już przyzwyczaiłem.
 3. c To jest kanapka zdrowa.
 4. d Smacznego wszystkim.
10. Ik ben dat zo gewend.
 1. a Smacznego wszystkim.
 2. b Tak się już przyzwyczaiłem.
 3. c Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
 4. d Dlaczego tak wcześnie?
11. Wat eet je vanavond?
 1. a Co jesz wieczorem?
 2. b Czy mogę do was się dosiąść?
 3. c O której jecie obiad?
 4. d To jest kanapka zdrowa.
12. Waarom zo vroeg?
 1. a Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
 2. b Co masz? To wygląda smacznie.
 3. c Holendrzy piją dużo kawy.
 4. d Dlaczego tak wcześnie?
13. Dat weet ik niet.
 1. a Tak się już przyzwyczailiśmy.
 2. b Czy mogę do was się dosiąść?
 3. c Czy jesteś głodny?
 4. d Tego to nie wiem.
14. We zijn dat nu eenmaal zo gewend.
 1. a Dlaczego tak wcześnie?
 2. b Tak się już przyzwyczailiśmy.
 3. c Smacznego wszystkim.
 4. d Filiżanka kawy dodaje więcej energii.
15. Hoe laat eten jullie warm?
 1. a Co masz? To wygląda smacznie.
 2. b Tego to nie wiem.
 3. c Ale ty masz cały posiłek!
 4. d O której jecie obiad?
16. Een kop koffie geeft meer energie.
 1. a Tak się już przyzwyczailiśmy.
 2. b Zupa, smażone ziemniaki. mięso i deser.
 3. c Filiżanka kawy dodaje więcej energii.
 4. d Tego to nie wiem.
17. Nederlanders drinken trouwens veel koffie!
 1. a Tak się już przyzwyczailiśmy.
 2. b Tak, oczywiście, siadaj.
 3. c Holendrzy piją dużo kawy.
 4. d Skosztuję. Mmm, smaczne.
18. Dat verbaast me.
 1. a Czy jesteś głodny?
 2. b Holendrzy piją dużo kawy.
 3. c To mnie nie zadziwia.
 4. d Co jesz wieczorem?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!