Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Huiswerk

Huiswerk

Praca domowa lekcja 13

Wyślij pracę domową do kontroli. Najlepszy sposób na sprawdzanie swojej wiedzy.

Poniżej wykonaj ćwiczenia do lekcji 13. Wysłana praca trafi automatycznie do nauczyciela. W ciągu dnia po wysłaniu otrzymasz poprawioną pracę przez nauczyciela. Powodzenia.

Jak z wymową holenderską – zapoznaj się z naszym filmem  –  Wymowa holenderska na śpiewająco
W naszej nowej metodzie nauczania “Zapamiętaj 3 zdania dziennie” zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi czasownikami.
https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/oefeningen-gesprekken/
Na naszym blogu są wszelkie informacje dotyczące tej nowej metody.
https://www.poniderlandzku.nl/blog/

 • 13.1 Przetłumacz następujące zdania
 • 1. Gdzie jest toaleta?
 • 2. Jak nazywa się ta pani?
 • 3. My jedziemy do domu.
 • 4. Jadę pociągiem.
 • 5. Przystanek autobusowy jest niedaleko.
 • 6. Przedwczoraj była ładna pogoda.
 • 7. Jutra będzie niedziela.
 • 13.2. Uzupełnij dialog
 • - Hallo Tomek.
 • - Hallo Agnieszka. Hoe gaat ................. ?
 • - Met mij ............ goed. En met ................. ?
 • - Ook. Ik ................. in de vakantie naar Amsterdam.
 • - Super. Het is een mooie ................. .
 • - Ik ................. daar twee weken. Ik ................. naar een museum gaan. Ik interesseer me voor de ................. .
 • - Ik wens je een ................. vakantie!
 • - ................. . Tot ziens!
 • 13.2 Ułuż zdania według przykładu: np: De rozen zijn mooi. De roos is mooi.
 • 1. De bomen zijn groot.
 • 2. De kamers zijn mooi.
 • 3. De kinderen zijn lief.
 • 4. De leerlingen zijn slim.
 • De dorpen zijn klein.
 • 6. De scholen zijn ver weg.
 • 7. De huizen zijn mooi gebouwd.
 • 8. De golven op zee zijn heel hoog.
 • 9. De boeken zijn duur.
 • 10. De potloden zijn kwijt.
 • 11. De schriften zijn vol.
 • 13.3 Uzupełnij zwroty przyimkami podanymi poniżej. op, met, met, in, naar, naar, van, voor
 • ................................. de vakantie
 • ................................. de fiets
 • ................................. een museum
 • ................................. de trein
 • een feest ................................. vrienden
 • ................................. de bergen
 • Ik houd ................................. de literatuur.
 • 13.5 Napisz krótką odpowiedź
 • 1. Waar ga je heen?
 • 2. Ben je morgenavond vrij?
 • 3. Wat doe je?
 • 4. Heb je mijn boek?
 • 5. Wanneer gaan jullie naar de kerk?

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!