Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Praca domowa lekcja 13

Praca domowa lekcja 13

Praca domowa lekcja 13

Wyślij pracę domową do kontroli. Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 13. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

Jak z wymową holenderską – zapoznaj się z naszym filmem  –  Wymowa holenderska na śpiewająco
W naszej nowej metodzie nauczania “Zapamiętaj 3 zdania dziennie” zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi czasownikami.
https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/oefeningen-gesprekken/
Na naszym blogu są wszelkie informacje dotyczące tej nowej metody.
https://www.poniderlandzku.nl/blog/

 • 13.1 Przetłumacz następujące zdania
 • 1. Gdzie jest toaleta?
 • 2. Jak nazywa się ta pani?
 • 3. My jedziemy do domu.
 • 4. Jadę pociągiem.
 • 5. Przystanek autobusowy jest niedaleko.
 • 6. Przedwczoraj była ładna pogoda.
 • 7. Jutra będzie niedziela.
 • 13.2. Uzupełnij dialog
 • - Hallo Tomek.
 • - Hallo Agnieszka. Hoe gaat ................. ?
 • - Met mij ............ goed. En met ................. ?
 • - Ook. Ik ................. in de vakantie naar Amsterdam.
 • - Super. Het is een mooie ................. .
 • - Ik ................. daar twee weken. Ik ................. naar een museum gaan. Ik interesseer me voor de ................. .
 • - Ik wens je een ................. vakantie!
 • - ................. . Tot ziens!
 • 13.2 Ułuż zdania według przykładu: np: De rozen zijn mooi. De roos is mooi.
 • 1. De bomen zijn groot.
 • 2. De kamers zijn mooi.
 • 3. De kinderen zijn lief.
 • 4. De leerlingen zijn slim.
 • De dorpen zijn klein.
 • 6. De scholen zijn ver weg.
 • 7. De huizen zijn mooi gebouwd.
 • 8. De golven op zee zijn heel hoog.
 • 9. De boeken zijn duur.
 • 10. De potloden zijn kwijt.
 • 11. De schriften zijn vol.
 • 13.3 Uzupełnij zwroty przyimkami podanymi poniżej. op, met, met, in, naar, naar, van, voor
 • ................................. de vakantie
 • ................................. de fiets
 • ................................. een museum
 • ................................. de trein
 • een feest ................................. vrienden
 • ................................. de bergen
 • Ik houd ................................. de literatuur.
 • 13.5 Napisz krótką odpowiedź
 • 1. Waar ga je heen?
 • 2. Ben je morgenavond vrij?
 • 3. Wat doe je?
 • 4. Heb je mijn boek?
 • 5. Wanneer gaan jullie naar de kerk?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU