Pools Online logo
Zaloguj się
Temat lekcji: Gramatyka lekcja 9

Gramatyka lekcja 9

Gramatyka lekcja 9

Zapraszamy na lekcję gramatyki

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku!

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

Sprawdź, czy rozumiesz sens przedstawionych zdań oraz ich tłumaczeń. Występujące zdania czy zwroty nie mają dosłownych odpowiedników w języku polskim. Spróbuj zapamiętać całe frazy naszą metodą przyswajania 3 zdań dziennie.

Przekonasz się, że rezultaty Twojej nauki przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania! Powtarzaj zdania na głos, wyobrażając sobie, że prowadzisz z kimś rozmowę. To tylko 3 zdania dziennie! Może chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej metodzie nauczania?

Technika trzyzdaniowa

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały prawidłowo przetłumaczone.

Czytaj holenderskie książki, czasopisma. Oglądaj telewizję…tak, tak…holenderską telewizję. Co najważniejsze – nie bój się też rozmawiać po holendersku. Jest to doskonała baza pozwalająca na zaznajomienie się z najczęściej używanymi zdaniami i zwrotami. Wielu z nich będziesz musiał po prostu nauczyć się na pamięć.
Nie zapominaj jednak, że bardzo dosłowne tłumaczenie może wywołać uśmiech na twarzy Holendra. A tego unikamy.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Belangrijke vragen! – Ważne pytania!

Etap 1 – Podstawowe zwroty i zdania dotyczące omawianego zagadnienia. – Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. Czy jesteś w stanie odpowiednio wymówić poszczególne zwroty? Przesłuchaj zdania wypowiedziane przez holenderskiego native speakera i przekonaj się sam! Jestem pewien, że na dalszych etapach dasz sobie już radę samodzielnie!

NederlandsPools
Belangrijke vragen!
Wanneer ga je trouwen?
Wanneer hebben we een afspraak?
Wanneer ga je op vakantie?
Morgen ga ik naar Polen.
Daarom verdelen we de tijd in stukken.
Jaren, maanden, weken.
Dagen, uren, minuten en seconden.
Het beste plekje op aarde!
Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland!
Belangrijke vragen!

Rozpoczniemy serią zdań holendersko – polskich. Co ciekawe, na pewno zauważysz, że w zdaniach polskich brakuje niektórych słów – ich odpowiedniki znajdziesz w wyrażeniach zapisanych po holendersku! Succes = powodzenia.

NederlandsPools
1. Belangrijke vragen! 1. — pytania.
2. We willen graag weten wanneer iets gebeurt. 2. Chcemy wiedzieć — coś się —.
3. Wanneer ga je trouwen?3. Kiedy bierzesz —?
4. Wanneer hebben we een afspraak?4. Kiedy mamy — ?
5. Wanneer ga je op vakantie?5. Kiedy jedziesz na — ?
6. Of hoe lang iets duurt. 6. Lub jak długo coś — ?
7. Binnen een week ben ik klaar met mijn werk.7. W ciągu — skończę moją —.
8. Morgen ga ik naar Polen.8. — jadę do Polski.
9. Volgend jaar gaan we niet op vakantie.9. Za — jedziemy na —.
10. Volgende maand heb ik de les.10. Za — mam —.
11. Daarom verdelen we de tijd in stukken. 11. Dlatego — czas na — .
12. Jaren, maanden, weken. 12. —, — , tygodnie.
13. Dagen, uren, minuten en seconden. 13. Dni, —, minuty i — .
14. Het beste plekje op aarde! Het weer is nooit hetzelfde,14. — miejsce na ziemi.
15. In Nederland hebben we 4 seizoenen. 15. W Holandii mamy 4 — roku.
16. In de lente komen er weer bladeren aan de bomen. 16. Na — pojawiają się znowu — na drzewach.
17. Het wordt warmer, de dagen worden langer. 17. — się ciepło i dni stają się —.
18. Het is voorjaar! 18. Jest —.
19. Het weer verschilt per seizoen. 19. — zmienia się sezonowo.
20 In de zomer is het warm. 20. W — jest ciepło.
21. In september begint de herfst.21. We wrześniu rozpczyna się — .
22. In december begint de winter. 22. W — rozpoczyna się — .
23. Je hebt alles: zon, regen en wind.23. Masz wszystko:— , deszcz i wiatr.
24. In de winter heb je soms sneeuw of vorst.24. W zimie — czasami — i mrozi.
25. Het beste plekje op aarde!25. — miejsce na ziemi.
26. Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland! 26. Jaki — ma klimat Holandia.

Etap 2 – wyjaśniamy reguły gramatyczne bazując na poznanych już przez Ciebie zdaniach i zwrotach. Nie zapominamy także o szczypcie humoru! Gramatyka nie musi być nudna, pamiętać jednak musisz, ze do budowania poprawnych zdań jest ona niezbędna!

1.Belangrijke vragen!
2.We willen graag weten wanneer iets gebeurt.

Pytania są bardzo ważne, szczególnie kiedy naprawdę chcemy znać odpowiedź.

We willen graag weten = Chętnie się dowiemy.
graag – oznacza “chętnie” i jest często używane
Wil je koffie? Graag.
Ga je mee? (Idziesz ze mną) – graag.

Pamiętaj o wymowie. Najważniejsze są charczące “g” i długie aaaaa
Zapoznaj się z zasadami poprawnej wymowy zawartymi w lekcji 2.
Jedna uwaga – w zdaniu rodzajniki nie są akcentowane.
Bardzo często słyszymy u uczniów wyraźne een week. To een jest jeszcze
głośniejesze niż week. Holendrzy wymawiają je mimochodem. Prawie tego nie słychać.
Rodzajnik „een” ma nieakcentowaną samogłoskę e

Bardzo często mylimy z liczebnikiem 1 (één) – gdzie przypadku wyraźnie wymawiamy nadmienioną część wyrazu.
Ik heb één kans. – wymawiamy bardzo wyraźnie. Chodzi o jedną szansę.
Ik heb een kans. Mamy jakąś szansę. Wymawiamy mimochodem.

https://www.poniderlandzku.nl/methode/week-1/tips-en-trucks/

3. Volgende maand heb ik de les.
4. Binnen een week ben ik klaar met mijn werk.
5. Morgen ga ik naar Polen.

Kiedy mamy zamiar się z kimś spotkać, musimy określić termin spotkania.

Używamy wtedy: volgende i volgend

Volgende – ponieważ chodzi o – de maand
Volgend jaar – ponieważ chodzi o – het jaar

6. Wanneer ga je trouwen?
7. Volgende maand gaan we trouwen.

Pamiętaj o pozycji dwóch czasowników w zdaniu.………..ga ………… i na końcu zdania …….. trouwen.
http://www.mijnwoordenboek.nl/ww.php?woord=trouwen

8. Wanneer hebben we een afspraak?
9. Volgende week woensdag om 15.00 uur.
10. Wanneer ga je op vakantie?
11. Dit jaar wel maar volgend jaar niet.
12. Volgend jaar gaan we niet op vakantie.
13. Of hoe lang iets duurt.

Wanneer ga je… Je gaat morgen naar Amsterdam.
Wanneer heb je… Je hebt morgen een afspraak. (Masz jutro spotkanie)

Wanneer kom je? Kiedy przyjdziesz?
Zwróćmy uwagę na drugie miejsce czasownika i przed „j” – pozostaje tylko rdzeń wyrazu, bez t

14 In Nederland hebben we 4 seizoenen.
15. Jaren, maanden, weken.
16. Dagen, uren, minuten en seconden.
17. Het weer verschilt per seizoen.
18. Het is voorjaar, de dagen worden langer.
19. Het wordt warmer.
20. In de zomer is het warm.
21. In september begint de herfst, of het najaar.
22. In december begint de winter.
23. Het weer is nooit hetzelfde.
24. Je hebt alles: zon, regen, wind.

Kilka słów o pogodzie. Jest to częsty temat podczas rozmów.

Jaka to jest zła pogoda.
Wat een slecht weer. Slecht bo “het” weer
I znowu pada.
Het regent weer.
Zwróć uwagę na znaczenie rodzajnika: het

Bardzo wiele zdań rozpoczyna się właśnie od het.

Het is….
Het wordt…
Het gaat…

25. Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland!
26. Het beste plekje op aarde!

Jeżeli jesteśmy z czegoś zadowoleni, używamy słowa heerlijk (wymawiaj heeeerlyk)
Heerlijk eten – smaczne jedzenie.

I kończymy bardzo optymistycznie. Dla niektórych najlepsze miejsce na ziemi.

Ale zgodnie z naszym przysłowiem.
Oost, west, thuis best – wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Etap 3 – Tym razem w tłumaczeniu holenderskim brakuje wyrazów. Zastanów się, jaki wyraz najbardziej pasowałby w określonym kontekście. Wszystkie przygotowane zwroty mają formę ćwiczeń. W ostatniej tabeli (Etap 5) wszystkie frazy zostały przetłumaczone.

NederlandsPools
1. — vragen!1. Ważne pytania.
2. We — graag weten wanneer iets — .2. Chcemy wiedzieć kiedy coś się wydarzyło.
3. Wanneer ga je — ?3. Kiedy bierzesz ślub?
4. Wanneer hebben we een — ?4. Kiedy mamy spotkanie?
5. Wanneer ga je op — ?5. Kiedy jedziesz na wakacje?
6. Of hoe lang iets — .6. Lub jak długo coś trwa?
7. — een week ben ik klaar met mijn — .7. W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
8. — ga ik naar Polen.8. Jutro jadę do Polski.
9. — jaar gaan we niet op vakantie.9. Za rok jedziemy na wakacje.
10. Volgende — heb ik de les.10. Za miesiąc mam lekcję.
11. — verdelen we de tijd in — .11. Dlatego dzielimy czas na kwałki.
12. Jaren, — , weken.12. Lata, miesiące, tygdnie.
13. Dagen, uren, minuten en — .13. Dni, godziny, minuty i sekundy.
14. Het — plekje op aarde! Het weer is nooit hetzelfde,14. Najpiękniejsze miejsce na ziemi.
15. In Nederland hebben we 4 —.15. W Holandii mamy 4 pory roku.
16. In de — komen er weer bladeren aan de —.16. Na wiosnę pojawiają się znowu liście na drzewach.
17. Het — warmer, de dagen worden —.17. Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
18. Het is — !18. Jest wiosna.
19. Het — verschilt per seizoen.19. Pogoda zmienia się sezonowo.
20 In de — is het warm.20. W lato jest ciepło.
21. In september begint de — .21. We wrześniu rozpczyna się jesień.
22. In december begint de — .22. W grudniu rozpoczyna się zima.
23. Je hebt alles: zon, regen en —.23. Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
24. In de winter heb je soms — of — .24. W zimie pada czasami śnieg i mrozi.
25. Het beste plekje op — !25. Najlepsze miejsce na ziemi.
26. Wat een — klimaat heeft Nederland!26. Jaki wspaniały ma klimat Holandia.

Etap 4 –Kolejna tabela nie zawiera tłumaczenia na język holenderski.

Sprawdź, czy jesteś w stanie przetłumaczyć zdania samodzielnie. Jeżeli Ci się to nie uda, zachęcam do powtórzenia ćwiczenia.

Następna tabela już z prawidłowym tłumaczeniem.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Ważne pytania.
2. Chcemy wiedzieć kiedy coś się wydarzyło.
3. Kiedy bierzesz ślub?
4. Kiedy mamy spotkanie?
5. Kiedy jedziesz na wakacje?
6. Lub jak długo coś trwa?
7. W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
8. Jutro jadę do Polski.
9. Za rok jedziemy na wakacje.
10. Za miesiąc mam lekcję.
11. Dlatego dzielimy czas na kwałki.
12. Lata, miesiące, tygdnie.
13. Dni, godziny, minuty i sekundy.
14. Najpiękniejsze miejsce na ziemi.
15. W Holandii mamy 4 pory roku.
16. Na wiosnę pojawiają się znowu liście na drzewach.
17. Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
18. Jest wiosna.
19. Pogoda zmienia się sezonowo.
20. W lato jest ciepło.
21. We wrześniu rozpczyna się jesień.
22. W grudniu rozpoczyna się zima.
23. Masz wszystko:słońce, deszcz i mróz.
24. W zimie pada czasami śnieg i mrozi.
25. Najlepsze miejsce na ziemi.
26. Jaki wspaniały ma klimat Holandia.

Etap 5 Tym razem nie trzeba wstawiać wyrazów, jako że wszystkie frazy zostały przetłumaczone. Sprawdź czy rozumiesz budowę zdań holenderskich i reguły gramatyczne jakie nimi rządzą.

NederlandsPools
1. Belangrijke vragen! 1. Ważne pytania.
2. We willen graag weten wanneer iets gebeurt. 2. Chcemy wiedzieć kiedy coś się wydarzyło.
3. Wanneer ga je trouwen?3. Kiedy bierzesz ślub?
4. Wanneer hebben we een afspraak?4. Kiedy mamy spotkanie?
5. Wanneer ga je op vakantie?5. Kiedy jedziesz na wakacje?
6. Of hoe lang iets duurt. 6. Lub jak długo coś trwa?
7. Binnen een week ben ik klaar met mijn werk.7. W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
8. Morgen ga ik naar Polen.8. Jutro jadę do Polski.
9. Volgend jaar gaan we niet op vakantie.9. Za rok jedziemy na wakacje.
10. Volgende maand heb ik de les.10. Za miesiąc mam lekcję.
11. Daarom verdelen we de tijd in stukken. 11. Dlatego dzielimy czas na kwałki. (okresy)
12. Jaren, maanden, weken. 12. Lata, miesiące, tygdnie.
13. Dagen, uren, minuten en seconden. 13. Dni, godziny, minuty i sekundy.
14. Het beste plekje op aarde! Het weer is nooit hetzelfde,14. Najlepsze miejsce na ziemi.
15. In Nederland hebben we 4 seizoenen. 15. W Holandii mamy 4 pory roku.
16. In de lente komen er weer bladeren aan de bomen. 16. Na wiosnę pojawiają się znowu liście na drzewach.
17. Het wordt warmer, de dagen worden langer. 17. Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
18. Het is voorjaar! 18. Jest wiosna.
19. Het weer verschilt per seizoen. 19. Pogoda zmienia się sezonowo. (co sezon)
20 In de zomer is het warm. 20. W lato jest ciepło.
21. In september begint de herfst.21. We wrześniu rozpczyna się jesień.
22. In december begint de winter. 22. W grudniu rozpoczyna się zima.
23. Je hebt alles: zon, regen en wind.23. Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
24. In de winter heb je soms sneeuw of vorst.24. W zimie pada czasami śnieg i mrozi.
25. Het beste plekje op aarde!25. Najlepsze miejsce na ziemi.
26. Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland! 26. Jaki wspaniały ma klimat Holandia.

Etap 6 – Extra – Możesz też przejść do sekcji, w której będziesz sam wybierał prawidłowe zdania, a twoja odpowiedź poddana zostanie weryfikacji.

Oznaczenie zdania kolorem zielonym oznaczać będzie, że wybrałeś słusznie. Błędne odpowiedzi oznaczone zostaną kolorem czerwonym. Powodzenia!

Woorden 1-26 van 26
0% voltooid
1. Belangrijke vragen!
 1. a W Holandii mamy 4 pory roku.
 2. b Ważne pytania.
 3. c Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
 4. d We wrześniu rozpczyna się jesień.
2. We willen graag weten wanneer iets gebeurt.
 1. a Chcemy wiedzieć kiedy coś się wydarzyło.
 2. b Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
 3. c Lata, miesiące, tygdnie.
 4. d Lub jak długo coś trwa?
3. Wanneer ga je trouwen?
 1. a We wrześniu rozpczyna się jesień.
 2. b Kiedy bierzesz ślub?
 3. c Na wiosnę pojawiają się znowu liście na drzewach.
 4. d W zimie pada czasami śnieg i mrozi.
4. Wanneer hebben we een afspraak?
 1. a Ważne pytania.
 2. b Dlatego dzielimy czas na kwałki.
 3. c Kiedy mamy spotkanie?
 4. d Za rok jedziemy na wakacje.
5. Wanneer ga je op vakantie?
 1. a Dni, godziny, minuty i sekundy.
 2. b Najlepsze miejsce na ziemi.
 3. c W lato jest ciepło.
 4. d Kiedy jedziesz na wakacje?
6. Of hoe lang iets duurt.
 1. a Lub jak długo coś trwa?
 2. b Kiedy jedziesz na wakacje?
 3. c W zimie pada czasami śnieg i mrozi.
 4. d W lato jest ciepło.
7. Binnen een week ben ik klaar met mijn werk.
 1. a W lato jest ciepło.
 2. b W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
 3. c Za miesiąc mam lekcję.
 4. d Lub jak długo coś trwa?
8. Morgen ga ik naar Polen.
 1. a Jutro jadę do Polski.
 2. b W lato jest ciepło.
 3. c Kiedy jedziesz na wakacje?
 4. d Najlepsze miejsce na ziemi.
9. Volgend jaar gaan we niet op vakantie.
 1. a Lub jak długo coś trwa?
 2. b Za rok jedziemy na wakacje.
 3. c Dlatego dzielimy czas na kwałki.
 4. d Najlepsze miejsce na ziemi.
10. Volgende maand heb ik de les.
 1. a Za miesiąc mam lekcję.
 2. b Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
 3. c Kiedy bierzesz ślub?
 4. d Ważne pytania.
11. Daarom verdelen we de tijd in stukken.
 1. a Dlatego dzielimy czas na kwałki.
 2. b Pogoda zmienia się sezonowo.
 3. c We wrześniu rozpczyna się jesień.
 4. d Za rok jedziemy na wakacje.
12. Jaren, maanden, weken.
 1. a Najlepsze miejsce na ziemi.
 2. b Lata, miesiące, tygdnie.
 3. c Pogoda zmienia się sezonowo.
 4. d Dni, godziny, minuty i sekundy.
13. Dagen, uren, minuten en seconden.
 1. a W grudniu rozpoczyna się zima.
 2. b Pogoda zmienia się sezonowo.
 3. c Dni, godziny, minuty i sekundy.
 4. d Jest wiosna.
14. Het beste plekje op aarde! Het weer is nooit hetzelfde.
 1. a Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
 2. b Najlepsze miejsce na ziemi.
 3. c Jaki wspaniały ma klimat Holandia.
 4. d Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
15. In Nederland hebben we 4 seizoenen.
 1. a W Holandii mamy 4 pory roku.
 2. b Jaki wspaniały ma klimat Holandia.
 3. c Pogoda zmienia się sezonowo.
 4. d Dni, godziny, minuty i sekundy.
16. In de lente komen er weer bladeren aan de bomen.
 1. a W Holandii mamy 4 pory roku.
 2. b Na wiosnę pojawiają się znowu liście na drzewach.
 3. c W grudniu rozpoczyna się zima.
 4. d We wrześniu rozpczyna się jesień.
17. Het wordt warmer, de dagen worden langer.
 1. a Ważne pytania.
 2. b Za rok jedziemy na wakacje.
 3. c Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
 4. d Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
18. Het is voorjaar!
 1. a Jest wiosna.
 2. b Kiedy bierzesz ślub?
 3. c W grudniu rozpoczyna się zima.
 4. d W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
19. Het weer verschilt per seizoen.
 1. a Lata, miesiące, tygdnie.
 2. b Dni, godziny, minuty i sekundy.
 3. c Za miesiąc mam lekcję.
 4. d Pogoda zmienia się sezonowo.
20. In de zomer is het warm.
 1. a Najlepsze miejsce na ziemi.
 2. b W lato jest ciepło.
 3. c Dlatego dzielimy czas na kwałki.
 4. d Lata, miesiące, tygdnie.
21. In september begint de herfst.
 1. a W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
 2. b We wrześniu rozpczyna się jesień.
 3. c Dni, godziny, minuty i sekundy.
 4. d Jest wiosna.
22. In december begint de winter.
 1. a W grudniu rozpoczyna się zima.
 2. b Jutro jadę do Polski.
 3. c Dni, godziny, minuty i sekundy.
 4. d Chcemy wiedzieć kiedy coś się wydarzyło.
23. Je hebt alles: zon, regen en wind.
 1. a W grudniu rozpoczyna się zima.
 2. b W ciągu tygodnia skończę moją pracę.
 3. c Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
 4. d Najlepsze miejsce na ziemi.
24. In de winter heb je soms sneeuw of vorst.
 1. a W zimie pada czasami śnieg i mrozi.
 2. b Kiedy jedziesz na wakacje?
 3. c Najlepsze miejsce na ziemi.
 4. d Lub jak długo coś trwa?
25. Het beste plekje op aarde!
 1. a Za rok jedziemy na wakacje.
 2. b Chcemy wiedzieć kiedy coś się wydarzyło.
 3. c Masz wszystko:słońce, deszcz i wiatr.
 4. d Najlepsze miejsce na ziemi.
26. Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland!
 1. a Robi się ciepło i dni stają się dłuższe.
 2. b Lata, miesiące, tygdnie.
 3. c Jaki wspaniały ma klimat Holandia.
 4. d Najlepsze miejsce na ziemi.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcją próbą i naszą metodą.
Zainteresowany nauką języka holenderskiego - zapraszamy do rejestracji!

ZAKUP KURSU PO HOLENDERSKU
Potrzebujesz pomocy? Czatuj z nami!